Career guide - Prizes


NNV-Diversiteitsprijs

Welk instituut of welke afdeling is uitstekend bezig met het bevorderen van diversiteit en gendergelijkheid binnen de organisatie? Dat hoort de Nederlandse Natuurkundige Vereniging graag met het oog op de nieuw ingestelde NNV-Diversiteitsprijs.

Met het uitreiken van de prijs wil de NNV bijdragen aan het bevorderen van diversiteit en gendergelijkheid in de natuur- of sterrenkundige onderzoeksinstituten en afdelingen in Nederland. De prijs is een eerbetoon en hopelijk wordt het winnende instituut een inspirerend voorbeeld voor andere instituten en/of afdelingen.

Bij het bevorderen van diversiteit en gendergelijkheid denkt de NNV aan het streven om de samenstelling van de maatschappij te laten weerspiegelen in die van het instituut. Daarnaast biedt het instituut studenten en medewerkers gelijke kansen, ongeacht geslacht, achtergrond, afkomst, overtuigingen of geaardheid.

Bij het selecteren van de winnaar stelt de jury zich de volgende vragen:

Hoe sterk heeft het instituut zich ingespannen voor diversiteit en gendergelijkheid en wat is het bereikte succes?
Wat is de uitstraling van het beleid in de natuurkundige/sterrenkundige gemeenschap en in de samenleving als geheel?
Hoe is de borging in de toekomst geregeld?
Ook werkzaam op een instituut voor natuur-/sterrenkundig onderzoek of een universitaire natuur-/sterrenkundeafdeling in Nederland en trots op wat uw instituut heeft bereikt in deze? Dan is het zinvol om te zorgen dat uw instituut wordt aangemeld voor deze nieuwe tweejaarlijkse prijs, die in Veldhoven wordt uitgereikt op 21 januari 2019 aan de vooravond van Physics@Veldhoven. De prijs bestaat uit een trofee, een oorkonde en het recht om het logo van de NNV-Diversiteitsprijs 2018 te voeren.

Aanmelding geschiedt schriftelijk door de directeur van het instituut voor 1 oktober 2018 via het aanmeldformulier op de NNV-website.


Marina van Damme Grant for female engineers

Met de Marina van Damme-beurs willen Marina van Damme, Universiteitsfonds Delft, Universiteitsfonds Eindhoven en Universiteitsfonds Twente getalenteerde vrouwelijke alumni ondersteunen die aan één van de drie technische universiteiten in Nederland (TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente) afgestudeerd master en/of gepromoveerd zijn en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken bij een volgende stap of wending in hun loopbaan.  De beurs bestaat uit een bedrag van € 9.000 en is bedoeld voor bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project.

De kandidaatstelling vindt plaats via de drie universiteiten:

Universiteit Twente
TU Delft
Technische Universiteit Eindhoven


Avril McDonald Prize for female students

De Avril McDonald Prize for excellent female students is een initiatief van een aantal Rosalind Franklin fellows aan de RuG. Jaarlijks maaken 3-4 excellente vrouwelijke studenten kans op een bedrag van E 1.000 om een voorstel voor een PhD project te ontwikkelen.
Lees hier verder

The Avril McDonald Prize for excellent female students is an initiative of Rosalind Franklin fellows at Groningen University. Each year, 3 to 4 excellent female students will receive an award of 1,000 EUR to develop a proposal for a PhD project.
More information


FOM Minerva-prize for female physicists

The Minerva Prize is awarded once every two years to a female writer of the best physics publication in order to draw attention to the research of female physicists. The Minerva Prize is a conferred honour and the laureate is an inspiring example to other women. Its purpose is to highlight scientific research by female physicists.

Minerva-prize


KNAW Merian prize

The Academy Merian Prize is awarded to outstanding female researchers who work for a Dutch research organisation and expect to be active in science or scholarship for another ten years, so they can inspire other to pursue an academic career.

The prize is awarded bi-annually, alternating between the alga/gamma and beta disciplines.

The KNAW Merian prize