Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Hoogleraar Staatsrecht (1,0 fte)

De hoogleraar Staatsrecht geeft op inspirerende wijze en vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke positie, vorm en inhoud aan het onderwijs en het onderzoek binnen de leerstoel Staatsrecht, alsook aan het executive (postacademisch) onderwijs. Tevens levert hij/zij een actieve bijdrage aan de …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

De PThU is per 1 januari 2019 op zoek naar kandidaat voor de functie van Bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (0,2 fte) met mogelijkheid voor een Career Track.De Protestantse Theologische Universiteit is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie. …

» Read more
>

Hoogleraar Technology Enhanced Learning (TEL) (1,0 fte)

stimuleren, ontwerpen, organiseren en coördineren van onderzoeks-, en ontwikkelactiviteiten (R&D) op het gebied van TEL in zowel de nationale als internationale context organiseren en coördineren van valorisatieactiviteiten op het gebied van TEL leiden van de vakgroep TELI waarin de leerstoel …

» Read more
>

Hoogleraar Instructional Design for Online Learning (1,0 fte)

stimuleren, ontwerpen, organiseren en coördineren van onderzoeks-, en ontwikkelactiviteiten (R&D) op het gebied van ‘Instructional Design for Online Learning’ in zowel de nationale als internationale context organiseren en coördineren van valorisatieactiviteiten op het gebied van …

» Read more
>

Hoogleraar ‘Computer Supported Collaborative Learning’ (CSCL) (1.0 fte).

stimuleren, ontwerpen, organiseren en coördineren van onderzoeks-, en ontwikkelactiviteiten (R&D) op het gebied van CSCL in zowel de nationale als internationale context organiseren en coördineren van valorisatieactiviteiten op het gebied van CSCL deelnemen aan het management van de vakgroep …

» Read more
>

Universitair Docent (0,80 fte)

De leerstoel Clinical Epidemiology and Risk-based Care zal naar verwachting in de loop van 2018 worden gerealiseerd. De leerstoel is gericht op: Ontwikkeling en toepassing van methodologie voor klinisch-epidemiologisch onderzoek In het bijzonder de ontwikkeling en toepassing van methodologie voor …

» Read more
>

Junior docent Staatsrecht

Als Junior docent Staatsrecht verzorgt u onderwijs binnen de vaksectie Staatsrecht. Het betreft voornamelijk werkgroeponderwijs in de bachelorfase van de opleiding Rechtsgeleerdheid.

» Read more
>

Opleidingsplaatsen voor 2 GZ Psychologen, 1 Klinisch Psycholoog en 1 Klinisch Neuropsycholoog

Het LUBEC, de afdeling Ambulatorium van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen, zoekt voor 2 GZ opleidingsplaatsen 2019-2020 en 2 specialistische opleidingsplaatsen 2019 – 2022: GZ psychologen in opleiding, tevens in opleiding tot postmaster orthopedagoog …

» Read more
>

Universitair Docent Privaatrecht (0,8 – 1,0 fte)

Als docent Privaatrecht gaat u onderwijs verzorgen in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. Daarnaast begeleidt u scripties in de bachelor- en masterfase en kunnen ook coördinatie- en tutortaken onderdeel zijn van uw werkzaamheden. U …

» Read more
>

full professor in Institutional Aspects of (Higher) Education and Technology

The University of Twente (UT) invites senior academics with a strong interest in education policy to apply for the position of full professor in Institutional Aspects of (Higher) Education and Technology at the department of CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies: …

» Read more
>

Full Professor of Optical Sciences

We offer a challenging position in a stimulating, international research and teaching environment in the cluster of Applied Nanophotonics (ANP). This is a collaboration of around 80 researchers and research students divided over several chairs, the largest Dutch Nanophotonics community in …

» Read more
>

Leerstoelhouder ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief’

Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft een bijzondere leerstoel ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief’ gevestigd bij het departement Tranzo, van de Tilburg School of Social and Behavioral Science aan Tilburg University. Voor deze leerstoel is ZIN op zoek naar …

» Read more
>

Assistant Professor in Optimization & Learning

You will be part of the Operations Research Cluster of the department of AM, which consists of the Discrete Mathematics and Mathematical Programming group (DMMP), and the Stochastic Operations Research Group (SOR). Our main research areas are in discrete optimization, algorithms, mathematical …

» Read more
>

Assistant Professor in Mathematical Optimization

You will be part of the group Discrete Mathematics and Mathematical Programming (DMMP), segment of the Operations Research Cluster within AM. Our main research areas are in discrete optimization, algorithms, mathematical optimization as well as algorithmic game theory and our application areas are …

» Read more
>

Docent Historisch Onderzoek van het Humanisme

De UvH zoekt kandidaten voor de functie van Docent Historisch Onderzoek van het Humanisme; Taakomvang 0,5 fte (19 uur per week).Taken:Verzorgen van wetenschappelijk onderwijs in bachelor-, premaster- en masteropleiding humanistiek. De onderwijstaken omvatten het geven van hoor- en …

» Read more
>

Assistant Professor (UD) in Energy Technology

Important basic disciplines for you, as the new Assistant Professor in our group, involve thermodynamics, fluid mechanics, heat, momentum and mass transfer, energy conversion and storage as well as process technology in general. Your research quality has to be excellent, leading to both high- …

» Read more
>

Docent Agrarisch Ondernemerschap Melkveehouderij

Door groei van het aantal studenten Veehouderij en Ondernemerschap zoeken we nieuwe collega’s! Heb jij passie voor onderwijs, begeleiding van jongeren en kennisoverdracht? Zoek jij een mogelijk nieuwe uitdaging in de veehouderij sector? Dan zijn we op zoek naar jou! In je brief lezen we graag …

» Read more
>

Lector Sensortechnologie (0,6 fte)

De lector maakt deel uit van een onderzoeksteam dat zich richt op onderzoek naar de inzet van nieuwe technologie voor watervraagstukken. De Rotterdamse regio met zijn wereldhaven is de uitgelezen omgeving voor onderzoek dat direct aansluit op de praktijk. Het onderzoek spitst zich toe op het …

» Read more
>

Lector Offshore Energie (0,4 fte)

De lector maakt deel uit van een onderzoeksteam dat zich richt op onderzoek naar de verduurzaming van de maritieme sector. De onderzoeksvraag waar de onderzoekslijn Technische innovaties voor een duurzame maritieme toekomst zich op richt is: Welke ingrepen zijn mogelijk om een significante …

» Read more
>

Docent Constructief Ontwerpen

Doordat een groeiend aantal Nederlandse studenten de weg naar de bacheloropleiding Civiele Techniek weet te vinden en doordat onze (inter)nationale mastertrack Building Engineering elk jaar zo’n 30 tot 40 studenten trekt, is uitbreiding van onze leerstoel nodig. We zoeken hiervoor in de eerste …

» Read more
>

Universitair docent methoden & technieken en levenslooppsychologie (0.8fte)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het methoden- en techniekenonderwijs komt ondersteunen en de vakgroep levenslooppsychologie komt versterken. In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de …

» Read more
>

Universitair docent methoden & technieken en gezondheidspsychologie (0.8fte)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het methoden- en techniekenonderwijs komt ondersteunen en de vakgroep gezondheidspsychologie komt versterken. In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de …

» Read more
>

Universitair docent gespreksvaardigheden en klinische psychologie (0,8fte)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het gespreksvaardighedenonderwijs komt ondersteunen en de vakgroep klinische psychologie komt versterken. In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de …

» Read more
>

Assistant Professor (UD) in Medical Micro/Nano Robotics

Important basic disciplines for you, as the new Assistant Professor in our department, involve mechatronics, system theory, control engineering, and micro-fabrication. Your research quality has to be excellent, leading to both high-quality scientific publications and clinically-relevant …

» Read more
>

6 Assistant/Associate Professors and Lecturers in Computer Science

Currently we are expanding our capacity and look for candidates at levels ranging from junior to more senior, for both combined research and education positions (assistant / associate professor), and education positions (lecturer). THE CHALLENGE You will contribute to establishing an excellent CS …

» Read more
>

Universitair docent gespreksvaardigheden en arbeids- en organisatiepsychologie (0,8fte)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het gespreksvaardighedenonderwijs komt ondersteunen en de vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie komt versterken. In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u …

» Read more
>

Lector New Business & ICT

Het lectoraat New Business & ICT is in december 2008 gestart. Het lectoraat heeft tot doel innovaties en ontwikkelingen binnen het ICT-domein te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan nieuwe ondernemingen, aan de prestaties van bestaande ondernemingen en helpen …

» Read more
>

Lector Wereldburgerschap

De Haagse Hogeschool is op zoek naar een gezaghebbende en betekenis gevende Lector Wereldburgerschap 0,8 fte.Plaats in de organisatieHet lectoraat is gepositioneerd binnen de faculteit Sociaal Werk en Educatie. De lector werkt, vanwege het strategische karakter en de opdracht voor het …

» Read more
>

Universitair docent Straf(proces)recht

Door het vertrek van één van onze medewerkers, is wederom de vacature Universitair docent Straf(proces)recht ontstaan. Als universitair docent Straf(proces)recht bent u medeverantwoordelijk voor de uitvoering, ontwikkeling en coördinatie van het strafrechtelijk onderwijs binnen de vaksectie …

» Read more
>

Docent Financieel Management en Bedrijfskunde (0,8-1,0 fte)

Heb jij relevante ervaring in de agribusiness en wil je die kennis delen met studenten? Heb jij passie voor onderwijs en kennisontwikkeling op het gebied van financieel management en bedrijfskunde? Bij Aeres Hogeschool kun je studenten hierin wegwijs maken. Is dit jou op het lijf geschreven, dan …

» Read more
>

Lector Governance of Risk

De Haagse Hogeschool heeft een zeer diverse en internationaal georiënteerde studentenpopulatie. Onderwijs en onderzoek vormen de primaire taken van de hogeschool. Haar praktijkgerichte onderzoek levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling en -circulatie, onderwijsinnovatie en het versterken …

» Read more
>

Assistant Professor (Tenure Track position) within the imaging and diagnostics domain – deep learning for model-driven image reconstruction

You will establish an independent research line in applied mathematics towards the emerging field of machine learning in inverse problems. With applications in medical imaging science you will add synergistically to our current research portfolio. In particular you have expertise in the field of …

» Read more
>

Tenure-track Assistant Professor, Nano-Electronic Digital Circuits and Systems

Tenure-track Assistant Professor position, Nano-Electronic Digital Circuits and Systems Eindhoven University of Technology, Department of Electrical Engineering, Electronic Systems groupEindhoven University of Technology (TU/e) is a world-leading research university specializing in engineering …

» Read more
>

Docent Orthopedagogiek, Leer- en Onderwijsproblemen (0,6 fte)

De basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een Docent op het gebied van leer- en onderwijsproblemen ter vervanging van een collega met zwangerschapsverlof gedurende het studiejaar 2018-2019. De onderwijstaken zijn gericht op het verzorgen van onderwijs …

» Read more
>

Hypatia chairs: full Professors in Science and Technology

The Faculty of Science and Technology provides high quality teaching and conducts forefront research in areas ranging from Chemical Science and Technology, Applied Physics and Nanotechnology, to Biomedical Engineering, Health Sciences and Technical Medicine. The research is organized in 11 …

» Read more
>

Hypatia chairs: full Professors in Geo-information Science and Earth Observation

Your challenge As a Professor at the UT, you will have a leading role in initiating, coordinating and executing novel scientific methods and approaches in the broad Geo-information Science and Earth Observation domain of our ITC Faculty. You will be based in a department and be co-responsible for …

» Read more
>

Hypatia chairs: full Professors in Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

You will have a leading role in initiating, coordinating and executing novel scientific methods and approaches in the field of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science. In addition to world-leading research activity you will be responsible, alongside the other professors for …

» Read more
>

Hypatia chair: full Professor in Applied Mechanics and Data Analysis

As a Professor of Applied Mechanics at the UT, you will develop a leading role in initiating, coordinating and executing novel scientific data analysis methods and approaches in the field of applied mechanics. Together with the other Professors of our department of Mechanics of Solids, Surfaces …

» Read more
>

Hypatia chairs: full Professors in the domain of Behavioural, Management and Social Sciences

You will have a leading role in initiating, coordinating and executing novel and world-leading scientific research in the field of behavioural, management and social sciences. You will play an active role in the educational programmes of the BMS Faculty at Bachelor’s, Master’s and PhD level and be …

» Read more
>

Tenure Track position for an Assistant Professor Marketing & Innovation

You as candidate are invited to apply for participating in the Innovation, Technology Entrepreneurship & Marketing (ITEM) group's research, educational and valorization program focusing on understanding and improving the new product and business development processes of new ventures as well as …

» Read more
>

Assistant Professor Advanced Manufacturing

Within the Faculty of Engineering Technology, the Department of Design, Production and Management (DPM) is specialised in the development of methods and tools for the design of services, products, processes and complex systems. In education the department is involved in the Industrial Design, …

» Read more
>

Assistant Professor in Design Engineering

The Department of Design, Production and Management (DPM) at the University of Twente (Faculty of Engineering Technology) provides scientific research into and education on the wide field of design. As part of the department, the Design Engineering Chair aims its research at the understanding and …

» Read more
>

Lector voor het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd Hogeschool

Binnen de faculteit Sociale Studies en Educatie zoeken we op korte termijn een Lector voor het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd Hogeschool (voor 0.6 fte).De belangrijkste opdracht van de lector is om – samen met collega’s binnen Zuyd Hogeschool en partners in het werkveld – het …

» Read more
>

Universitair Docent Tenure Track Klinische Neuropsychologie (0,8-1,0 FTE)

De Universitair Docent Tenure Track Klinische Neuropsychologie maakt deel uit van een team van enthousiaste collega’s die allen werkzaam zijn op het gebied van de klinische neuropsychologie. Van de universitair docent wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig onderwijs verzorgt en/of een bijdrage …

» Read more
>

Lector Circulair Ondernemen in de Agri- en Foodbusiness

Aeres Hogeschool Dronten voelt zich vanuit haar merkbelofte ‘Economy of Life’ uitgedaagd bij te dragen aan een vitale agribusiness. Dat betekent aandacht voor ketentransitie, verwerken van reststromen, food, feed en non-food producten, true pricing, integraliteit, marktinnovaties en …

» Read more
>

Assistant Professor in Applied Soil Science (fulltime)

Your excellent research contributes well to the ESA group, resulting in publications in high impact journals. You develop education and teach at MSc level for an international classroom, and supervise research at the graduate level (MSc and PhD). You have or are willing to obtain in the near …

» Read more
>

Universitair Docent Goederenrecht (0,8 fte)

- bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het terrein van het privaatrecht, in het bijzonder het goederenrecht - het begeleiden van bachelor- en masterscripties - coördinatie van onderwijs - onderzoek doen op het terrein van het goederenrecht, passend binnen een van de facultaire …

» Read more
>

Universitair (Hoofd)docent Burgerlijk Procesrecht (1,0 fte)

- bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het terrein van het privaatrecht, in het bijzonder het burgerlijk procesrecht - begeleiding van studenten en promovendi - coördinatie, ontwikkeling, toetsing en evaluatie van het onderwijs - onderzoek op het terrein van het burgerlijk …

» Read more
>

Universitair Docent Straf(proces)recht (0,6-1,0 fte)

Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort: • het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het gebied van het straf(proces)recht • het begeleiden van bachelor- en masterscripties • coördinatie van het onderwijs • het verrichten van onderzoek op het terrein …

» Read more
>

Two assistant/associate professor tenure positions in Artificial Intelligence

TU/e is a highly ranked university in both research and teaching. The basic and the application-inspired research are equally valued here. TU/e is often ranked exceptionally high based on scientific co-publications with industry and the impact of its scientific research. TU/e has identified …

» Read more