Annual report


Jaarverslag 2020

Het LNVH heeft zich met de beleidsbeïnvloedende en capaciteitsversterkende activiteiten ook in 2020 sterk gemaakt voor een betere positie van vrouwen in de wetenschap, een verbeterde in- en doorstroom van vrouwen naar de hoogste echelons van de academische wereld en een inclusieve werkcultuur, zowel op wetenschappelijk als bestuurlijk niveau. Dit jaarverslag bevat een globaal overzicht van wat er allemaal is gedaan. De eerste twee hoofdstukken hebben betrekking op het bestuur en bureau van het LNVH en het netwerk. Het derde hoofdstuk gaat in op de ondernomen activiteiten in 2020. In het laatste gedeelte gaan we kort in op de speerpunten voor de komende jaren. Tot slot treft u een financieel overzicht van de bestede gelden in het jaar 2020. 

Download het Jaarverslag 2020 (PDF)

Download voorgaande jaren

 

Activiteitenplannen