Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Universitair hoofddocent Privaatrecht (1,0 fte)

Je draagt bij aan de ontwikkeling en verzorging van onderwijs op het terrein van het privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht, in de door het departement Rechtsgeleerdheid en de faculteit aangeboden bachelor- en masteropleidingen. Je draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs …

» Read more
>

Universitair docent Privaatrecht (1,0 fte)

Je wordt ingezet in het onderwijs in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. De nadruk ligt daarbij op de vakken op het gebied van verbintenissenrecht, goederenrecht en (civiel) procesrecht. Daarnaast begeleid je scripties in de bachelor- en …

» Read more
>

(Junior) Docent Methoden en Technieken van Onderzoek

Uw hoofdtaak als (junior) docent is het coördineren en verzorgen van werkgroepen en practica (tutorials) bij verschillende cursussen in de methoden en statistiek. Het betreft cursussen die worden verzorgd binnen de verschillende bacheloropleidingen van Tilburg School of Social and Behavioural …

» Read more
>

Lector Smart Sustainable Manufacturing

Wilde je altijd al een multidisciplinaire researchgroep ontwikkelen in een toepassingsgerichte omgeving, waarbij je studenten betrekt bij je onderzoek? Word je enthousiast van het werken op het raakvlak van onderwijs, onderzoek en de industrie? En kun je inhoudelijk richting geven aan het …

» Read more
>

Docent Arbeidsrecht 0,5 fte

Het departement Labour Law & Social Policy (LLSP) verzorgt onderwijs in zowel de Nederlandstalige bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, respectievelijk de Engelstalige bacheloropleidingen Global Law en Liberal Arts. Daarnaast verzorgt het departement onderwijs in de …

» Read more
>

Universitair docent Europees recht

Als universitair docent wordt u ingezet in het opstellen en ontwikkelen van het bachelor- en masterprogramma binnen de Sectie Internationaal- en Europees recht. Uw onderzoeksexpertise kan op een gebied van Internationaal of Europees recht liggen. U ontwikkelt en verzorgt de toegewezen, …

» Read more
>

Docent/Onderzoeker Privaatrecht, i.h.b. gezondheidsrecht

De functie bestaat uit twee onderdelen: a. het uitvoeren van het bovenbeschreven onderzoek, en  b. het verzorgen van onderwijs.  a. In de eerste maanden zal het accent liggen op het verrichten van onderzoek dat u in teamverband en onder begeleiding van senior onderzoekers uitvoert: de …

» Read more
>

Docent Europees Recht

Als docent geeft u onderwijs op het terrein van het recht van de Europese Unie in de bacheloropleidingen en masterprogramma's waarvoor de vaksectie Internationaal en Europees recht (IER) verantwoordelijk is. De betreffende vakken bestrijken zowel het institutionele als het materiële recht van de …

» Read more
>

Universitair docent Staatsrecht

Een universitair docent Staatsrecht die medeverantwoordelijk is voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het onderwijs binnen de vaksectie Staatsrecht. Daarbij voert u zelfstandig onderzoek uit, hetgeen uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Verder levert u een bijdrage aan de …

» Read more
>

Junior docent Gezondheidswetenschappen

De BSc gezondheidswetenschappen is een interdisciplinaire opleiding in het domein Human Life Sciences, met veel aandacht voor de binding tussen student en opleiding. Deze binding wordt voor een belangrijk deel geborgd door een team van juniordocenten die als vaste begeleider gedurende het eerste …

» Read more
>

Universitair docent

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) in de vakgroep ‘Online leren en instructie’ komt versterken. Leren is meer dan een uitkomst, maar het proces naar deze uitkomst toe. In ons onderzoek focussen we op …

» Read more
>

Hoogleraar notarieel recht

Aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid is de leerstoel Notarieel recht vacant. Gezocht wordt een hoogleraar met een focus op enerzijds de notariële ambtsuitoefening en anderzijds het erfrecht (met inbegrip van de aanverwante belastingen). De hoogleraar geeft invulling aan en coördineert het …

» Read more
>

Hoogleraar Joodse Studies

De hoogleraar kent een sterk profiel op het gebied van ‘Joodse geschiedenis, cultuur en religie; in het bijzonder in Nederland’. Hij of zij is daartoe een erkend expert, blijkend uit publicaties, onderzoek en netwerk. Het onderzoek zal zich richten op de vele aspecten van het Joodse leven in …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar missionaire roeping

Opdracht Onderzoek naar de betekenis van ontwikkelingen in de wereldkerk voor de vernieuwing van de missionaire theologie en praktijk in Nederland.  Profiel leerstoel De focus ligt op vernieuwing van missionaire theologie en praktijken in de Nederlandse geloofsgemeenschappen. De missionaire …

» Read more
>

Docent Privaatrecht, i.h.b. familie- en vermogensrecht (0,6 - 1,0 fte)

In de functie van Docent Privaatrecht, met specifieke kennis van het personen- en familierecht, wordt hoofdzakelijk onderwijs in teamverband verricht in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Kennis en ervaring op het gebied van het jeugdrecht is wenselijk. U draagt onder …

» Read more
>

Docent Studieloopbaanoriëntatie en (Academische) Vaardigheden

De oriëntatie op de arbeidsmarkt en toekomstige (internationale) carrière is in toenemende mate belangrijk en wordt door alle jaren van de opleiding heen begeleid in het vak Studieloopbaanoriëntatie (SLO).  Tevens maakt het onderwijs in Academische Vaardigheden (AV) een …

» Read more
>

Vakdidacticus Engels (0,4 fte)

De belangrijkste bij de functie behorende taak betreft het in overleg en afstemming met collega-opleiders voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het vakdidactiekonderwijs Engels in de educatieve master- en minoropleidingen. Daarnaast gaat het om het verrichten van periodieke lesobservaties bij …

» Read more
>

Associate Lector Lifelong Learning

De drie lectoraten van de Academie Mens & Arbeid doen onderzoek naar de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor werk en skills en het voorbereiden van medewerkers op deze gevolgen. Voor de lectoraten Strategisch HRM en Brain & Technology zijn we op zoek naar een Associate Lector …

» Read more
>

Docent Arbeidsrecht

Als docent verzorgt u onderwijs in een of meerdere van de volgende vakken: het vak arbeidsrecht in de bachelor en de vakken arbeidsrecht verdiept, onderneming & arbeid, sociale zekerheidsrecht, European Employment Law en Work in the 21st century in de master. Daarbij geeft u werkgroepen en …

» Read more
>

Universitair docent assetmanagement

Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de beste officiers op. En daar speel jij een belangrijke rol in. Als universitair docent assetmanagement ontwikkel en verzorg je vanuit Breda en Den Helder samenhangende wetenschappelijke …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ingestemd met de vestiging van een nieuwe bijzondere leerstoel Executie- en beslagrecht binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) vanwege de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht. Het bestuur van deze Stichting …

» Read more
>

Universitair Docent in Psychobiologie (tenure track positie)

Waarom komen mentale problemen zoals depressie, burnout en verslaving, vaker voor in een stadse omgeving dan op het platteland? Waarom is de één daar meer gevoelig voor dan een ander? Wil jij begrijpen welke mechanismes en risicofactoren hieraan ten grondslag liggen, en hoe ze …

» Read more
>

Junior Docent Science & Society

Als junior docent zul je meewerken aan het onderwijs dat Athena verzorgt binnen de exacte wetenschappen, gezondheids- en levenswetenschappen. Naast verschillende cursussen in het bacheloronderwijs coördineren we de 1-jarige Masterspecialisaties ‘Science Communication’ en ‘International Public …

» Read more