Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Bijzonder Hoogleraar Advocatuur

Het curatorium van de bijzondere leerstoel Advocatuur nodigt kandidaten uit te solliciteren. De door de Algemene Raad der Nederlandse Orde van Advocaten opgerichte Stichting leerstoel Advocatuur heeft al enige decennia een bijzondere leerstoel Advocatuur (0,4 fte) aan de UvA gevestigd. Om de …

» Read more
>

Universitair docent Bestuursrecht

Wil jij graag een bijdrage leveren aan het opleiden van de juristen van de toekomst? En tegelijkertijd jezelf verder ontwikkelen in het Bestuursrecht? Dan ben jij nodig! Als universitair docent Bestuursrecht ben je werkzaam binnen de vaksectie Bestuursrecht. Het team van de sectie bestaat uit …

» Read more
>

Student assistent Hersenonderzoek.nl

Hersenonderzoek.nl is een online platform waar al meer dan 40.000 mensen uit heel Nederland zich hebben ingeschreven omdat ze interesse in deelname aan hersenonderzoek. Hersenonderzoekers kunnen een beroep doen op dat register. We matchen de juiste mensen aan de beschikbare onderzoeken. Zo vinden …

» Read more
>

Docenten Orthopedagogiek (2 x 0,2 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een Docent op het gebied van de Orthopedagogiek. Deze positie is binnen de Basiseenheid Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkelen. In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij …

» Read more
>

Leerstoelhouder Bijzondere Leerstoel Enterprise Risk Management

Het curatorium van de bijzondere leerstoel Enterprise Risk Management nodigt kandidaten uit om te solliciteren voor de positie van leerstoelhouder (0,2 fte) voor deze door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam gevestigde leerstoel. Om de leeropdracht goed aan te …

» Read more
>

Universitair docent Klinische Psychologie/Experimentele Psychopathologie (1,0 ft

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een Universitair Docent op het vakgebied Klinische Psychologie. Deze functie valt binnen de basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie. De functie van Universitair Docent combineert onderwijs en onderzoek …

» Read more
>

Vakhoogleraar & Afdelingshoofd Chirurgie

In deze functie combineert u de rol van Vakgroepvoorzitter bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht (FHML) met de rol van Afdelingshoofd Chirurgie in het Maastricht UMC+. Als Afdelingshoofd bent u verantwoordelijk voor het leiding geven aan de klinische …

» Read more
>

Hoogleraar Strafprocesrecht (0,8 - 1,0 fte)

De leerstoel strafprocesrecht begeeft zich op het voor de strafrechtspleging essentiële terrein van het strafprocesrecht. De kern daarvan wordt gevormd door het Wetboek van Strafvordering. Het Wetboek van Strafvordering is voortdurend aan wijzigingen onderhevig om het zo goed mogelijk te laten …

» Read more
>

Vice-decaan Faculty of Science and Engineering (FSE)

Als vice-decaan word je een integraal lid van ons faculteitsbestuur, dat functioneert als een atypisch bestuur en de faculteit ondernemend en resultaatgericht leidt. Je portefeuille richt zich bij voorkeur op onderzoek en onderwijs binnen het domein van de Engineering. Deze rol vereist moed, …

» Read more
>

Scriptiedocent Sociale Geografie en Planologie

De afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA) nodigt kandidaten uit te solliciteren naar twee parttime docent-/thesisbegeleidersfuncties: Een expert of het gebied van milieugeografie en –planologie; Een expert of het gebied van …

» Read more
>

Hoogleraar Verplegingswetenschap

Verplegen en verzorgen vormen, in een continuüm met behandeling van zieken, een van de belangrijkste functies binnen de gezondheidszorg. Door de toename van chronisch zieke patiënten en vergrijzing van de bevolking is verplegen en verzorgen een steeds belangrijker deel geworden van de …

» Read more
>

Universitair Docent Straf(proces)recht (0,8 - 1,0 fte)

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen – de afdeling Strafrecht van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) – is op zoek naar een Universitair Docent op het gebied van het straf- en strafprocesrecht. De functie bestaat in …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar 'Interconnectie van psychiatrie en theologie'

De Octavia van Breemen Stichting heeft aan Tilburg University een bijzondere leerstoel gevestigd voor onderwijs en onderzoek naar de interconnectie van psychiatrie en theologie. Deze bijzondere leerstoel sluit aan bij de wens van Octavia van Breemen om de intellectuele nalatenschap van de rooms- …

» Read more
>

Universitair Hoofddocent Straf(proces)recht (0,8 - 1,0 fte)

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen – de afdeling Strafrechtswetenschappen van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht – is op zoek naar een ervaren collega in universitair onderwijs en …

» Read more
>

Universitair docent Luchtvaarttechniek

De werkzaamheden worden verricht binnen de capaciteitsgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze capaciteitsgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische …

» Read more
>

Universitair Docent chronisch darmfalen bij kinderen

Bij darmfalen wordt er onvoldoende vocht of voedingsstoffen door de darm opgenomen. Om ondervoeding te voorkomen dienen deze tekorten te worden aangevuld, meestal via parenterale (intraveneuze) toediening. Hoe chronisch darmfalen bij kinderen ontstaat is grotendeels onbekend en therapeutische …

» Read more
>

Docent Farmacotherapie (0,4 fte)

Als docent Farmacotherapie word je onderdeel van de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie en verzorg je onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Farmacie van de Universiteit Utrecht. Je begeleidt studenten in onderwijsgroepen waarin student-activerende onderwijsvormen …

» Read more
>

Docent-Onderzoeker Strafrecht (met internationaal profiel)

De Afdeling Strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is op zoek naar een docent-onderzoeker voor een promotieonderzoek naar de voorwaardelijke invrijheidstelling. Het promotieonderwerp wordt verricht binnen het onderzoeksprogramma Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en …

» Read more
>

Docent/Onderzoeker Recht en Technologie (EU recht en gegevens)

De sectie Internet en Recht van de afdeling Transnational Legal Studies aan de VU Amsterdam zoekt een Docent/Onderzoeker Recht en Technologie op het gebied van EU recht en gegevens. In deze functie combineer je onderwijs (50%) en promotieonderzoek (50%) gedurende een periode van acht jaar. Deze …

» Read more
>

Universitair docent Fiscaal Recht

Als Universitair Docent Fiscaal recht weet je onze masterstudenten te enthousiasmeren voor het vak én krijg je de ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de masterrichting Directe Belastingen zijn we opzoek naar universitair docent (UD) met gedegen werkervaring in de fiscaliteit. Binnen de …

» Read more
>

Docent Farmacologie departement Farmaceutische Wetenschappen (0,6 - 1,0 fte)

Als docent bij de afdeling Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen verzorg je onderwijs in onze bachelor- en masterprogramma’s die opleiden tot apotheker of farmaceutisch onderzoeker. Specifiek gaat het om de Nederlandstalige bachelor en master Farmacie, en de Engelstalige …

» Read more
>

Universitair docent Klinische Psychologie

De vakgroep klinische psychologie valt onder de Faculty of Psychology and Neuroscience. Binnen deze faculteit doen we o.a. onderzoek naar psychische aandoeningen. De vakgroep klinische psychologie bestudeert bijvoorbeeld stoornissen in stemming, angst, persoonlijkheid, traumagerelateerde …

» Read more
>

Universitair Docent Politieke Geografie, Geopolitiek en Beeldvorming (0,8-1,0 fte)

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) zijn wij op zoek naar een universitair docent politieke geografie, met een bijzondere interesse in internationale (geo)politieke relaties en beeldvorming. Het onderzoek dat je verricht sluit aan op ons onderzoeksprogramma Urban Futures. …

» Read more
>

Hoogleraar empirische fiscale economie

Word waardevol voor Tilburg University!  als Hoogleraar empirische fiscale economie   Deze tijd van transitie vraagt om mensen die de wereld en de wetenschap verder kunnen helpen. En die, in aansluiting op onze waarden, ‘nieuwsgierig’, ‘verbindend’, …

» Read more
>

Universitair Docent Navigatie

De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van …

» Read more
>

Universitair Docent Neurowetenschappen of Epigenetica met Onderwijs Ethiek en Wetenschapsfilosofie

Ben je een onderzoeker die UvA studenten in de Levenswetenschappen wil scholen in wetenschapsfilosofische en beroepsethische vragen? Wil je dit doen vanuit je eigen onderzoekservaring, in de context van de Biomedische wetenschappen en Psychobiologie opleidingen en in samenwerking met andere …

» Read more
>

Universitair docent sensor, wapen- en communicatiesystemen

De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen …

» Read more
>

Universitair Docent Klinische Neuropsychologie met Focus op Gedragsproblemen

Binnen de sectie Klinische Neuropsychologie (Vrije Universiteit Amsterdam) zijn we op zoek naar een universitair docent die zich zal richten op onderwijs binnen zowel de bacheloropleiding Psychologie als, bij voorkeur, de master Forensische Neuropsychologie …

» Read more
>

UD Systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn

Er is een UD-positie beschikbaar (onderzoek, onderwijs, management 40:40:20%) op het gebied van systeemtransformatie voor gezondheid en welzijn. De crises op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, klimaatverandering, obesitas, chronische ziekten, staftekorten, stijgende kosten en …

» Read more
>

Vakdidacticus Bedrijfseconomie

Hou jij er van om nieuwe leraren op te leiden en je kennis als leraar over te dragen? De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) is op zoek naar een vakdidacticus Bedrijfseconomie. Als vakdidacticus Bedrijfseconomie verzorg je samen met collega’s het vakdidactisch onderwijs aan studenten die de …

» Read more
>

Universitair docent informatiesystemen

Werkomgeving: De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische …

» Read more
>

Tandartsdocent (Pré) Klinisch Onderwijs

Als docent begeleid je gemotiveerde studenten die de beste tandheelkundige zorg willen verlenen. Met jouw ervaring vergroot je hun vakinhoudelijke kennis én draag je bij aan de ontwikkeling en vorming van de volgende generatie tandartsen. Je bent een vraagbaak, inspirator en rolmodel. Als docent …

» Read more
>

(Junior) Lecturer International Strategy

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om ons te helpen met onze onderwijstaken. Binnen de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn wij verantwoordelijk voor verschillende vakken op het gebied van International Strategy. Dit omvat vakken in MSc. Business …

» Read more
>

Stagebegeleider (zzp)

Wij zijn op zoek naar stagebegeleiders voor onze bachelor en masterstudenten, in het (via digitale communicatiemiddelen) begeleiden van onderzoek op het snijvlak van wetenschap en samenleving. Je bent in de periode februari – juni (met mogelijke uitloop in juli/augustus) beschikbaar voor een halve …

» Read more