Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Universitair Docent chronisch darmfalen bij kinderen

Bij darmfalen wordt er onvoldoende vocht of voedingsstoffen door de darm opgenomen. Om ondervoeding te voorkomen dienen deze tekorten te worden aangevuld, meestal via parenterale (intraveneuze) toediening. Hoe chronisch darmfalen bij kinderen ontstaat is grotendeels onbekend en therapeutische …

» Read more
>

Docent 3 Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

De Bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap zoekt 3 parttime (0,2) docenten voor het begeleiden van Bachelorscripties. Wij zoeken praktijkdocenten, die het begeleiden van studenten kunnen combineren met hun reguliere werkzaamheden, en zo studenten toegang kunnen bieden tot een professioneel …

» Read more
>

Docent Farmacotherapie (0,4 fte)

Als docent Farmacotherapie word je onderdeel van de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie en verzorg je onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht. Je begeleidt studenten in onderwijsgroepen waarin student-activerende onderwijsvormen …

» Read more
>

Docent-Onderzoeker Strafrecht (met internationaal profiel)

De Afdeling Strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is op zoek naar een docent-onderzoeker voor een promotieonderzoek naar de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het promotieonderwerp wordt verricht binnen het onderzoeksprogramma Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en …

» Read more
>

Docent/Onderzoeker Recht en Technologie (EU recht en gegevens)

De sectie Internet en Recht van de afdeling Transnational Legal Studies aan de VU Amsterdam zoekt een Docent/Onderzoeker Recht en Technologie op het gebied van EU recht en gegevens. In deze functie combineer je onderwijs (50%) en promotieonderzoek (50%) gedurende een periode van acht jaar. Deze …

» Read more
>

Docent/Onderzoeker Recht en Technologie (Cybercrime)

De sectie Internet en Recht van de afdeling Transnational Legal Studies aan de VU Amsterdam zoekt een Docent/Onderzoeker Recht en Technologie op het gebied van Cybercrime. In deze functie combineer je onderwijs (50%) en promotieonderzoek (50%) gedurende een periode van acht jaar. Deze bijzondere …

» Read more
>

Universitair docent Fiscaal Recht

Als Universitair Docent Fiscaal recht weet je onze masterstudenten te enthousiasmeren voor het vak én krijg je de ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de masterrichting Directe Belastingen zijn we opzoek naar universitair docent (UD) met gedegen werkervaring in de fiscaliteit. Binnen de …

» Read more
>

Docent Pedagogische Wetenschappen

Als docent ben je verantwoordelijk voor diverse vakken binnen Pedagogische Wetenschappen en de Educatieve Master voor Primair Onderwijs. Daarnaast begeleid je afstudeerscripties. Jouw taken begeleiding bachelor- en mastertheses verzorgen van diverse hoorcolleges en werkgroepen coördineren, …

» Read more
>

Docent Straf- en Strafprocesrecht

Als docent Straf- en Strafprocesrecht verzorg je strafrechtelijk onderwijs in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (bijv. Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht, Pleitoefening, Strafrecht over de Grenzen) en in de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Strafrecht (bijv. Verdieping Formeel …

» Read more
>

Docent Farmacologie departement Farmaceutische Wetenschappen (0,6 - 1,0 fte)

Als docent bij de afdeling Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen verzorg je onderwijs in onze bachelor- en masterprogramma’s die opleiden tot apotheker of farmaceutisch onderzoeker. Specifiek gaat het om de Nederlandstalige bachelor en master Farmacie, en de Engelstalige …

» Read more
>

Werkgroepdocent voor Onderzoekspracticum 1 en 3

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en professionele werkgroepdocenten om onze psychologiestudenten onderzoeksvaardigheden bij te brengen.Als werkgroepdocent in het eerstejaars Psychologie-vak Onderzoekspracticum 1 (OP1) voor Psychologen, leer je studenten de communicatieve en …

» Read more
>

Junior Docent Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap is per 1 februari 2024 op zoek naar een juniordocent. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap is een snel groeiende en vernieuwende opleiding. Binnen deze opleiding leren studenten de inzichten en onderzoeksbenaderingen uit vijf sociaal …

» Read more
>

Universitair docent Klinische Psychologie

De vakgroep klinische psychologie valt onder de Faculty of Psychology and Neuroscience. Binnen deze faculteit doen we o.a. onderzoek naar psychische aandoeningen. De vakgroep klinische psychologie bestudeert bijvoorbeeld stoornissen in stemming, angst, persoonlijkheid, traumagerelateerde …

» Read more
>

Universitair Docent Politieke Geografie, Geopolitiek en Beeldvorming (0,8-1,0 fte)

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) zijn wij op zoek naar een universitair docent politieke geografie, met een bijzondere interesse in internationale (geo)politieke relaties en beeldvorming. Het onderzoek dat je verricht sluit aan op ons onderzoeksprogramma Urban Futures. …

» Read more
>

Lector "Kennisontwikkeling Vaktherapie" (KenVak)

Jij krijgt er energie van om samen met een team van docent-onderzoekers onderzoeks- en innovatieprojecten op het kennisgebied van Vaktherapie te initiëren en ontwikkelen. Dat doe je in continue dialoog met interne en externe stakeholders zowel regionaal als nationaal, vertrekkend vanuit de …

» Read more
>

Hoogleraar empirische fiscale economie

Word waardevol voor Tilburg University!  als Hoogleraar empirische fiscale economie   Deze tijd van transitie vraagt om mensen die de wereld en de wetenschap verder kunnen helpen. En die, in aansluiting op onze waarden, ‘nieuwsgierig’, ‘verbindend’, …

» Read more
>

Junior Docent Europees Recht (en Internationaal Recht)

Houd jij van: Bezig zijn met Europees publiekrecht en vind je internationaal recht ook interessant? Kennis overdragen aan Bachelor studenten en ze enthousiast maken voor deze bijzondere rechtsgebieden? Meedenken over het verbeteren van het Bachelor onderwijs in het Europees en Internationaal …

» Read more
>

Universitair Docent Navigatie

De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van …

» Read more
>

Hoogleraar Ondernemingsrecht

De afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA zoekt een hoogleraar voor inspirerend onderwijs en onderzoek op het terrein van het Ondernemingsrecht. De benoeming dient deels ter vervulling van de vacature ontstaan door het emeritaat van de huidige hoogleraar, en …

» Read more
>

Universitair Docent Neurowetenschappen of Epigenetica met Onderwijs Ethiek en Wetenschapsfilosofie

Ben je een onderzoeker die UvA studenten in de Levenswetenschappen wil scholen in wetenschapsfilosofische en beroepsethische vragen? Wil je dit doen vanuit je eigen onderzoekservaring, in de context van de Biomedische wetenschappen en Psychobiologie opleidingen en in samenwerking met andere …

» Read more
>

Universitair docent sensor, wapen- en communicatiesystemen

De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen …

» Read more
>

Universitair Docent Klinische Neuropsychologie met Focus op Gedragsproblemen

Binnen de sectie Klinische Neuropsychologie (Vrije Universiteit Amsterdam) zijn we op zoek naar een universitair docent die zich zal richten op onderwijs binnen zowel de bacheloropleiding Psychologie als, bij voorkeur, de master Forensische Neuropsychologie …

» Read more
>

Universitair docent gegevensbeschermings- & privacyrecht

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die (binnenkort) gepromoveerd is. Als universitair docent (UD) verzorg je (vooral online) onderwijs aan master studenten op het gebied van het privacy- en gegevensbechermingsrecht, in het bijzonder op het gebied van de (U)AVG (en ePrivacyregelgeving). …

» Read more
>

Lector Biomolecules and Health

Het Kenniscentrum Biobased Economy richt zich op het maken van biobased moleculen die bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving. Binnen het kenniscentrum synthetiseren en produceren we deze moleculen op een zo duurzaam en circulair mogelijke manier met groene chemie. Binnen de leeropdracht …

» Read more
>

Onderzoeker FED-tWIN-project FATEX

Dit project heeft tot doel om aandacht te vestigen op de onderbestudeerde collectie kleding en textiel die wordt bewaard in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Met meer dan 15.000 objecten, waaronder plat textiel, mode, kant en wandtapijten, is het ons doel om twee …

» Read more
>

UD Systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn

Er is een UD-positie beschikbaar (onderzoek, onderwijs, management 40:40:20%) op het gebied van systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn. De crises op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, klimaatverandering, obesitas, chronische ziekten, staftekorten, stijgende kosten en …

» Read more
>

Interdisciplinair Docent met Expertise in Aard- of Milieuwetenschappen en Kwantitatieve Vaardigheden

Voor de opleiding Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam zoeken wij een ‘Interdisciplinaire docent met expertise in aard- of milieuwetenschappen en kwantitatieve vaardigheden’. Je hebt als docent ruime ervaring in het geven en ontwikkelen van onderwijs op vakniveau over milieu, …

» Read more
>

Universitair Docent Geografische Informatiesystemen/Urban Futures (0,8 – 1,0 fte)

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie hebben wij ruimte voor een (bijna) gepromoveerde universitair docent (UD) die onderwijs en onderzoek combineert. Wat betreft het onderwijs verzorg je, met collega’s, cursussen op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS), data …

» Read more
>

Vakdidacticus Bedrijfseconomie

Hou jij er van om nieuwe leraren op te leiden en je kennis als leraar over te dragen? De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) is op zoek naar een vakdidacticus Bedrijfseconomie. Als vakdidacticus Bedrijfseconomie verzorg je samen met collega’s het vakdidactisch onderwijs aan studenten die de …

» Read more
>

Lector Artificial Intelligence (0,6 fte)

Om onze visie en missie verder vorm te geven, ben jij als lector medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van en richting geven aan ons onderzoeksprogramma. Daarnaast verstevig je met jouw expertise het profiel van ons kenniscentrum. Je geeft leiding aan robuuste onderzoeksgroepen en bouwt mee …

» Read more
>

Universitair docent informatiesystemen

Werkomgeving: De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische …

» Read more
>

Docent/onderzoeker Sociaal Recht

Als Docent/onderzoeker bij de sectie Sociaal Recht combineer je onderwijs en promotieonderzoek. Je geeft onderwijs in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en de afstudeerrichting Arbeidsrecht van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Daarnaast besteed je 50% van je tijd aan vernieuwend en …

» Read more
>

Universitair Docent Docentprofessionalisering en Onderwijsontwerp

De Vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderzoek (O&O) ondersteunt de innovatie en onderzoek van het onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. De vakgroep kent diverse taakgroepen. De taakgroepen zijn ingesteld om docenten binnen de …

» Read more
>

Tandartsdocent (Pré) Klinisch Onderwijs

Als docent begeleid je gemotiveerde studenten die de beste tandheelkundige zorg willen verlenen. Met jouw ervaring vergroot je hun vakinhoudelijke kennis én draag je bij aan de ontwikkeling en vorming van de volgende generatie tandartsen. Je bent een vraagbaak, inspirator en rolmodel. Als docent …

» Read more
>

Universitair docent Arbeids- en Organisatiepsychologie

We zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en daadkrachtige collega die het onderwijs en onderzoek van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie komt ondersteunen. U werkt mee aan de innovatie van academisch onderwijs in een digitale leeromgeving en aan het onderzoeksprogramma …

» Read more
>

(Junior) Lecturer International Strategy

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om ons te helpen met onze onderwijstaken. Binnen de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn wij verantwoordelijk voor verschillende vakken op het gebied van International Strategy. Dit omvat vakken in MSc. Business …

» Read more
>

Stagebegeleider (zzp)

Wij zijn op zoek naar stagebegeleiders voor onze bachelor en masterstudenten, in het (via digitale communicatiemiddelen) begeleiden van onderzoek op het snijvlak van wetenschap en samenleving. Je bent in de periode februari – juni (met mogelijke uitloop in juli/augustus) beschikbaar voor een halve …

» Read more
>

Universitair Hoofddocent Humanisme en Filosofie

Je maakt deel uit van de levendige leerstoelgroep Filosofie & Humanisme die bijdraagt aan  de bachelor-, master- en promotie-opleidingen van de universiteit  met vakken over de geschiedenis en grondslagen van het humanisme en aan het onderzoeksprogramma met academisch en …

» Read more