For Women In Science - Laureaten


L'Oréal Unesco For Women in Science prizes 2022 awarded

In 2012, L'Oréal Nederland and the Dutch Unesco Commission introduced the national For Women in Science fellowship program in collaboration with the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW, part of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) and the Dutch Network of Women Professors (LNVH). Now, ten years later, this initiative is still proving its value. Under the motto 'The world needs science, science needs women', the FWIS program promotes the scientific career of women, and by doing so, aims to increase the number of female professors.

Two exceptional women scientists in the field of Life Sciences received a research grant of EUR 25,000 on April 21, 2022, giving them the opportunity to spend several months working on their research at the prestigious Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. It is the 10th time that these grants have been awarded. In addition, the three winners of the Rising Talent prizes were announced. The festive presentation took place in the Hodshon House of the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (KHMW) in Haarlem and was moderated by Fadoua Alaoui.

 

The Laureates

For Women In Science Fellowships

Betty Tijms – Alzheimer Center | Amsterdam UMC

Dr. Betty Tijms is a psychologist, neuro-informatician and associate professor at the VUmc Alzheimer Center in Amsterdam. Tijms conducts research into the very earliest changes in the brain in the development of Alzheimer's disease. 1 in 7 people develop this brain disease and at the moment there is no medicine that can slow down or cure the disease. This is due to major differences in the underlying causes of Alzheimer's disease. Tijms recently discovered three different molecular Alzheimer's subtypes. Based on the assumption that each subtype has its own specific treatment and that each patient therefore requires a tailor-made treatment, she is now trying to map out the different subtypes and the underlying causes. In this way, Tijms hopes to contribute to accelerating the discovery of medication and treatments for Alzheimer's disease. She will spend her time at the NIAS-KNAW on reflection on next career steps, data analysis, writing several papers and organizing an interdisciplinary workshop.

Watch Betty Tijms' introductory video here.

 

Marjon de Vos – University of Groningen

Dr. ir. Marjon de Vos is a microbiologist and assistant professor of Microbiology at the Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences of the University of Groningen. Her research focuses on the bacteria that cause urinary tract infections, focusing on the interactions between these bacteria influencing the evolution of antibiotic resistance. She also studies the bacteria that live in the bladders of healthy people. She wants to understand how bacterial interactions influence evolution. Because, she says, if we know how certain bacteria influence the growth of other bacteria, we can potentially direct evolution. Marjon will use her time at the NIAS-KNAW to think about and reflect on new research lines and projects, she will also write papers and organize a interdisciplinary workshop, all in the inspiring environment of the NIAS-KNAW, free from other academic tasks.

Watch the introductory video of Marjon de Vos here.

 

Rising Talent Awards 

The winners of the Rising Talent Prize 2022 are: Linda Al-Hassany, Sanne van Neerven and Nga Phung. Their grants are for research related activities. Honorable mentions went to Rhythm Shukla and Carmem Maia Gilardoni.

Linda Al-Hassany

The first prize winner of the FWIS Rising Talent Award 2022, Linda Al-Hassany, is a PhD student at Erasmus MC in neurovascular medicine. She conducts research into pharmacological and cardiovascular aspects of migraine; Linda will receive € 3,500 plus a nomination for the international Rising Talents program of 'For Women in Science'.

Watch Linda Al-Hassany's introductory video here.

 Sanne van Neerven

The winner of the second prize is Sanne van Neerven, PhD student at Amsterdam UMC, where she conducts research into colorectal cancer and stem cell competition. Her focus: the intestinal stem cells that are located in the gut and can be the cause of the development of colon cancer. She will receive € 2,000.
 
Nga Phung
The third prize worth €1,000 goes to Nga Phung, postdoc at Eindhoven University of Technology. Discipline: Design and engineering material for solar energy. Her research focuses on the development of cost-effective and efficient solar cells: specific 'tandem solar cells' (consisting of perovskite and silicon) that generate higher conversion efficiencies than the efficiencies of solar cells consisting only of perovskite or silicon.

Information about the prizes, the jury and the winners: Brochure FWIS 2022.

 

De partners

L’Oréal
De Groep L’Oréal heeft meer dan 100 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research en Innovatie, en een toegewijd onderzoeksteam van 4.000 mensen, zijn het hart van de strategie van L’Oréal. Zij werken aan het tegemoet komen aan alle schoonheidsbehoeften over de hele wereld en streven ernaar om een miljard nieuwe consumenten te bereiken de komende jaren. De CSR-strategie van L’Oréal voor 2020 'Sharing Beauty with All’ stelt ambitieuze doelen voor de duurzame ontwikkeling in de waardeketen van de Groep.

Unesco, de Nederlandse UNESCO Commissie
Unesco is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. Sinds de oprichting in 1945 heeft Unesco als doel om de wetenschap te stimuleren in het belang van duurzame ontwikkeling en vrede. De organisatie werkt ook aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie en bevordert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de in Unesco verenigde wereldwijde gemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlands overheid.

LNVH
De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor de bevordering van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap en van vrouwelijke hoogleraren in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door het organiseren van activiteiten gericht op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers en door het beïnvloeden van universitair beleid probeert het LNVH dit doel te bereiken.

NIAS
Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een residentieel fellowship. NIAS biedt ruimte voor reflectie en interactie en stimuleert daarmee wetenschappelijke vernieuwing. NIAS wil wetenschappelijke disciplines verbinden, samenwerking aanmoedigen, nieuwe onderzoeksrichtingen faciliteren en de banden tussen kunst en wetenschap aanhalen. NIAS is in 1970 opgericht en is een instituut van de Koninlijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen sinds 1988. Als een onafhankelijk Institute for Advanced Study is NIAS lid van twee internationale netwerken, waaronder met zusterinstituten in Berlijn, Uppsala, Princeton en Harvard.

KHMW
De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Deze doelstelling past zeker ook in deze tijd van steeds meer resultaten uit geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en een samenleving die zich snel ontwikkelt en ingewikkelde vraagstukken genereert.

 


 

Uitreiking L’Oréal-Unesco For Women In Science prijzen 2021

Twee uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences ontvingen op 22 april 2021 een onderzoeksbeurs van EUR 25.000,-  waarmee zij de kans krijgen om een aantal maanden te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. Het is de 9e keer dat deze beurzen werden uitgereikt. Daarnaast werden de drie winnaars van de Rising Talent prijzen voor aanstormende talenten bekendgemaakt. De feestelijke uitreiking – verricht door Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie - vond, vanwege COVID-19, dit jaar online plaats.

 

De Laureaten

For Women In Science Beurzen

Jorien Treur  - Amsterdam UMC
Jorien Treur, in 2016 gepromoveerd op de invloed van genetische en omgevingsfactoren op middelengebruik, werkt bij de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hier onderzoekt zij het verband tussen middelengebruik (roken, alcohol, cannabis) en psychiatrische klachten. Door gegevens van zeer grote groepen mensen te analyseren probeert zij te achterhalen of middelengebruik leidt tot psychiatrische problemen of juist andersom, of psychiatrische problemen leiden tot meer middelengebruik.
Jorien Treur

Anne Rios – Princess Maxima Imaging Center
Anne Rios, gepromoveerd in 2011, is projectleider en hoofd van het Princess Maxima Imaging Center in Utrecht. Samen met haar team ontwikkelt en gebruikt zij beeldvormende technieken om de kennis over kinderkanker te verbeteren en nieuwe behandelingen te kunnen voorstellen.
Rios Groep

 

Rising Talents Prijzen

De winnaars van de Rising Talent Prize 2021 zijn: Sara Issaoun, Ymkje Anna de Vries en Ziena Abdulrahman. Hun beurzen zijn bestemd voor onderzoeksgerelateerde activiteiten.  

Sara Issaoun
De nummer één van de FWIS-Rising Talent Prize 2021 is promovendus en sterrenkundige Sara Issaoun van de Radboud Universiteit in Nijmegen; zij ontvangt € 3.500,- plus een nominatie voor het internationale Rising Talents programma van 'For Women in Science'. Issaoun onderzoekt de werking van magnetische velden rondom zwarte gaten.
Sara Issaoun 

Ymkje Anna de Vries
De winnaar van de tweede prijs is Ymkje Anna de Vries, onderzoeker en docent aan de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij krijgt  € 2.000,-. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met depressies bij jongeren en in het bijzonder met de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de gevolgen daarvan. 
Ymkje Anna de Vries

Ziena Abdulrahman
De derde prijs ter waarde van € 1.000,- is voor Ziena Abdulrahman, promovendus bij de afdelingen gynaecologie, medische oncologie en pathologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze onderzoekt tumorimmunologie en immuuntherapie, met name in HPV-geassocieerde tumoren.
Ziena Abdulrahman

 

Informatie over de prijzen, de jury en de winnaars: Brochure FWIS 2021.

 


 

Uitreiking L'Oréal-UNESCO For Women in Science prijzen 2019

Op 21 november 2019 werden in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Nederlandse For Women In Science beurzen en de Rising Talent prijs uitgereikt. De beurzen en de prijs zijn een initiatief van L’Oréal en de Nederlandse Unesco Commissie, samen met partners van het programma - het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), en de KHMW. Tijdens deze feestelijke ceremonie ontvingen twee vrouwelijke wetenschappers werkzaam in de life sciences een beurs ter waarde van 25.000 euro, om een semester bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam te verblijven. De Rising Talent prijs van €3500 werd uitgereikt aan een jonge veelbelovende onderzoeker. Daarnaast vond een paneldebat plaats over de rol van vrouwen in innovatie en gender-inclusieve wetenschap onder leiding van BNR radiomaker Eva Brouwer.

 

De laureaten 

For Women in Science beurs

Lisa Becking – Universiteit Wageningen
Onderzoekt koraal en maritiem leven vanuit biologisch en sociaal-economisch perspectief waarbij haar onderzoek mogelijke implicaties biedt voor toekomstig concervatiebeleid.

 

Sandra Khor Manickam - Erasmus Universiteit Rotterdam
Onderzoekt de geschiedenis en de ontwikkeling van het concept ‘ras’ binnen de geneeskunde. Met haar onderzoek hoopt Sandra het concept ‘ras’ in kaart te brengen en een nieuwe discussie te openen over haar waarde in genetisch onderzoek.

 

Rising Talent Award

Jorinde van de Vis (Winnares) (1991) – Postdoc DESY Instituut Hamburg/ PHD Nikhef Instituut
Jorinde’s onderzoek vindt plaats op het grensvlak van de elementaire deeltjesfysica en de kosmologie. Twee fundamentele vragen vormen de spil van haar onderzoek: hoe heeft het universum zich ontwikkeld en wat zijn de fundamentele bouwstenen van materie?

Eline van Haaften  (1992) -  PhD TU Eindhoven
Eline’s onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een nierdialyse shunt die op den duur lichaamseigen cellen van de patiënt aantrekt, waarmee een echt lichaamseigen shunt ontstaat.

Ivana Abramovic (1989) - PhD TU Eindhoven
Ivana doet onderzoek naar energieproductie door middel van kernfusie als een mogelijke oplossing voor het wereldwijde energieprobleem.

Sandrine Gallois (1986) - Postdoc Archeologie in Leiden
Sandrines onderzoek richt zich op de interactie tussen inheemse groepen en hun omgeving, met name hoe zij hun levensonderhoud en cultuur aanpassen aan sociale en ecologische veranderingen.

Stefany Moreno Gamez (1992) - PHD Universiteit Groningen en het Swiss Federal Institute of Technology in Zürich
Stefany’s onderzoek richt zich op de analyse van bacteriële culturen in het lichaam en hun effect op lichaamseigen processen.

 

Zevenkoppige jury - prominenten uit de Nederlandse wetenschap
Alle aanvragen voor de fellows werden voorgelegd aan een wetenschappelijke jury. Deze jury bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers en telt zeven leden: Dr. ir. Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut, lid Nederlandse Unesco Commissie; Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Hoogleraar Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Rector NIAS; Prof. dr. A.L. Bredenoord, Hoogleraar Ethics of Biomedical Innovation, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66;  Prof. dr. Angela Maas, Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen, Radboud Universiteit Nijmegen; Prof. dr. Patricia Y.W. Dankers, Hoogleraar Biomedische Materialen, Technische Universiteit Eindhoven;  Prof. dr. Hubertus Irth, Hoogleraar Biomoleculaire Analyse en wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research, Universiteit Leiden en Dr. G. Jegou, senior wetenschapper, onderzoek en innovatie, L'Oréal International.

 

Bronvermelding: * Unesco Institute for Statistics; Unesco World Science Report 2015;  Boston Consulting Group 2013; Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (2018), LNVH.

 

 Meer informatie, beeldmateriaal en videomateriaal: L'Oréal Nederland - Silvana Hoekstra - e-mail / 0610860174


 

Uitreiking L'Oréal-UNESCO For Women in Science prijzen 2018

Op 14 november 2018 zijn wederom de Nederlandse For Women In Science beurzen uitgereikt. Deze beurzen zijn een initiatief van L’Oréal en UNESCO, samen met partners van het programma, het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Tijdens de feestelijke ceremonie bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem ontvingen topwetenschappers Liesbeth van Vliet (Nivel) en Aimee van Wynsberghe (TU Delft) de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor onderzoek en hun bijdrage aan de wetenschap. Hiermee krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze NIAS in Amsterdam.

Liesbeth van Vliet (1985) onderzoekt welke communicatie patiënten en hun dierbaren nodig hebben op het moment dat ze geconfronteerd worden met ernstige, veelal ongeneeslijke, ziekten. Ook kijkt Van Vliet welke communicatie hen op die momenten zou kunnen schaden. Deze patienten hebben namelijk naast goede medische zorg, ook goede informatie en emotionele ondersteuning nodig. De rode draad door het onderzoek van Van Vliet is het beter begrijpen van de kracht van communicatie op momenten dat dit het allerbelangrijkste is.

 Aimee van Wynsberghe (1981) heeft als missie om het ethisch en verantwoord ontwikkelen, gebruiken en handhaven van robots en kunstmatige intelligentie op de agenda te zetten. De aard van robots in combinatie met de kracht van kunstmatige intelligentie hebben ervoor gezorgd dat deze machines steeds meer deel uit gaan maken van ons dagelijks leven. Van Wynsberghe onderzoekt hoe belangrijk het is om sociale en ethische kenmerken in kaart te brengen bij deze nieuwe ontwikkelingen. Mensen zullen steeds meer in contact gaan komen, en zelfs gaan samenwerken, met robots, waardoor er sprake zal zijn van letterlijke contactmomenten. Het onderzoek van Van Wynsberghe concentreert zich op wat de ethische betekenis is van mens-robotcontact.


Uitreiking L'Oréal-UNESCO For Women in Science prijzen 2017

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, werden voor de zesde keer de L'Oréal-UNESCO For Women in Science beurzen uitgereikt aan twee vrouwelijke topwetenschappers op het gebied van Life Sciences. Dit jaar ontvangen Hanneke Wigman (UMCG) en Sonja Swanson (Erasmus MC) de beurzen ter waarde van maximaal 25.000 euro, waarmee zij de kans krijgen om een aantal maanden te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. De feestelijke uitreiking vond net als vorig jaar plaats bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier stellen we de laureaten voor:

Hanneke Wigmans onderzoek richt zich op psychische klachten bij jonge mensen, met name op het gebied van psychose. Wigman verdiept zich in de vraag hoe psychose zich ontwikkelt, hoe vroege symptomen van psychose samenhangen met andere symptomen, zoals bijvoorbeeld depressie, en met beschermende factoren of risicofactoren, en individuele verschillen in dit soort patronen. Wigman probeert antwoord te vinden op de vraag welke factoren een rol spelen bij het verergeren of verdwijnen van psychische klachten en waarom psychische klanten bij de één vanzelf overgaan en bij de ander niet. Met deze kennis hoopt zij ervoor te kunnen zorgen dat mensen de juiste hulp kunnen krijgen bij psychische problemen en het begrip voor psychische problemen te vergroten in de maatschappij.


Het onderzoek van Sonja Swanson richt zich op het onderzoeken van epidemologische en statistische methoden voor het beoordelen van causale effecten. Zo is er veel recent onderzoek naar 'Mendeliaanse randomisatie', een methode waarbij de genen gebruikt worden als natuurlijk experiment om de effecten van gezondheidsinterventies te bestuderen. Deze methode is o.a. toegepast bij het onderzoeken van volksgezondheidskwesties als het beantwoorden van de vraag of obesitas het risico op depressie beïnvloedt en of bepaalde vitaminetekorten tijdens de zwangerschap het welzijn van het kind op lange termijn kunnen beïnvloeden. Het onderzoek van Swanson heeft als doel om het transparante gebruik en rapportage van deze methoden te verbeteren en om daarnaast de methoden zelf te verbeteren.

 


Uitreiking L'Oreal-UNESCO For Women in Science prijzen 2016

Op dinsdag 29 november 2016 zijn in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem de Nederlandse For Women in Science beurzen voor dit jaar uitgereikt. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma 'For Women in Science' in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike Zijlmans de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor hun onderzoek op het gebied van Life Sciences. Hiermee  krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam.

Twee beurzen voor life sciences

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier maken we de laureaten van dit jaar bekend:

Maeike Zijlmans is onderzoeker en neuroloog bij het UMC Utrecht en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Met haar onderzoek naar het ontstaan van epilepsie en het signaal in de hersenen wat daar aan ten grondslag ligt, heeft ze als doel dat meer mensen genezen kunnen worden met epilepsiechirurgie. Zijlmans' onderzoek ontving verschillende prijzen, met name vanwege de directe waarde die het heeft voor patiëntenzorg.

 

Carlijn Kamphuis is universitair docent bij de onderzoeksgroep Healthy Urban Living aan de afdeling Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. Met haar onderzoek naar de leefomgeving, gezond gedrag en gezondheid wil ze inzicht krijgen in hoe de inrichting van steden kan bijdragen aan een betere volksgezondheid en kleinere sociaal-economische gezondheidsverschillen.

 


Uitreiking L'Oréal-UNESCO For Women in Science prijzen 2015

Op dinsdag 24 november 2015 werden in het Trippenhuis te Amsterdam de Nederlandse beurzen van het l'Oréal-UNESCO For Women in Science programma uitgereik aan Femke Nijboer (Universiteit Leiden) en Doris van Halem (TU Delft).

Deze beurzen van €25.000 zijn in het leven geroepen om vrouwelijke toponderzoekers in de life sciences te steunen in hun onderzoek en hen tevens de gelegenheid te geven een aaneengesloten periode in alle rust aan hun onderzoek te kunnen werken aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar. Dit jaar werden de beurzen voor de vierde keer uitgereikt. Het LNVH is partner van dit beurzenprogramma, samen met het NIAS.