Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Universitair Docenten Privaatrecht

De afdeling Privaatrecht wil graag haar medewerkersteam uitbreiden en zoekt innovatieve en inspirerende universitair docenten die naast het geven van onderwijs vernieuwend onderzoek gaan verrichten op één of meer terreinen van het privaatrecht bijvoorbeeld het contractenrecht, …

» Read more
>

Wetenschappelijk Docent (0.8 fte)

Je werkzaamheden bestaan voor het grootste deel (±70% bij een voltijdsaanstelling) uit het verzorgen van onderwijs aan bachelor en/of master studenten in een van onderwijsprogramma’s van het Econometrisch Instituut. Je bent hierbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en didactische …

» Read more
>

Universitair Docent Humanisme en Filosofie

De universitair docent verzorgt onderwijs en onderzoek binnen de leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid (HSW). Deze leerstoelgroep richt zich in haar onderwijs en onderzoek op de constituerende concepten van het humanisme, de geschiedenis en filosofie van humanistische tradities en op de …

» Read more
>

Docent Psychologie

Heb je interesse in ontwikkeling in brede zin (gedrag en het brein) en wellicht ook in de ontwikkelingspsychologie of gezondheidspsychologie, en wil je je verder ontwikkelen in het coördineren en geven van cursorisch en individueel onderwijs in deze richtingen? Wat ga je doen Taken en …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar “De actualiteit van Spinoza” (0,2 fte)

Baruch (Latijn: Benedictus, roepnaam: Bento) Spinoza (geboren in 1632 te Amsterdam en overleden in 1677 te Den Haag) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Nederlandse filosoof en als een van de grondleggers van de Verlichting. Hij was van Sefardisch-joodse afkomst, maar werd in 1656 wegens …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar ‘Innovatie en transformatie in de (top)klinische zorg’ (0.2 fte, 5 jaar)

Taken bijzonder hoogleraar De bijzonder hoogleraar: geeft inhoudelijk leiding aan onderzoeksprojecten rondom het onderwerp ‘Innovatie en Transformatie in de (top)klinische zorg’; begeleidt promovendi en masterstudenten; publiceert in nationale en internationale wetenschappelijke …

» Read more
>

Practicumgroepbegeleider 1e jaar

Wat ga je doen Je gaat wekelijks met twee groepen studenten aan de slag om gezamenlijk de lesstof te verdiepen en een brug te slaan naar toepassing in de praktijk. Beide groepen zie je tweemaal per week voor werkgroepen van beide twee uur op verschillende dagen (ma-woe, di-do of wo- …

» Read more
>

Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiologie

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een hoogleraar voor de kernleerstoel Cardiologie tevens afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft …

» Read more
>

Docent Klinische Ontwikkelingspsychologie

De masterprogramma’s Child and Adolescent Psychology en School Psychology in Leiden trekken ruim 90 studenten per jaar. Het programma wordt in het Engels gedoceerd, met uitzondering van het onderwijs in klinische vaardigheden voor Nederlandse studenten. De staf participeert ook in het …

» Read more
>

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, bestaat per 1 februari 2022 (start opleidingsgroep per 1 september 2022) een vacature voor een: Docent-2: Huisartsbegeleider (HAB), jaar 3, in Eindhoven, 0,4 fte.

U verzorgt de vastgestelde en specifieke onderwijsprogramma's, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en begeleidt de aios en het koppel aios-huisartsopleider. U werkt als huisartsbegeleider samen met een gedragswetenschappelijk docent. Daarnaast …

» Read more
>

Gepromoveerd docent-onderzoeker technologie in zorg en welzijn

Jouw meerwaarde Technologische ontwikkelingen gaan snel. Meer en meer wordt duidelijk hoezeer technologie een meerwaarde kan bieden aan burgers, cliënten en patiënten om langer in goede gezondheid en welzijn te kunnen leven, om te werken aan herstel en om actief te kunnen meedoen aan …

» Read more
>

Universitair Docent Regulering van Arbeid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) zoekt een ervaren academicus die een bijdrage zal leveren aan het (interdisciplinaire) onderwijs- en onderzoeksprogramma van de sectie Arbeidsrecht (AIAS-HSI). In het bijzonder zal de kandidaat bijdragen aan het masterprogramma en aan een vak voor …

» Read more
>

Hoogleraar en afdelingshoofd Cardiothoracale Chirurgie

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een hoogleraar voor de kernleerstoel Cardiothoracale Chirurgie tevens afdelingshoofd van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw …

» Read more
>

Universitair docent

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) van de vakgroep ‘Voorwaarden voor een Leven Lang Leren’ komt versterken. Leren wordt beïnvloed door de context waarin en de condities waaronder geleerd wordt. …

» Read more
>

Werkgroepdocenten Psychologie

Binnen de bacheloropleiding Psychologie wordt in elke cursus van het eerste en tweede jaar werkgroeponderwijs verzorgd. De inhoud van de werkgroepen verschilt per cursus, net als de didactische werkvormen die worden gebruikt. In het inhoudelijk onderwijs is het werkgroeponderwijs vooral bedoeld om …

» Read more
>

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht heeft een vacature voor een 1,0 fte hoogleraar Metajuridica.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht hecht veel waarde aan het plaatsen van het positieve recht in een bredere multidisciplinaire context. Onze nieuwe hoogleraar draagt vanuit het eigen specialisme bij aan de versterking van het multidisciplinaire profiel van het …

» Read more
>

Klinisch Vaardigheidsdocent

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden is op zoek naar een enthousiaste Klinisch vaardigheidsdocent Forensische Gezinspedagogiek en Orthopedagogiek (0.4 - 0.8 fte) Vacaturenummer 21-587 10085 In deze functie …

» Read more
>

Universitair docent Pedagogiek

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden is op zoek naar een enthousiaste Universitair Docent Pedagogiek met aandacht voor de klinische praktijk (0.8 - 1.0 fte) Vacaturenummer 10087 In deze functie breng je kennis en …

» Read more
>

Universitair hoofddocent Privaatrecht (0,8 - 1,0 fte)

Het Molengraaff Instituut – de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht – is op zoek naar kandidaten voor de functie van universitair hoofddocent Privaatrecht. Kandidaten met expertise op het gebied van het verbintenissenrecht komen hiervoor in …

» Read more
>

Docent Privaatrecht (0,8 fte)

Je draagt bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van het privaatrecht in onze bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Je gaat werken bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. De afdeling verzorgt onder andere de volgende verplichte bachelorvakken: Inleiding …

» Read more
>

Universitair Docent - aandachtsgebied Toetsing (0.8 fte) Vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch/School of Health Professions Education (SHE)

Via de Taakgroep Toetsing vervult de vakgroep Onderwijsontwikkeling & -Onderzoek een belangrijke rol bij het ondersteunen van onderwijsmakers in het ontwerp en implementatie van (innovatieve) toetsprogramma’s, evenals bij de evaluatie en kwaliteitsborging van toetsing. Daarnaast levert …

» Read more
>

Docent Omgevingspsychologie (0,8 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een docent op het gebied van de Omgevingspsychologie. De kandidaat wordt verwacht om zelfstandig onderwijs te verzorgen van reeds ontwikkelde en reguliere onderwijsonderdelen, zoals cursussen in …

» Read more
>

(Docent) Onderzoeker Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (schaal 11)

Heb jij ervaring met onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken, in een stedelijke context? Werk je graag op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk? Kun jij onderzoek opzetten en uitvoeren met een diverse groep partners in de stad en bij andere …

» Read more
>

Research Technician Stofwisseling

Wil jij een bijdrage leveren aan hoogwaardig technisch onderzoek naar de stofwisseling bij dieren? De leerstoelgroep Diervoeding, onderdeel van het Departement Dierwetenschappen van Wageningen University, is op zoek naar jou als Research Technician. We komen graag met je in contact.Een …

» Read more
>

(Docent) Onderzoeker kenniscentrum Governance of Urban Transitions (schaal 12)

Heb jij ervaring met onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken, in een stedelijke context? Werk je graag op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk? Kun jij onderzoek opzetten en uitvoeren met een diverse groep partners in de stad en bij andere …

» Read more
>

Decaan Faculteit Managementwetenschappen

De faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit is op zoek naar een inspirerende leider die kan voortbouwen op de sterke punten van de Faculteit. De decaan heeft de eindverantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek, alsmede voor de organisatie en bedrijfsvoering. De decaan heeft …

» Read more
>

Lector Oncologische Zorg

Wilde je altijd al een multidisciplinaire onderzoeksgroep leiden in een toepassingsgerichte omgeving, waarbij je studenten betrekt bij je onderzoek? Word je enthousiast van het werken op het snijvlak van onderwijs, onderzoek, technologie en de oncologische zorg? Solliciteer dan op deze functie! …

» Read more
>

Universitair Docent Kwaliteitszorg

De faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), afdeling Technology, Policy and Society, sectie Health Technology and Services Research (HTSR), zoekt een universitair docent op het gebied van Kwaliteitszorg.De uitdagingHet zorgproces voor patiënten met en na kanker is …

» Read more
>

Universitair docent Medische Geschiedenis

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij cursussen in de Medische Geschiedenis en de Medical Humanities (zowel op BA als op MA niveau) kunnen coördineren en verzorgen. Studenten hebben een uiteenlopende achtergrond, variërend van geneeskunde en biomedische wetenschappen tot geschiedenis …

» Read more
>

Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

De parttime hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling zal zich richten op de gevolgen van de vernieuwde bestuurlijk-juridische context voor ruimtelijke ontwikkelingen in de samenleving. De vraag is welke effecten de aanstaande grootschalige vernieuwing van het wettelijk instrumentarium in …

» Read more
>

Hoogleraar Ondernemingsrecht (0,6 – 0,8 fte) bij Erasmus School of Law

De leerstoel draagt bij aan de missie en visie en het onderzoeksprofiel van Erasmus School of Law (zie https://www.eur.nl/esl/over/missie) Ondernemingen zijn immers de belangrijkste spelers in de economie, zowel lokaal, nationaal, Europees als mondiaal. Gelet op hun belangrijke sociaal-economische …

» Read more
>

Decaan Faculty of Science and Engineering (0,8-1,0 fte)

De Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een nieuwe decaan voor de Faculty of Science and Engineering (FSE). De nieuwe decaan zal richting en sturing geven aan het realiseren van de universitaire en facultaire ambities op het gebied van onderzoek, onderwijs en samenwerking met het …

» Read more
>

Universitair Docent Docentprofessionalisering (0.9 fte), Vakgroep Onderwijsontwikkeling & Onderzoek (O&O)/School of Health Professions Education (SHE)

De Vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderzoek (O&O) ondersteunt de innovatie van het onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. De vakgroep kent diverse taakgroepen. De taakgroepen zijn ingesteld om docenten binnen …

» Read more
>

Docent Accounting (1.0 fte)

Je onderwijswerkzaamheden zullen plaatsvinden binnen het bachelor-programma Economie & Bedrijfseconomie (EBE) en eventueel International Bachelor Economics and Business Economics (IBEB). Je bent verantwoordelijk voor het onderwijs, de coördinatie van het onderwijs en de inhoudelijke en …

» Read more
>

Directeur Westerdijk Fungal Biodiversity Institute - Utrecht

De KNAW zoekt voor het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) een gezaghebbend wetenschapper uit de mycologie met affiniteit met biodiversiteit en taxonomie, een groot (inter)nationaal netwerk, een brede visie op wetenschap en goede managementkwaliteiten. Het …

» Read more