Annual report


Jaarverslag 2022

Het LNVH heeft zich met de beleidsbeïnvloedende en capaciteitsversterkende activiteiten ook in 2022 sterk gemaakt voor een betere positie van vrouwen in de wetenschap, een verbeterde in- en doorstroom van vrouwen naar de hoogste echelons van de academische wereld en een inclusieve en veilige werkcultuur, zowel op wetenschappelijk als bestuurlijk niveau, waarin gelijke beloning de norm is. Dit jaarverslag bevat een globaal overzicht van wat er allemaal is gedaan. De eerste twee hoofdstukken hebben betrekking op het bestuur en bureau van het LNVH en het netwerk. Het derde hoofdstuk gaat in op de ondernomen activiteiten in 2022. In het laatste gedeelte gaan we kort in op de speerpunten voor de komende jaren. Tot slot treft u een financieel overzicht van de bestede gelden in het jaar 2022. 

Bekijk hier het jaarverslag van 2022. 

Download voorgaande jaren

 

Activiteitenplannen