Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Bijzonder hoogleraar ‘Integriteit van het lokaal bestuur’ (0,2 fte)

Het Department of Public Administration and Sociology van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences zoekt kandidaten voor de positie van bijzonder hoogleraar ‘Integriteit van het lokaal bestuur’. De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. De …

» Read more
>

Directeur NIOD-KNAW - Amsterdam

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD-KNAW) een internationaal erkend en gezaghebbend wetenschapper uit het veld van het geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoek, met een brede visie …

» Read more
>

Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Public Governance (0,8 - 1,0 fte)

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht (UU) zoekt een universitair docent (UD) Bestuurs- en Organisatiewetenschap, i.h.b. voor Public Governance. We hebben ruimte voor een gepromoveerde UD die onderwijs en onderzoek combineert. Naast een brede …

» Read more
>

Universitair docent Straf(proces)recht

Als universitair docent straf(proces)recht bij de Afdeling Strafrecht en Criminologie maakt je deel uit van een team enthousiaste en gedreven juristen en criminologen. De afdeling hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek en aan een goede onderlinge werksfeer. Als …

» Read more
>

Juniordocent Gezondheid en Leven

Als juniordocent begeleid je studenten bij vakinhoudelijke werkgroepen en practica en ook bij opdrachten in het kader van academische vaardigheden en studie- en loopbaanoriëntatie. Daarnaast ontwikkel, organiseer en evalueer je dit onderwijs, in nauwe samenwerking met cursuscoördinatoren en andere …

» Read more
>

2 Universitair Docenten Ondernemingsrecht en Insolventierecht

  De afdeling Privaatrecht is op zoek naar twee Universitaire Docenten voor het onderwijs op het gebied van het Ondernemingsrecht en het Insolventierecht in de Bachelor rechtsgeleerdheid en de masteropleiding Privaatrecht. Wat ga je doen? Je: coördineert onderwijs in het bachelorvak …

» Read more
>

Onderzoeker praktijkgericht onderzoek Circulair Finance & Control (Associate Lector)

“Kunnen we management control modellen voor: strategie, performance management, finance, operations & reporting, governance, compliance & risk zo veranderen zodat circulaire businessmodellen ontstaan, waarmee wij op een duurzamere en kwalitatief goede manier organisaties kunnen …

» Read more
>

Klinisch Vaardigheidsdocent

De beoogde medewerker zal worden ondergebracht bij de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening. Deze groep geeft onderwijs over, en doet onderzoek naar de ontwikkelingstrajecten van kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Belangrijke onderzoeksonderwerpen zijn …

» Read more
>

Universitair docent Informatica

Als universitair docent heb je een brede interesse in informaticaonderwijs en -onderzoek. Je ontwikkelt, verzorgt, toetst en evalueert samenhangende wetenschappelijke onderwijsdelen binnen de bacheloropleiding Informatica of de masters Software Engineering en Computer Science. Ook begeleid je het …

» Read more
>

Docent Bestuursrecht

Als docent Bestuursrecht verzorgt u onderwijs binnen de vaksectie Bestuursrecht. Het betreft voornamelijk onderwijs in de bachelorfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Het geven van onderwijs is 100% van uw aanstelling. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzorgen van …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Europees & vergelijkend arbeidsrecht

De taken van de te benoemen hoogleraar zijn: • het mede verzorgen van het onderwijs in het arbeidsrecht in de masterfase, in het bijzonder het mastervak Europees Arbeidsrecht • het begeleiden van scripties op het terrein van het Europees & vergelijkend arbeidsrecht in de masterfase • het …

» Read more
>

Universitair docent Bestuursrecht

U verzorgt onderwijs op het terrein van het bestuursrecht in de bachelor- en masterfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Onder uw taken vallen onder meer vakcoördinatie (waaronder het bestuursprocesrecht), onderwijsvernieuwing (digitalisering), het vervaardigen van tentamens en het begeleiden …

» Read more
>

(junior) docenten Mileuwetenschappen

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste en daadkrachtige docenten met een hart voor onderwijs. Je bent medeverantwoordelijk voor de begeleiding van cursussen in de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen. Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe cursussen over actuele …

» Read more
>

Docent Straf(proces)recht (0,7 fte)

Het enthousiast verzorgen van werkgroeponderwijs in strafrechtelijke bachelorvakken. Daartoe behoort tevens het - onder leiding van senior stafleden - concipiëren en nakijken van tentamens, evenals het bijwonen van de hoorcolleges van de betreffende vakken en het leveren van een actieve bijdrage …

» Read more
>

Universitair Docent (Tenure Track) Ontwikkelingstoxicologie

Deze tenure track positie bestaat voor 50% uit onderzoek en 50% uit onderwijs. Je doet onderzoek met celmodellen naar toxicologische werkingsmechanismen, waarbij je je richt op de effecten van chemische blootstelling tijdens de vroege levensfase. Je onderzoek sluit goed aan bij de …

» Read more
>

Hoogleraar Anesthesiologie / afdelingshoofd Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde

De hoogleraar Anesthesiologie / afdelingshoofd Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde positioneert de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde zodanig binnen de ketenzorg dat de afdeling haar centrale rol in het perioperatieve proces optimaal waarmaakt. Daarnaast …

» Read more
>

Universitair hoofddocent

Als universitair hoofddocent neemt u de leiding in de totstandkoming van de nieuwe afstudeervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Dit behelst het ontwikkelen van het curriculum van deze afstudeervariant en de inbedding in het bestaande bachelor- en masterprogramma van Psychologie, zowel …

» Read more
>

Docent Oefenrechtbank

Het departement bestaat uit ongeveer 80 onderzoekers, docenten en medewerkers op het terrein van het (internationale of Europese) publiekrecht en de Bestuurskunde. Voor het verzorgen van onderwijs voor de Oefenrechtbank zijn wij per 1 januari 2021 op zoek naar twee enthousiaste docenten met …

» Read more
>

Stage coördinator / Docent (0,7 fte - 7 maanden)

De hoofdtaak van de stage coördinator is het begeleiden van masterstudenten klinische kinder- en jeugdpsychologie tijdens hun klinische stage in verschillende kinder- en jeugdinstellingen, zoals de raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en scholen. De stage coördinator is …

» Read more
>

Universitair docent of PhD fellow Strafrecht en digitalisering

De sectie strafrecht zoekt een innovatieve en inspirerende universitair docent of Phd fellow strafrecht die naast onderwijstaken vernieuwend onderzoek gaat verrichten, bij voorkeur op het gebied van strafrecht en digitalisering, in het kader van het onderzoeksprogramma Digital Transformation …

» Read more
>

Universitair docent of PhD fellow Strafrecht en duurzaamheid (Milieustrafrecht)

De sectie strafrecht zoekt een innovatieve en inspirerende universitair docent of PhD fellow strafrecht die naast onderwijstaken vernieuwend onderzoek gaat verrichten, bij voorkeur op het gebied van strafrecht en duurzaamheid. Wat ga je doen? Kerntaken van de functie zijn het geven en ontwikkelen …

» Read more
>

Universitair docent Criminologie (0,8 fte)

Primair draag je bij aan het voorbereiden en verzorgen van onderwijs op het terrein van criminologie in de door ons departement aangeboden bacheloropleiding Nederlands recht en de masteropleiding Global Criminology. Je zult worden ingezet in de bachelorvakken Verdieping criminologie (periode 2), …

» Read more