For Women in Science


 

L'Oréal-UNESCO For Women in Science - 2021

 

 

The 9th Call for Applications of the Netherlands L’Oréal Unesco For Women in Science fellowships 2021 (of which the LNVH is proud partner) opens on January 6, 2021. The fellowship allows excellent female scientists to boost their career. Two fellowships of 25.000 euros are available to women active in the field of life sciences, who have between 3 and 10 years post-PhD academic experience. This call is for fellowships start in the academic year 2021/22.

 

As can be found in the Women Professors Monitor 2020, only 24.2% of Dutch professors are women. This puts the Netherlands at the bottom of the ranking compared to other European countries. The For Women in Science programme aims to boost scientific careers of women and as such, aims to contribute to an increase of top level women scientists.

 

Last year, we have also seen demonstrated by the COVID-19 pandemic that science is of tremendous value to our society and imperative for a sustainable future. The world is looking towards scientific research as key to finding suitable solutions towards the fight against the virus. “In the face of global challenges, we need collective intelligence” said Audrey Azoulay, Director-General of Unesco.


Excellent female scientists programme

The prestigious international ‘For Women in Science’ programme is a collaboration between Unesco and L’Oréal with the tagline: ‘The world needs science, science needs women’. The programme awards fellowships and prizes to exceptional female scientists. Since 1998, more than 3400 women from over 116 countries have received a fellowship or award. Five of them have been awarded the Nobel Prize, including the chemistry Nobel prize winners of 2020, Emmanuelle Charpentier and Jennifer Doudna.

 

The Netherlands Commission for Unesco and L’Oréal Netherlands have managed the Dutch fellowship programme in cooperation with the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) and the Dutch Network of Women Professors (LNVH). Laureates are awarded a residential fellowship for a semester at NIAS-KNAW in Amsterdam, and are provided a place to think, study and write, while being released from regular responsibilities such as teaching, administrative or clinical tasks. NIAS-KNAW offers an inspiring workplace in an interdisciplinary and international environment. If needed, accommodation can be provided.

 

How to apply

For more information you can also contact dr. Marike Bontenbal, Netherlands Commission for Unesco, mbontenbal@unesco.nl, or have a look at the website.

Closing date is February 15, 2021.

 


 

L'Oréal-UNESCO For Women in Science - 2019

Op 21 november 2019 werden in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Nederlandse For Women In Science beurzen en de Rising Talent prijs uitgereikt. De beurzen en de prijs zijn een initiatief van L’Oréal en de Nederlandse Unesco Commissie, samen met partners van het programma - het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), en de KHMW. Tijdens deze feestelijke ceremonie ontvingen twee vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences een beurs ter waarde van 25.000 euro, om een semester bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam te verblijven. De Rising Talent prijs van €3500 werd uitgereikt aan een jonge veelbelovende onderzoeker. Daarnaast vond een paneldebat plaats over de rol van vrouwen in innovatie en gender-inclusieve wetenschap onder leiding van BNR radiomaker Eva Brouwer.

 

De genomineerden voor 2019

For Women in Science beurs

Lisa Becking – Universiteit Wageningen
Onderzoekt koraal en maritiem leven vanuit biologisch en sociaal-economisch perspectief waarbij haar onderzoek mogelijke implicaties biedt voor toekomstig concervatiebeleid.

 

Sandra Khor Manickam - Erasmus Universiteit Rotterdam.
Onderzoekt de geschiedenis en de ontwikkeling van het concept ‘ras’ binnen de geneeskunde. Met haar onderzoek hoopt Sandra het concept ‘ras’ in kaart te brengen en een nieuwe discussie te openen over haar waarde in genetisch onderzoek.

 

Rising Talent Award

Jorinde van de Vis (Winnares) (1991) – Postdoc DESY Instituut Hamburg/ PHD Nikhef Instituut.
Jorinde’s onderzoek vindt plaats op het grensvlak van de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie. Twee fundamentele vragen vormen de spil van haar onderzoek: hoe heeft het universum zich ontwikkeld en wat zijn de fundamentele bouwstenen van materie?

Eline van Haaften  (1992) -  PhD TU Eindhoven.
Eline’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nierdialyse shunt die op den duur lichaamseigen cellen van de patiënt aantrekt, waarmee een echt lichaamseigen shunt ontstaat.

Ivana Abramovic (1989) - PhD TU Eindhoven.
Ivana doet onderzoek naar energieproductie door middel van kernfusie als een mogelijke oplossing voor het wereldwijde energieprobleem.

Sandrine Gallois (1986) - Postdoc Archeologie in Leiden.
Sandrines onderzoek richt zich op de interactie tussen inheemse groepen en hun omgeving, met name hoe zij hun levensonderhoud en cultuur aanpassen aan sociale en ecologische veranderingen.

Stefany Moreno Gamez (1992) - PHD Universiteit Groningen en het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich.
Stefany’s onderzoek richt zich op de analyse van bacteriële culturen in het lichaam en hun effect op lichaamseigen processen.

 

Zevenkoppige jury - prominenten uit de Nederlandse wetenschap
Alle aanvragen voor de fellows werden voorgelegd aan een wetenschappelijke jury. Deze jury bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers en telt zeven leden: Dr. ir. Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut, lid Nederlandse Unesco Commissie; Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Rector NIAS; Prof. dr. A.L. Bredenoord, Hoogleraar Ethics of Biomedical Innovation, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66;  Prof. dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen, Radboud Universiteit Nijmegen; Prof. dr. Patricia Y.W. Dankers, Hoogleraar Biomedische Materialen, Technische Universiteit Eindhoven;  Prof. dr. Hubertus Irth, Hoogleraar Biomoleculaire Analyse en wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden en Dr. G. Jegou, senior wetenschapper, onderzoek en innovatie, L'Oréal International.

 

Bronvermelding: * Unesco Institute for Statistics; Unesco World Science Report 2015;  Boston Consulting Group 2013; Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (2018), LNVH.

De partners

L’Oréal
De Groep L’Oréal heeft meer dan 100 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research en Innovatie, en een toegewijd onderzoeksteam van 4.000 mensen, zijn het hart van de strategie van L’Oréal. Zij werken aan het tegemoet komen aan alle schoonheidsbehoeften over de hele wereld en streven ernaar om een miljard nieuwe consumenten te bereiken de komende jaren. De CSR-strategie van L’Oréal voor 2020 'Sharing Beauty with All’ stelt ambitieuze doelen voor de duurzame ontwikkeling in de waardeketen van de Groep.

Unesco, de Nederlandse UNESCO Commissie
Unesco is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. Sinds de oprichting in 1945 heeft Unesco als doel om de wetenschap te stimuleren in het belang van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie werkt ook aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de in Unesco verenigde wereldwijde gemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlands overheid.

LNVH
De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

NIAS
Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. NIAS biedt ruimte voor reflectie en interactie en stimuleert daarmee wetenschappelijke vernieuwing. NIAS wil wetenschappelijke disciplines verbinden, samenwerking aanmoedigen, nieuwe onderzoeksrichtingen faciliteren en de banden tussen kunst en wetenschap aanhalen. NIAS is in 1970 opgericht en is een instituut van de Koninlijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen sinds 1988. Als een onafhankelijk Institute for Advanced Study is NIAS lid van twee internationale netwerken, waaronder met zusterinstituten in Berlijn, Uppsala, Princeton en Harvard.

KHMW
De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

 Meer informatie, beeldmateriaal en videomateriaal: L'Oréal Nederland - Silvana Hoekstra - e-mail / 0610860174


 

L'Oréal-UNESCO For Women in Science - 2018

Op 14 november 2018 zijn wederom de Nederlandse For Women In Science beurzen uitgereikt. Deze beurzen zijn een initiatief van L’Oréal en UNESCO, samen met partners van het programma, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Tijdens de feestelijke ceremonie bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem ontvingen topwetenschappers Liesbeth van Vliet (Nivel) en Aimee van Wynsberghe (TU Delft) de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor onderzoek en hun bijdrage aan de wetenschap. Hiermee krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam.

Liesbeth van Vliet (1985) onderzoekt welke communicatie patiënten en hun dierbaren nodig hebben op het moment dat ze geconfronteerd worden met ernstige, veelal ongeneeslijke, ziekten. Ook kijkt Van Vliet welke communicatie hen op die momenten zou kunnen schaden. Deze patienten hebben namelijk naast goede medische zorg, ook goede informatie en emotionele ondersteuning nodig. De rode draad door het onderzoek van Van Vliet is het beter begrijpen van de kracht van communicatie op momenten dat dit het allerbelangrijkste is.

 Aimee van Wynsberghe (1981) heeft als missie om het ethisch en verantwoord ontwikkelen, gebruiken en handhaven van robots en kunstmatige intelligentie op de agenda te zetten. De aard van robots in combinatie met de kracht van kunstmatige intelligentie hebben ervoor gezorgd dat deze machines steeds meer deel uit gaan maken van ons dagelijks leven. Van Wynsberghe onderzoekt hoe belangrijk het is om sociale en ethische kenmerken in kaart te brengen bij deze nieuwe ontwikkelingen. Mensen zullen steeds meer in contact gaan komen, en zelfs gaan samenwerken, met robots, waardoor er sprake zal zijn van letterlijke contactmomenten. Het onderzoek van Van Wynsberghe concentreert zich op wat de ethische betekenis is van mens-robotcontact.


L'Oréal-UNESCO For Women in Science - 2017

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, werden voor de zesde keer de L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzen uitgereikt aan twee vrouwelijke topwetenschappers op het gebied van Life Sciences. Dit jaar ontvangen Hanneke Wigman (UMCG) en Sonja Swanson (Erasmus MC) de beurzen ter waarde van maximaal 25.000 euro, waarmee zij de kans krijgen om een aantal maanden te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. De feestelijke uitreiking vond net als vorig jaar plaats bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier stellen we de laureaten voor:

Hanneke Wigmans onderzoek richt zich op psychische klachten bij jonge mensen, met name op het gebied van psychose. Wigman verdiept zich in de vraag hoe psychose zich ontwikkelt, hoe vroege symptomen van psychose samenhangen met andere symptomen, zoals bijvoorbeeld depressie, en met beschermende factoren of risicofactoren, en individuele verschillen in dit soort patronen. Wigman probeert antwoord te vinden op de vraag welke factoren een rol spelen bij het verergeren of verdwijnen van psychische klachten en waarom psychische klanten bij de één vanzelf overgaan en bij de ander niet. Met deze kennis hoopt zij ervoor te kunnen zorgen dat mensen de juiste hulp kunnen krijgen bij psychische problemen en het begrip voor psychische problemen te vergroten in de maatschappij.


Het onderzoek van Sonja Swanson richt zich op het onderzoeken van epidemologische en statistische methoden voor het beoordelen van causale effecten. Zo is er veel recent onderzoek naar 'Mendeliaanse randomisatie', een methode waarbij de genen gebruikt worden als natuurlijk experiment om de effecten van gezondheidsinterventies te bestuderen. Deze methode is o.a. toegepast bij het onderzoeken van volksgezondheidskwesties als het beantwoorden van de vraag of obesitas het risico op depressie beïnvloedt en of bepaalde vitaminetekorten tijdens de zwangerschap het welzijn van het kind op lange termijn kunnen beïnvloeden. Het onderzoek van Swanson heeft als doel om het transparante gebruik en rapportage van deze methoden te verbeteren en om daarnaast de methoden zelf te verbeteren.


L'Oreal-UNESCO For Women in Science - 2016

Op dinsdag 29 november 2016 zijn in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem de Nederlandse For Women in Science beurzen voor dit jaar uitgereikt. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma 'For Women in Science' in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike Zijlmans de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor hun onderzoek op het gebied van Life Sciences. Hiermee  krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam.

Twee beurzen voor life sciences

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier maken we de laureaten van dit jaar bekend:

Maeike Zijlmans is onderzoeker en neuroloog bij het UMC Utrecht en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Met haar onderzoek naar het ontstaan van epilepsie en het signaal in de hersenen wat daar aan ten grondslag ligt, heeft ze als doel dat meer mensen genezen kunnen worden met epilepsiechirurgie. Zijlmans' onderzoek ontving verschillende prijzen, met name vanwege de directe waarde die het heeft voor patiëntenzorg.

Carlijn Kamphuis is universitair docent bij de onderzoeksgroep Healthy Urban Living aan de afdeling Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. Met haar onderzoek naar de leefomgeving, gezond gedrag en gezondheid wil ze inzicht krijgen in hoe de inrichting van steden kan bijdragen aan een betere volksgezondheid en kleinere sociaal-economische gezondheidsverschillen.


L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2015

Op dinsdag 24 november 2015 werden in het Trippenhuis te Amsterdam de Nederlandse beurzen van het l'Oréal-UNESCO For Women in Science programma uitgereik aan Femke Nijboer (Universiteit Leiden) en Doris van Halem (TU Delft).

Deze beurzen van €25.000 zijn in het leven geroepen om vrouwelijke toponderzoekers in de life sciences te steunen in hun onderzoek en hen tevens de gelegenheid te geven een aaneengesloten periode in alle rust aan hun onderzoek te kunnen werken aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar. Dit jaar werden de beurzen voor de vierde keer uitgereikt. Het LNVH is partner van dit beurzenprogramma, samen met het NIAS.