Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Hogeschool Hoofddocent Biomedische Technologie

Ben jij een onderzoeker die maatschappelijk verschil wil maken en hart heeft voor studentsucces en onderwijsinnovatie? En ben jij in staat om als dragende en verbindende kracht te functioneren tussen relevante onderzoeksgroepen binnen de HvA, de opleiding Biomedische Technologie en de praktijk? …

» Read more
>

Gewoon Hoogleraar Afdeling klinische chemie

Wat ga je doen Het doel van deze leerstoel is om data-gedreven integrale precisiegeneeskunde binnen de afdeling en het ziekenhuis verder te ontwikkelen en te implementeren. Het volume, de verscheidenheid en de snelheid (3V) waarmee data groeit binnen de geneeskunde is niet meer door het …

» Read more
>

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht (fiscale rechtsbescherming) (0,2 fte)

Sinds 1 januari 2021 is een leerstoel Algemeen Belastingrecht vacant. De leerstoel is ondergebracht bij de sectie Belastingrecht. Deze sectie is sinds 2018 onderdeel van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht. Het betreft een structurele leerstoel binnen de faculteit. De …

» Read more
>

Universitair docent Staats- en bestuursrecht

Als universitair docent Staats- en bestuursrecht verzorgt u onderwijs op het terrein van het Staats- en bestuursrecht in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Mede afhankelijk van uw voorkeuren en expertise kunt u een bijdrage leveren aan enige vakken van onze …

» Read more
>

Docent NT2

Wij zijn per 15 augustus 2021 op zoek naar een ervaren docent NT2 die mensen uit verschillende doelgroepen kan helpen hun vaardigheid in het Nederlands als tweede taal op het door hen gewenste niveau te brengen. De cursisten van VU-NT2 zijn internationale studenten en medewerkers van de VU, maar …

» Read more
>

Klinisch docent Orthopedagogiek

Als klinisch docent verzorg je werkgroepen en hoorcolleges aan studenten van de opleiding Pedagogische wetenschappen. Deze colleges zijn vooral gericht op diagnostiek en gespreksvaardigheden. Daarnaast begeleid je studenten bij hun klinische stage en geef je supervisie binnen de masteropleiding. …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Weerbaarheid bij de Politie

De Politieacademie vestigt, met goedkeuring van de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek, een bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek voor een periode van 5 jaar. Het structuurrapport van deze Bijzondere Leerstoel is te downloaden via de knop bestanden. Profiel …

» Read more
>

Docenten Humanistisch Geestelijke Verzorging (lecturer-practitioners)

Vanwege de enorme groei in het aantal studenten in de driejarige masteropleiding Humanistiek zoeken wij 2 Docenten Humanistisch Geestelijke Verzorging (lecturer-practitioners). Deze tijdelijke medewerkers met stevige praktijkervaring gaan bijdragen aan het onderwijs in humanistische …

» Read more
>

Universitair docent Burgerschap, Ethische Professionaliteit en Educatie

Met de start van een nieuwe masteropleiding Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven ontstaat er ruimte voor een Universitair docent Burgerschap, Ethische Professionaliteit en Educatie. Plaats in de organisatie De universitair docent zal bijdragen aan het onderwijs en onderzoek van de …

» Read more
>

Lector responsief beroepsonderwijs

Weet je met jouw onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw en innovatief onderwijs en ben je in staat de transfer te maken naar studenten, docenten en opleiders in de beroepspraktijk? Dan ben jij wellicht onze nieuwe lector responsief beroepsonderwijs! Wat je gaat doen Je fungeert als …

» Read more
>

Associate lector Slimme en Duurzame Mobiliteit Kenniscentrum Digital Business & Media

Wat je gaat doen De associate lector Slimme en Duurzame Mobiliteit werkt voor een periode van vier jaar in het bestaande lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van Kenniscentrum Digital Business & Media (KC DBM) en als senior onderzoeker bij het Kennisinstituut voor …

» Read more
>

Hoogleraar Immunotherapy for Infectious Diseases

Het onderwerp infectieziekten is een speerpunt van het Radboudumc. Op het gebied van onderzoek naar infectieziekten behoort het Radboudumc tot de absolute top. De leeropdracht zal een belangrijke rol spelen in het vertalen van onderzoek naar de kliniek op het gebied van infectieziekten en past in …

» Read more
>

Docent Bestuurskunde

Als docent bent u betrokken bij het onderwijs in het eerste, tweede en derde jaar van de bacheloropleiding bestuurskunde. U verzorgt hoor- en/of werkcolleges en maakt en beoordeelt opdrachten en tentamens voor een aantal vakken uit de bachelor bestuurskunde. Daarbij wordt vooralsnog gedacht aan …

» Read more
>

Docent-onderzoeker sociale innovatie

Ben je een nieuwsgierige onderwijsprofessional met affiniteit voor onderzoek? Zie jij een uitdaging in het combineren van onderwijs en onderzoek binnen het sociaal domein in combinatie met de verbinding met het gezondheidsdomein? Dan is deze functie iets voor jou! Samen met het lectoraat Sociale …

» Read more
>

Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht

De aan te stellen hoogleraar verzorgt hoorcolleges in vakken in de Nederlandstalige bachelor rechtsgeleerdheid en is nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling en de onderwijsmethodiek daarvan. In de mastertrack Strafrecht begeleidt de hoogleraar scripties en levert een bijdrage aan het …

» Read more
>

Hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht

De constitutionalist die wij zoeken bezit een uit (internationale) publicaties blijkende expertise op het terrein van de constitutionele rechtsontwikkeling binnen en over de grenzen van de natiestaat heen. Hij of zij heeft tevens oog voor de multidisciplinaire kanten en de maatschappelijke …

» Read more
>

Universitair Docent Vakdidactiek Scheikunde met focus op onderwijs ten behoeve van de Lerarenopleiding TU Delft

De Lerarenopleiding van de TU Delft is ingebed in de sectie Science Education & Communication (SEC). Deze sectie is onderdeel van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen en vormt een stimulerende omgeving waarin het opleiden van leraren en onderwijsvernieuwing veel aandacht krijgen. SEC …

» Read more
>

Universitair hoofddocent belastingrecht

Als Universitair Hoofddocent (UHD) verzorgt u onderwijs en onderzoek binnen het Fiscaal Instituut Tilburg (hierna: FIT) en bent u verantwoordelijk voor verschillende managementtaken.  Voor wat betreft het onderwijs bent u betrokken bij het vak Methodologie van het belastingrecht, dat deel …

» Read more
>

Universitair Docent Encyclopedie van het Recht

Het Department Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als universitair docent (UD) ons team komt versterken. PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, dat bijna 100 academische medewerkers en een waaier van juridische en …

» Read more
>

Universitair Docent Staats- en Bestuursrecht

Als universitair docent verzorgt u staats- en bestuursrechtelijk onderwijs in de grote bachelorvakken en in de master. Ook begeleidt u studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en biedt uw onderzoeksagenda …

» Read more
>

Universitair docent Strafrecht (1,0 fte)

Je wordt ingezet in het onderwijs in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Strafrecht van het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Bestuur, Economie en Bestuur van de Universiteit Utrecht. Het betreft strafrechtelijk onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid (verplichte …

» Read more
>

Universitair docent Europees Recht (1,0 fte)

De afdeling Internationaal en Europees Recht van het departement Rechtsgeleerdheid zoekt een enthousiaste en getalenteerde docent (UD), met name op het terrein van het Europees recht. Je zult worden ingezet in het zowel Nederlandstalig als Engelstalig bachelor- en masteronderwijs op de …

» Read more
>

Universitair Docent Verbintenissenrecht

In de functie van Universitair Docent op het terrein van het verbintenissenrecht: Verricht u onderwijs in teamverband in de bachelor- en masterfase en draagt u zorg voor de coördinatie en organisatie van dat onderwijs, het ontwikkelen en onderhouden van onderwijsmateriaal, en …

» Read more
>

Docent Algemene rechtswetenschap

Hebt u passie voor het geven van onderwijs en ambieert u een carrière in de juridische wetenschap? Solliciteer dan op deze functie. Wij zijn op zoek naar een docent voor het verzorgen van werkgroeponderwijs Inleiding tot de rechtswetenschap en Academische vaardigheden in de propedeutische fase van …

» Read more
>

Universitair Docent/Docent- Onderzoeker Privaatrecht

Het betreft één functie die we afhankelijk van de uitkomst van de procedure ofwel invullen als universitair docent ofwel als docent-onderzoeker. Als universitair docent/docent-onderzoeker verzorgt u vooral online onderwijs aan bachelor- en master studenten op het gebied van het …

» Read more
>

Lector Artistic Connective Practices

Ben jij de ambitieuze lector, die in een creatieve en dynamische onderwijsomgeving samen met studenten, docenten en werkveld artistiek onderzoek naar Artistic Connective Practices wil vormgeven?  Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in Tilburg telt 17 opleidingen, ruim 1.400 master- …

» Read more
>

Lector Gebouwde Omgeving

Ter versterking van de onderzoeksgroep “Research and Innovation Centre Techniek, Ontwerpen en Informatica” zijn we op zoek naar een Lector die het lectoraat Gebouwde Omgeving gaat opbouwen. Als Lector Gebouwde Omgeving maak je met jouw onderzoekslijn de verbinding met het onderwijs van …

» Read more
>

Docent Amerikanistiek met specialisatie North American Indigenous Studies

U bent een bevlogen docent die multidisciplinair onderwijs verzorgt op gebied van Amerikaanse cultuur en cultuurgeschiedenis binnen de specialisatie Amerikanistiek van de opleiding Engelse Taal en Cultuur, de Master Noord Amerika Studies en eventueel andere opleidingen binnen het departement …

» Read more
>

Ontwerper-onderzoeker en hogeschool(hoofd)docent(en) Co-Design

Als een ervaren ontwerper-onderzoeker werk je graag aan het onderzoeken en ontwerpen van oplossingen van complexe maatschappelijke vraagstukken in domeinen gezondheid, duurzaamheid en educatie. In deze functie houd je je bezig met drie hoofdactiviteiten: ontwerpend onderzoek uitvoeren en …

» Read more
>

Universitair docent Staats-/ Bestuursrecht (1,0 fte)

Voor de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie zoeken we twee tijdelijke universitair docenten met een staats-/bestuursrechtelijk profiel. Ben jij een breed georiënteerde jurist, bij voorkeur gepromoveerd op een bestuurs- of staatsrechtelijk proefschrift, met passie voor een of beide …

» Read more
>

Docenten Psychologie (0,2 - 1,0 fte)

Deze functie zal worden ingebed in het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze onderwijstaken zal verzorgen in de Bachelor Psychologie of een van de …

» Read more
>

Drie universitair docenten Privaatrecht, met name innovatie en technologie, en het goederenrecht/notarieel recht (1,0 fte)

Het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht zoekt drie universitair docenten op het gebied van het privaatrecht, in het bijzonder de privaatrechtelijke aspecten van innovatie en technologie, het goederenrecht/notarieelrecht of een van de andere deelgebieden van privaatrecht. Als UD doe je …

» Read more
>

Docent Organisatiewetenschappen (1,0 fte; 3 jaar)

Voor het departement Organisatiewetenschappen zijn wij op zoek naar een docent. Het betreft een voltijdse aanstelling voor 3 jaar. De startdatum is bij voorkeur op 1 augustus 2021 en ten laatste op 1 september 2021. Naast onderzoek verzorgt het departement onderwijs op het gebied van …

» Read more
>

Twee Docenten Organisatiewetenschappen (1,0 fte; 1 jaar)

Voor het departement Organisatiewetenschappen zijn wij op zoek naar twee docenten. Het betreft twee voltijdse aanstellingen voor 1 jaar. De startdatum is bij voorkeur op 1 augustus 2021 en ten laatste op 1 september 2021. Naast onderzoek verzorgt het departement onderwijs op het gebied van …

» Read more
>

Universitair Docent Criminologie

Je verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Criminologie. Daarnaast verricht je wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling Strafrecht en Criminologie, ‘Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving’.Jouw taken het coördineren en …

» Read more
>

Hoogleraar en afdelingshoofd Reumatologie

De Raad van Bestuur zoekt een hoogleraar Reumatologie tevens afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Het medische, organisatorische, financiële en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal …

» Read more
>

(Universitair) docent Belastingrecht (0,8–1,0 fte)

Wij zoeken een Universitair docent of docent voor de sectie Belastingrecht van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees recht en Belastingrecht. We zoeken in de eerste plaats een universitair docent. We nodigen echter ook kandidaten die niet gepromoveerd zijn uit om te solliciteren. In dat geval gaat …

» Read more
>

(Ervaren) Docent Strafrecht

Als docent straf(proces)recht bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie maakt je deel uit van een team enthousiaste en gedreven juristen en criminologen. De afdeling hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek en aan een goede onderlinge werksfeer. Als docent heb je een …

» Read more
>

Directeur Huygens ING-KNAW - Amsterdam

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) een internationaal erkend en gezaghebbend geesteswetenschappelijk onderzoeker op het gebied van geschiedenis en cultuur, met een brede visie op wetenschap, een …

» Read more