Annual report


Jaarverslag 2018

Zoals u van ons gewend bent, heeft het LNVH zich met zijn beleidsbeïnvloedende en capaciteitsversterkende activiteiten ook in 2018 sterk gemaakt voor een verbeterde in- en doorstroom van vrouwen naar de hoogste echelons van de academische wereld, zowel op wetenschappelijk als bestuurlijk niveau. Dit jaarverslag bevat een overzicht van wat er allemaal is gedaan. De eerste twee hoofdstukken hebben betrekking op het bestuur en bureau van het LNVH en het netwerk. Het derde hoofdstuk gaat in op de ondernomen activiteiten in 2018. In het laatste gedeelte gaan we kort in op de speerpunten voor de komende jaren. Tot slot treft u een financieel overzicht van de bestede projectsubsidie die het LNVH van het ministerie van OCW heeft ontvangen.

Download het Jaarverslag 2018 (PDF)

 

Downloads voorgaande jaren

 

Activiteitenplannen