Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

(Universitair) Docent Rechten (0,8-1,0 fte)

Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de sectie Algemene Rechtswetenschap een universitair docent of een docent, bij voorkeur een ervaren docent op minimaal docent 3 niveau. De aanstelling heeft een totale omvang van 0,8 tot 1,0 fte. Voor een aanstelling als universitair docent is …

» Read more
>

Docent NT2 bij Radboud in'to Languages

Wij zoeken een bevlogen docent NT2 die met hart en ziel voor de klas staat. Een enthousiaste collega die graag samenwerkt in een leuk team van ervaren docenten en opleiders. Die actief bijdraagt en zich graag verder wil ontwikkelen binnen het vakgebied. Wij streven naar een grote diversiteit …

» Read more
>

Universitair docent

Binnen de leerlijn Onderzoek geef je samen met je collega’s vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van dit (online) onderwijs, waarbij het doel is studenten te leren systematisch gebruik te maken van onderzoeksmethoden, en hen te leren kritisch na te denken over psychologisch …

» Read more
>

Universitair Hoofddocent Omgevingsrecht

Het Department Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als universitair hoofddocent (UHD) Omgevingsrecht ons team komt versterken. PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, dat bijna 120 academische medewerkers en een waaier van …

» Read more
>

Universitair Docent Omgevingsrecht

Het Departement Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als universitair docent (UD) Omgevingsrecht ons team komt versterken. PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, dat bijna 120 academische medewerkers en een waaier van …

» Read more
>

Universitair Docent Asiel- en Vluchtelingenrecht

Wij zoeken een universitair docent (assistant professor) migratie- en asielrecht die met zijn of haar expertise op dit gebied het departement Public Law and Governance (PLG) komt versterken. PLG is een grote afdeling, waarin een breed scala aan juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines …

» Read more
>

Hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht

Tilburg Law School zoekt een enthousiaste collega voor de functie Hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht bij het Departement Private Law, Business Law and Labour Law (PBLL). PBLL verbindt praktijk en rechtswetenschap in een stimulerende omgeving. De beoogde collega zal deel …

» Read more
>

Universitair docent economische geografie (0,8 - 1,0 fte)

Binnen de vakgroep Economische Geografie van het departement van Sociale Geografie & Planologie aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht is er plaats voor een nieuwe Universitair Docent. Met deze functie wordt beoogd de activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek …

» Read more
>

Universitair Docent Geographies of Youth (0,8 - 1,0 fte)

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) hebben wij ruimte voor een universitair docent die onderzoek doet naar kansen(gelijkheid), in- en uitsluiting, en gedrag van jongeren en kinderen vanuit een ruimtelijk perspectief. Naast het onderzoek doen, bestaat de functie ook uit …

» Read more
>

Universitair Docent Maatschappelijk leren voor Ruimte en Duurzaamheid (0,8 -1,0 fte)

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) hebben wij ruimte voor een universitair docent met een specifieke belangstelling voor onderwijs voor en met professionals en de impact van geowetenschappelijke kennis. Bij SGPL vinden we het belangrijk dat leren blijft doorgaan na de …

» Read more
>

Universitair Docent Planologie (0,8 fte)

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) hebben wij ruimte voor een enthousiaste universitair docent, die bijdraagt aan het onderwijs en onderzoek van de sectie planologie, in het bijzonder op het gebied van de toenemende complexiteit van governance vraagstukken, zoals de …

» Read more
>

Werkgroepdocenten Psychologie

Binnen de bacheloropleiding Psychologie wordt in elke cursus van het eerste en tweede jaar werkgroeponderwijs verzorgd. De inhoud van de werkgroepen verschilt per cursus, net als de didactische werkvormen die worden gebruikt. In het inhoudelijk onderwijs is het werkgroeponderwijs vooral bedoeld om …

» Read more
>

Universitair Docent Criminologie

Je verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Criminologie. Daarnaast verricht je wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling Strafrecht en Criminologie, 'Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving'. Voor deze vacature staat een …

» Read more
>

Universitair docent Engelstalige Letterkunde (tenure track)

De leerstoelgroep Engelstalige Letterkunde verzorgt een aantal internationale opleidingen: de bacheloropleiding Literature and Society, de mastertrack English Literature in a Visual Culture, en de research mastertrack Literature and Contested Spaces (vanaf september 2023 Environmental Humanities). …

» Read more
>

Decaan Tilburg School of Catholic Theology (TST)

Tilburg School of Catholic Theology De Tilburg School of Catholic Theology (TST) is gericht op de wetenschappelijke opleiding en het wetenschappelijk onderzoek in de theologie ten behoeve van alle geïnteresseerden, in het bijzonder diegenen die zich voorbereiden op pastorale of educatieve …

» Read more
>

Vakdidacticus Wiskunde

Ben jij vakdidacticus wiskunde of wiskundeleraar die graag vakdidacticus wil worden? Vind jij het opleiden van nieuwe wiskundeleraren minstens zo belangrijk als wiskundeles geven aan leerlingen? Maak jij je ook zorgen over het grote tekort aan wiskundeleraren en wil je daar wat aan doen? Dan zijn …

» Read more
>

Docent Europees Recht

Weet jij studenten te inspireren? Ben je deskundig op het gebied van het Europees recht en heb je de ambitie om te promoveren? Draag dan bij aan het opleiden van de nieuwe generatie juristen als docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Als docent bij de sectie Internationaal en Europees …

» Read more
>

Twee Docenten Moderne Geschiedenis

Bij de Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen, verzorgt de capaciteitsgroep Geschiedenis de bachelor, master, onderzoeksmaster en educatieve master Geschiedenis. De masteropleiding kent diverse tracks, waaronder Stadsgeschiedenis, Publieksgeschiedenis en Geschiedenis van …

» Read more
>

Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht

Het Departement Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als hoogleraar Natuurbeschermingsrecht ons team komt versterken. PLG is een divers en interdisciplinair departement, dat bijna 120 academische medewerkers en een waaier van juridische en …

» Read more
>

(Junior) universitair docent / dierenarts Veterinaire volksgezondheid (0,4 - 1,0 fte)

Binnen de afdeling IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) bij het onderdeel Veterinary Public Health is plek voor één of meerdere dierenartsen die enthousiast worden van onderwijs en werken met studenten.Het takenpakket bestaat uit het geven en ontwikkelen van onderwijs op het gebied van …

» Read more
>

Universitair docent Cultuurbeleid

Ben jij een gemotiveerde onderzoeker en docent die gespecialiseerd is in cultuurbeleid? En heb jij de ambitie om bij te dragen aan het onderwijs en het onderzoek van de Radboud Universiteit? Dan ben jij nodig! Als universitair docent Cultuurbeleid doe je onderzoek naar en leer je studenten zich te …

» Read more
>

Docent Belastingrecht

Heb jij passie voor het geven van onderwijs? Heb je bijzondere belangstelling voor het vak belastingrecht en ambieer je een functie in het juridisch wetenschappelijk onderwijs? Draag dan bij aan het opleiden van de nieuwe generatie juristen als docent belastingrecht. Als docent geef je met …

» Read more
>

Universitair Docent Rechtsfilosofie

Tilburg Law School heeft zich gevestigd als een toonaangevend Europees centrum voor een benadering van de rechtsfilosofie die een sterk theoretisch onderzoek combineert met een grote belangstelling voor de uitdagingen waarvoor het hedendaagse recht en de hedendaagse politiek zich gesteld zien. Wij …

» Read more
>

Universitair Docent Straf- en Strafprocesrecht

Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School is de functie van universitair docent straf- en strafprocesrecht vacant. Wij zoeken een gepromoveerde en enthousiaste wetenschapper die vanaf 1 februari 2023 deze functie gaat bekleden, of zoveel eerder als mogelijk is.  De aan te …

» Read more
>

Hoogleraar Geschiedenis van de Psychiatrie (0,4 fte)

De leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie, is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde. De leerstoel wordt voor vijf jaar ingesteld als endowed chair, heeft een omvang van 0,4 fte en wordt gefinancierd door de Stichting Leerstoel …

» Read more
>

Universitair Hoofddocent Straf- en strafprocesrecht

De aan te stellen universitair hoofddocent (UHD) verzorgt colleges in vakken in de Nederlandstalige Bachelor Rechtsgeleerdheid en de track Strafrecht binnen de Master Rechtsgeleerdheid en/of de Engelstalige bachelor Global Law en begeleidt daarnaast Masterscripties. U bent nauw betrokken bij de …

» Read more
>

Universitair Docenten Onderwijswetenschappen (2x 0,8-1,0 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar twee universitair docenten. Deze posities zijn binnen de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (PedOn). De positie van universitair docent combineert het onderwijs en onderzoek …

» Read more
>

Universitair Docent Onderwijs, burgerschap en democratie in een digitale wereld

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Faculteit der Rechtsgeleerdheid gaan extra investeren in het interdisciplinaire thema 'Onderwijs, burgerschap en democratie in een digitale wereld'. Rond dit thema …

» Read more
>

Universitair Docent Sociale Psychologie (1,0 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit is op zoek naar een Universitair Docent op het gebied van de sociale psychologie. De positie van Universitair Docent combineert het onderwijs (op dit moment 60%) en onderzoek (op dit moment 40%) op het gebied van sociale …

» Read more
>

Lector werk en technologie

Ga jij leidinggeven aan het uitbouwen van ons praktijkonderzoek naar de invloed van technologie op werk, skills en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)? Vertaal jij ambitieuze regionale en landelijke Human Capital en LLO- …

» Read more
>

Universitair Docent Klinische & Ontwikkelingsneuropsychologie (0,8 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van is op zoek naar een universitair docent op het gebied van klinische neuropsychologie. Deze positie is binnen de afdeling Psychologie in de basiseenheid Klinische & Ontwikkelingsneurospychologie. De positie van universitair docent …

» Read more
>

Werkgroepdocenten Pedagogische Wetenschappen

Wil jij studenten begeleiden in hun academische ontwikkeling? Wij zoeken per half december 2022 meerdere werkgroepdocenten voor het Bachelorprogramma Pedagogische wetenschappen binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.Wat ga je doenBinnen de driejarige Bacheloropleiding …

» Read more
>

Docent / Huisartsbegeleider (HAB) in Eindhoven (0.4 fte), vakgroep Huisartsgeneeskunde, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Doel van de functie: Het begeleiden van en het geven van onderwijs aan artsen in opleiding tot huisarts (Aios-H) en huisartsopleiders alsmede het ontwikkelen van onderwijs in de driejarige opleiding tot huisarts. De vacante functie heeft betrekking op begeleiden van aios die in het derde, …

» Read more
>

Universitair docent Klinische psychologie

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cursussen in de bachelor- en masteropleiding. De cursussen richten zich op klinische psychologie (diagnostiek en behandeling) bij met name volwassenen en ouderen. Je zult gespreks- en/of diagnostiekpractica geven op één van de …

» Read more
>

Universitair hoofddocent Staatsrecht

Wij zoeken een breed georiënteerde universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht die gespecialiseerd is in het staatsrecht.Als universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht maak je deel uit van de sectie staats- en bestuursrecht. Kenmerkend voor de sectie zijn enthousiasme voor het staats- …

» Read more
>

Universitair Docent Clinical Psychological Science (1.0 fte) bij de capgroep Clinical Psychological Science van de Faculty of Psychology and Neuroscience

U ontwikkelt en verzorgt onderwijs, voornamelijk in de masterspecialisatie Mental Health die gericht is op het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van de klinische psychologie. U coördineert onderwijsblokken, bent tutor in verschillende blokken en vaardigheidstrainingen, geeft …

» Read more
>

Docent Religiewetenschappen

Voor de capaciteitsgroep Religiewetenschappen en Hermetica zoeken wij een docent voor de bachelor- en masteropleidingen Religiewetenschappen. Het volledige onderwijsprogramma van de Bacheloropleiding is te vinden via Bachelor religiewetenschappen. De Engelstalige masteropleiding kent een eenjarig …

» Read more
>

Universitair Docent Lerarenopleiding Wiskunde (0,8 - 1,0 fte)

Als universitair docent (UD) lerarenopleiding wiskunde werk je mee aan een van de kerntaken van het Freudenthal Instituut: het opleiden van leraren. Het zwaartepunt van de functie ligt in het verzorgen van vakdidactisch onderwijs binnen de eenjarige opleiding tot eerstegraads wiskundedocent, en …

» Read more
>

Lector Asset Management

Jouw werk als lector asset management Je bent het gezicht van de onderzoeksthema’s van het lectoraat en eindverantwoordelijk voor de resultaten van de onderzoeksprojecten en onderzoekslijnen. Als lector coach jij de teamleden op het doen van onderzoek en begeleidt hen in het opdoen van …

» Read more
>

Docent Finance

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's die ons helpen met onze onderwijstaken. Binnen de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn we verantwoordelijk voor verschillende vakken op het gebied van Finance. Dit loopt uiteen van grootschalige vakken in de Bachelor …

» Read more
>

Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Ben je een ambitieuze onderzoeker met passie voor het geven van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid? Draag je graag bij aan het wetenschappelijke debat, en ben je tegelijkertijd ook een inspirerende sparringpartner voor bestuurders, ambtenaren …

» Read more
>

Docent / Onderzoeker Privaatrecht

Binnen het departement Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School zijn meerdere functies Docent / Onderzoeker Privaatrecht vacant. Wij zoeken enthousiaste collega’s die onderwijs verzorgen binnen de bachelor en master Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en/of …

» Read more
>

Docent Privaatrecht en/of Ondernemingsrecht (0,6 - 1,0 fte)

Binnen het department of Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School zijn meerdere functies Docent Privaatrecht en/of Ondernemingsrecht vacant. Wij zoeken enthousiaste collega’s die onderwijs verzorgen binnen de bachelor en master Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht. …

» Read more
>

Universitair Docent – Transformeer de zorg met technologie

We zoeken een enthousiaste resultaatgerichte nieuwe collega die onze expertise op het gebied van gezondheid en zorg kan uitbreiden binnen het aandachtsgebied zorgtransformatie en verplaatsing zorg uit ziekenhuis naar thuis, ondersteund door technologische innovaties.Door de vergrijzing, de toename …

» Read more
>

PhD psychosociale effecten van screening bij kinderen met kans op endocriene tumoren

De psychosociale impact van screening bij kinderen en hun families met het erfelijk tumorsyndroom Multiple Endocriene Neoplasie: de KIDS&MEN studie.Kinderen met het zeldzame erfelijke Multipele Endocriene Neoplasie (MEN) syndroom hebben kans op het ontwikkelen van endocriene tumoren. Daarom …

» Read more
>

Coördinator Vaardighedenonderwijs

Ben jij een academisch juridisch docent die: graag een coördinerende en docerende rol wil spelen in state of the art academisch-juridisch vaardighedenonderwijs? een wezenlijke bijdrage wil leveren aan zowel de ontwikkeling als de uitvoering van een essentieel nieuw onderdeel van onze juridische …

» Read more
>

Docent vastgoedmanagement

Jouw functie Tot je werkzaamheden behoren:  Het (breed) verzorgen van onderwijs (van tutorschap tot stagebegeleiding en van studieloopbaan begeleiding tot vakdocent) binnen de academie voor Facility Management, vastgoed gerelateerde én niet vastgoed gerelateerde blokken. Het begeleiden …

» Read more
>

Docenten Bedrijfskunde / Facility Management

Tot je werkzaamheden behoren:  Het verzorgen van onderwijs (van tutorschap tot stagebegeleiding envan studieloopbaan begeleiding tot vakdocent) binnen de academie voor Facility Management. Het begeleiden van studenten als mentor. Het procesmatig en inhoudelijk begeleiden en beoordelen van …

» Read more
>

Universitair docent Arbeids- en Organisatiepsychologie

We zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en daadkrachtige collega die het onderwijs en onderzoek van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie komt ondersteunen. U werkt mee aan de innovatie van academisch onderwijs in een digitale leeromgeving en aan het onderzoeksprogramma van de …

» Read more
>

Vacature UHD onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek Vakgroep O&O – Faculty of Health Medicine and Life Sciences

De vakgroep O&O streeft ernaar om samen met docenten en studenten het onderwijs te innoveren en te onderzoeken op basis van hedendaagse theorieën en wetenschappelijke inzichten.  Binnen de vakgroep bestaan meerdere taakgroepen die ondersteuning bieden bij het initiëren, …

» Read more