For Women in Science


L'Oréal-UNESCO For Women in Science - 2018

Op 14 november 2018 zijn wederom de Nederlandse For Women In Science beurzen uitgereikt. Deze beurzen zijn een initiatief van L’Oréal en UNESCO, samen met partners van het programma, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Tijdens de feestelijke ceremonie bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem ontvingen topwetenschappers Liesbeth van Vliet (Nivel) en Aimee van Wynsberghe (TU Delft) de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor onderzoek en hun bijdrage aan de wetenschap. Hiermee krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam.

Liesbeth van Vliet (1985) onderzoekt welke communicatie patiënten en hun dierbaren nodig hebben op het moment dat ze geconfronteerd worden met ernstige, veelal ongeneeslijke, ziekten. Ook kijkt Van Vliet welke communicatie hen op die momenten zou kunnen schaden. Deze patienten hebben namelijk naast goede medische zorg, ook goede informatie en emotionele ondersteuning nodig. De rode draad door het onderzoek van Van Vliet is het beter begrijpen van de kracht van communicatie op momenten dat dit het allerbelangrijkste is.

 Aimee van Wynsberghe (1981) heeft als missie om het ethisch en verantwoord ontwikkelen, gebruiken en handhaven van robots en kunstmatige intelligentie op de agenda te zetten. De aard van robots in combinatie met de kracht van kunstmatige intelligentie hebben ervoor gezorgd dat deze machines steeds meer deel uit gaan maken van ons dagelijks leven. Van Wynsberghe onderzoekt hoe belangrijk het is om sociale en ethische kenmerken in kaart te brengen bij deze nieuwe ontwikkelingen. Mensen zullen steeds meer in contact gaan komen, en zelfs gaan samenwerken, met robots, waardoor er sprake zal zijn van letterlijke contactmomenten. Het onderzoek van Van Wynsberghe concentreert zich op wat de ethische betekenis is van mens-robotcontact.


L'Oréal-UNESCO For Women in Science - 2017

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, werden voor de zesde keer de L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzen uitgereikt aan twee vrouwelijke topwetenschappers op het gebied van Life Sciences. Dit jaar ontvangen Hanneke Wigman (UMCG) en Sonja Swanson (Erasmus MC) de beurzen ter waarde van maximaal 25.000 euro, waarmee zij de kans krijgen om een aantal maanden te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. De feestelijke uitreiking vond net als vorig jaar plaats bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier stellen we de laureaten voor:

Hanneke Wigmans onderzoek richt zich op psychische klachten bij jonge mensen, met name op het gebied van psychose. Wigman verdiept zich in de vraag hoe psychose zich ontwikkelt, hoe vroege symptomen van psychose samenhangen met andere symptomen, zoals bijvoorbeeld depressie, en met beschermende factoren of risicofactoren, en individuele verschillen in dit soort patronen. Wigman probeert antwoord te vinden op de vraag welke factoren een rol spelen bij het verergeren of verdwijnen van psychische klachten en waarom psychische klanten bij de één vanzelf overgaan en bij de ander niet. Met deze kennis hoopt zij ervoor te kunnen zorgen dat mensen de juiste hulp kunnen krijgen bij psychische problemen en het begrip voor psychische problemen te vergroten in de maatschappij.


Het onderzoek van Sonja Swanson richt zich op het onderzoeken van epidemologische en statistische methoden voor het beoordelen van causale effecten. Zo is er veel recent onderzoek naar 'Mendeliaanse randomisatie', een methode waarbij de genen gebruikt worden als natuurlijk experiment om de effecten van gezondheidsinterventies te bestuderen. Deze methode is o.a. toegepast bij het onderzoeken van volksgezondheidskwesties als het beantwoorden van de vraag of obesitas het risico op depressie beïnvloedt en of bepaalde vitaminetekorten tijdens de zwangerschap het welzijn van het kind op lange termijn kunnen beïnvloeden. Het onderzoek van Swanson heeft als doel om het transparante gebruik en rapportage van deze methoden te verbeteren en om daarnaast de methoden zelf te verbeteren.


L'Oreal-UNESCO For Women in Science - 2016

Op dinsdag 29 november 2016 zijn in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem de Nederlandse For Women in Science beurzen voor dit jaar uitgereikt. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma 'For Women in Science' in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike Zijlmans de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor hun onderzoek op het gebied van Life Sciences. Hiermee  krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam.

Twee beurzen voor life sciences

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier maken we de laureaten van dit jaar bekend:

Maeike Zijlmans is onderzoeker en neuroloog bij het UMC Utrecht en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Met haar onderzoek naar het ontstaan van epilepsie en het signaal in de hersenen wat daar aan ten grondslag ligt, heeft ze als doel dat meer mensen genezen kunnen worden met epilepsiechirurgie. Zijlmans' onderzoek ontving verschillende prijzen, met name vanwege de directe waarde die het heeft voor patiëntenzorg.

Carlijn Kamphuis is universitair docent bij de onderzoeksgroep Healthy Urban Living aan de afdeling Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. Met haar onderzoek naar de leefomgeving, gezond gedrag en gezondheid wil ze inzicht krijgen in hoe de inrichting van steden kan bijdragen aan een betere volksgezondheid en kleinere sociaal-economische gezondheidsverschillen.


L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2015

Op dinsdag 24 november 2015 werden in het Trippenhuis te Amsterdam de Nederlandse beurzen van het l'Oréal-UNESCO For Women in Science programma uitgereik aan Femke Nijboer (Universiteit Leiden) en Doris van Halem (TU Delft).

Deze beurzen van €25.000 zijn in het leven geroepen om vrouwelijke toponderzoekers in de life sciences te steunen in hun onderzoek en hen tevens de gelegenheid te geven een aaneengesloten periode in alle rust aan hun onderzoek te kunnen werken aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar. Dit jaar werden de beurzen voor de vierde keer uitgereikt. Het LNVH is partner van dit beurzenprogramma, samen met het NIAS.