Annual report


Jaarverslag 2019

Het LNVH heeft zich met zijn beleidsbeïnvloedende en capaciteitsversterkende activiteiten ook in 2019 sterk gemaakt voor een betere positie van vrouwen in de wetenschap, een verbeterde in- en doorstroom van vrouwen naar de hoogste echelons van de academische wereld en een inclusieve werkcultuur, zowel op wetenschappelijk als bestuurlijk niveau. Dit jaarverslag bevat een globaal overzicht van wat er allemaal is gedaan. De eerste twee hoofdstukken hebben betrekking op het bestuur en bureau van het LNVH en het netwerk. Het derde hoofdstuk gaat in op de ondernomen activiteiten in 2019. In het laatste gedeelte gaan we kort in op de speerpunten voor de komende jaren. Tot slot treft u een financieel overzicht van de bestede projectsubsidie die het LNVH van het ministerie van OCW heeft ontvangen.  

Download het Jaarverslag 2019 (PDF) 

Download voorgaade jaren

 

Activiteitenplannen