Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Assistant professor public administration in particular Management of International social challenges (0,8 - 1 fte)

Globalization, or the increasing economic, political, social and cultural connections between countries, institutions and individuals across the world, has brought many benefits but also new challenges. These challenges include loss of biodiversity, climate change, (cyber) insecurity, migration, …

» Read more
>

Docent bij de capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1,0 fte)

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht, is per onmiddellijk een functie vacant voor een voltijds docent (1.0 fte) voor een duur van 4 jaar. De capaciteitsgroep zoekt een docent ten behoeve van het geven van onderwijs in de …

» Read more
>

Docent Organisatiewetenschappen (1,0 fte)

Voor het departement Organisatiewetenschappen zijn wij op zoek naar een docent. Het betreft een voltijdse aanstelling voor 6 maanden, met de mogelijkheid op verlenging, startdatum op 1 december of ten laatste 1 januari a.s. Naast onderzoek verzorgt het departement onderwijs op het gebied van …

» Read more
>

Wetenschappelijk Docenten Klinische Psychologie (3 x 0.6 fte)

Een belangrijke taak zal zijn het begeleiden van bachelor- en masterstudenten Klinische of Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie bij hun afstudeeronderzoek en het schrijven van hun scriptie. Daarnaast verzorgt u onderwijs op het gebied van de klinische psychologie als begeleider van werkgroepen …

» Read more
>

Onderzoeker/docent Bodem (1,0 fte)

Heb jij passie voor onderwijs en kennisontwikkeling op het gebied van duurzaam bodembeheer? Bij Aeres Hogeschool kun je studenten hiervoor opleiden. Is dit jou op het lijf geschreven, dan nodigen we je uit om te solliciteren naar de functie van: Onderzoeker/docent Bodem (1,0 fte) De functie …

» Read more
>

Assistant professor Public Management

Public Administration is the interdisciplinary study of the public sector. Public Management focuses on the functioning of public sector organizations, both their internal management (HRM, finances, ICT, performance management, strategy, leadership, etc.) as well as external management …

» Read more
>

UD Taal & Communicatie (1,0 fte)

Het departement Talen, Literatuur en Communicatie heeft per 1 januari 2020 een vacature voor een talentvolle docent-onderzoeker met expertise op het terrein van Taal en Communicatie. Dit vakgebied houdt zich bezig met de beschrijving en verklaring van taalgebruik in verschillende contexten, en van …

» Read more
>

Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht (0,8 - 1,0 fte)

Binnen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid is een positie voor een leerstoelhouder vrijgekomen. Als leerstoelhouder wordt u geacht zich over de gehele breedte van het privaatrecht te kunnen bewegen, zowel met betrekking tot onderwijs als onderzoek. …

» Read more
>

Universitair docent ‘Etiologie en preventie beroepsziekten’

De onderzoekslijn “Etiologie en preventie beroepsziekten” richt zich op de oorzaken van gezondheidsschade door werk en het effect van interventies ter preventie van beroepsziekten. Het onderzoek van de UD levert een concrete bijdrage aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van …

» Read more
>

Promovendus Plaatsverbondenheid en kwetsbaarheid jong volwassenen (1,0 fte)

We zijn op zoek naar een promovendus die inzichten wil genereren in de complexe vraagstukken rondom plaatsverbondenheid en identiteit van verschillende groepen jongvolwassenen in de stad Groningen, die in een instelling hebben gewoond. In overleg met de betrokkenen (WIJ-stichting, projectteam en …

» Read more
>

Werkgroepdocenten Psychologie

Als werkgroepdocent begeleid je wekelijkse werkgroepen van ongeveer 20 Nederlandse en/of internationale studenten. Hierbij heb je een belangrijke rol in het nakijken en van feedback voorzien van de verslagen binnen het methodenonderwijs. Je wordt bij voorkeur aangesteld voor het geven van …

» Read more
>

Universitair docent conflictstudies

Als universitair docent Conflictstudies bij het Centrum voor Internationaal Conflict – Analyse & Management (CICAM) bent u verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. U doceert verschillende cursussen op bachelorniveau en begeleidt studenten op masterniveau …

» Read more
>

Universitair Docent Privaatrecht (0,8 - 1,0 fte)

Als Universitair Docent Privaatrecht wordt u ingezet in het onderwijs in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. De nadruk ligt daarbij op de vakken op het gebied van verbintenissenrecht, goederenrecht, procesrecht, ondernemingsrecht en …

» Read more
>

Universitair docent conflictoplossende instituties

Als universitair docent conflictoplossende instituties bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van onderwijs. U doceert verschillende cursussen op bachelor-niveau die mede aansluiten bij uw specifieke juridische expertise. U …

» Read more
>

Lector biobased resources & energy

Als Lector biobased resources & energy bent u een inspirerende verbinder met passie voor onderzoek met en voor het hoger onderwijs. Wat: inhoudelijk richting geven aan de onderzoeksgroep Biobased resources & energy Waar: Breda Wanneer: vanaf 1 december 2019 Werkomvang: 0,4 - 0,6 fte …

» Read more
>

Universitair Docent Internationaal en Europees recht (1,0 fte)

De afdeling Internationaal en Europees Recht van de Universiteit Utrecht zoekt een gemotiveerde en getalenteerde docent (UD) per 1 november 2019. U zult worden ingezet in het bachelor- en masteronderwijs op de vakterreinen van de afdeling Internationaal en Europees Recht. Daarnaast begeleidt u …

» Read more
>

Universitair docent

Als universitair docent Bedrijfskunde – Informatiekunde bent u breed inzetbaar. U ontwikkelt, verzorgt, toetst en evalueert toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsdelen binnen de Master Business Information Systems & Management, de Bachelors Bedrijfskunde en Informatiekunde …

» Read more
>

Bestuursrecht: Universitair docent

Als universitair docent verzorgt u vooral online onderwijs aan bachelor- en masterstudenten op het gebied van het bestuursrecht. U wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van bestuursrechtelijke cursussen (met name in de bachelorfase), zowel inhoudelijk als op het gebied van het …

» Read more
>

Universitair docent Arbeidsrecht

Als universitair docent verzorgt u zelfstandig onderwijs in de bachelor- en de masterfase. In dat verband draagt u ook zorg voor de organisatie/coördinatie van het onderwijs, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het onderhouden daarvan en het signaleren van verbetermogelijkheden. Activiteiten …

» Read more
>

Universitair Docent Bestuursrecht

U verzorgt onderwijs op het terrein van het bestuursrecht in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Mede afhankelijk van uw voorkeuren en expertise kunt u een bijdrage leveren aan vakken als Wetgeving, Publiekrechtelijke rechtshandhaving, Omgevingsrecht, Rechtsbescherming …

» Read more
>

Dierenarts Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland (0,2 – 0,8 fte)

De Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland (SGMN) zoekt enthousiaste en gedreven dierenartsen die zijn afgestudeerd binnen de differentiatierichting Gezelschapsdieren. Je bent voor 100% werkzaam in de patiëntenzorg. Het grootste deel je werkzaamheden bestaat uit de opvang van eerste- en …

» Read more