Highlighted vacancies


Wisselleerstoel Indirecte Belastingen aan de VU

VU is op zoek naar een Bijzonder hoogleraar Indirecte Belastingen.

De primaire taak van de bijzonder hoogleraar is invulling geven aan het onderzoek op het terrein van de indirecte belastingen, zowel met eigen wetenschappelijke publicaties, als in de vorm van begeleiding van interne en externe onderzoekers. Voor wat betreft het onderwijs zal de hoogleraar verantwoordelijk zijn voor het vak Indirecte belastingen en internationale handel, welk vak grotendeels door gastdocenten verzorgd wordt. Van de hoogleraar wordt verwacht dat deze tenminste één dag per week op de faculteit aanwezig is.

Deadline: 15 juni 2020

Klik hier voor de vacature tekst


Voorzitter NWO

Voorzitter NWO

De raad van bestuur geeft op samenbindende wijze leiding aan NWO met één gezicht, cultuur en werkwijze en met een centrale sturing gericht op de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en van de verbinding van het centrale bestuur met de wetenschap. Van de gezochte voorzitter wordt verwacht dat hij of zij op samenbindende wijze leiding kan geven aan de raad van bestuur.

De voorzitter:

  • is het inspirerende boegbeeld van NWO, zowel nationaal als internationaal;
  • geeft leiding aan en maakt onderdeel uit van een collegiaal bestuur, gericht op samenwerking en verbinding naar binnen en naar buiten;
  • is in staat om NWO te laten werken als een organisatie met één gezicht en werkwijze en een centrale sturing die de samenwerking binnen de organisatie versterkt;
  • draagt zorg voor de aansluiting op politiek en ambtelijk niveau bij het ministerie van OCW en andere ministeries (met name de ministeries van EZK en VWS);
  • vertegenwoordigt NWO naar de wetenschap, in het bijzonder de KNAW en de VSNU, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven;
  • vormt een brug tussen de wetenschap en het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van kennisbenutting (inclusief de samenwerking in het kader van de topsectoren);
  • vertegenwoordigt, al dan niet met andere RvB-leden, de RvB naar de buitenwereld.

Binnen het collegiale bestuursmodel geeft de stem van de voorzitter de doorslag indien de stemmen in de raad van bestuur staken.

 

Deadline: 26 juni

Klik hier voor de vacature tekst


Tenure-track Asst/Assoc/Full Professor Machine Learning for Molecular Design

TU Eindhoven

TU Eindhoven are recruiting for a Tenure-track Asst/Assoc/Full Professor Machine Learning for Molecular Design

The Department of Biomedical Engineering has a vacancy for a Tenure-track Assistant, Associate or Full Professor Machine Learning for Molecular Design.

Deadline: 30 June, 2020

Original vacancy text


5 Assistant/Associate/Full Professors in AI

TU Eindhoven

TU Eindhoven are recruiting for 5 Assistant/Associate/Full Professors in AI

TU/e seek to hire five open-rank faculty members to expand our academic staff in the area of Artificial Intelligence (AI). A minimum of two of these positions are eligible for the Irène Curie Fellowship. Applications will start to be screened immediately.

Deadline: 30 June, 2020

Original vacancy text


Tenure Track Assistant/Associate Professor in Hardware-Software Co-design

Groningen University

Groningen University are recruiting for a Tenure Track Assistant/Associate Professor in Hardware-Software Co-design

RUG are looking for an Assistant or Associate Professor, depending on the profile (see The University of Groningen Career Paths in Science: https://www.rug.nl/(...)ce-edition-4?lang=en) in software engineering, computer architecture or their combination.

Deadline: 1 July, 2020

Original vacancy text


Professor in `Natural Artificial Intelligence'

TU Eindhoven

TU Eindhoven are recruiting for a Professor in `Natural Artificial Intelligence'

The Department of Electrical Engineering has a vacancy for a full Professor in Natural Artificial Intelligence. This vacancy is part of the Irène Curie Fellowship, and is only open for female candidates in the first six months of recruitment.

Deadline: 6 July, 2020

Original vacancy text