L’Oréal Unesco For Women in Science beurzen


De Nederlandse For Women in Science beurzen zijn bestemd voor vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase van drie tot tien jaar na hun promotie. De beurzen van €25.000 zijn bedoeld voor een onderzoeksverblijf aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam voor de duur van een semester. Vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs, administratieve en klinische taken, kunnen onderzoekers zich hier volledig richten op wetenschappelijke verdieping, bijvoorbeeld het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Ter ondersteuning wordt een inspirerende werkplek geboden in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Indien nodig kan ook voor huisvesting worden gezorgd. 

 

 

 

Het internationale L’Oréal Unesco For Women in Science Programma

Het internationale ‘For Women in Science’-programma is een samenwerking tussen L’Oréal en Unesco onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het wereldwijde programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van natural en life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 3400 vrouwen, afkomstig uit 116 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Vijf van hen zijn inmiddels Nobelprijswinnaars, waaronder de twee nobelprijswinnaars voor de scheikunde van 2020, Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna.

 

Het Nederlandse L’Oréal Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’

In Nederland organiseren de Nederlandse Unesco Commissie en L’Oréal Nederland het Nederlandse beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Volgens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 van het LNVH is momenteel nog altijd maar 1 op de 4 hoogleraren in Nederland vrouw. Met dit percentage bungelt Nederland onderaan in Europa. Het For Women in Science-programma beoogt de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen een impuls te geven en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal vrouwelijke topwetenschappers.  

 

Aanvragen 2022 - call gesloten 

Op 24 januari opende de tiende ronde van het Nederlandse L’Oréal Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’. Vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences in de fase van drie tot tien jaar na hun promotie konden tot en met 1 maart 2022 een aanvraag indienen. Er zijn twee beurzen van €25.000 beschikbaar.

Meer informatie kunt u ook opvragen bij drs. L.G.H. (Lidwien) Poorthuis, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH): poorthuis@lnvh.nl | + 31 30 6001361

De juryvergadering vondt op 21 maart 2022 plaats. Op 21 april vindt er een feestelijke uitreiking van de fellowships plaats bij de Koninklijke Hollansche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). 

Laureaten voorgaande jaren

Klik hier voor meer informatie over de laureaten van voorgaande jaren