Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Lector Circular Product Engineering

De aan te stellen lector van dit lectoraat dient de opleiding Engineering een eigen smoel en een koers met focus te geven. Een koers die moet aansluiten bij de maatschappelijke regionale behoeften, bij het hart van medewerkers en hun kwaliteiten en samenhangen met andere relevante lectoraten en …

» Read more
>

Docent Verpleegkunde (niveau 1)

Wat je gaat doen Je ontwikkelt onderwijs waarbij je uitgewerkte voorstellen doet ter verbetering van de didactiek, methoden en inhoud. Je ontwerpt en geeft onderwijs in zowel de voltijd als deeltijd waarbij je aandacht geeft aan de inhoud, didactiek en vormgeving van de betreffende …

» Read more
>

Universitair Hoofddocent Gegevensbescherming- & Privacyrecht

We zijn op zoek naar en enthousiaste collega die wil meebouwen aan een onderzoeksgroep en een onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en …

» Read more
>

Docent Arbeidsrecht

Functiebeschrijving  In de functie Docent Arbeidsrecht: verzorgt u Nederlands en Engelstalig onderwijs in zowel de bachelorfase als de masterfase, en assisteert u in het verder ontwikkelen en coördineren van het onderwijs. U zult zich onder andere bezighouden met het voorbereiden en het …

» Read more
>

Lector Stedelijk Metabolisme

Wilde je altijd al een multidisciplinaire researchgroep ontwikkelen in een toepassingsgerichte omgeving, waarbij je studenten betrekt bij je onderzoek? Word je enthousiast van het werken op het raakvlak van onderwijs, onderzoek en de gebouwde omgeving? En kun je inhoudelijk richting geven aan het …

» Read more
>

Lector voor het lectoraat Armoede Interventies

Wat ga je doen?  De lector: geeft leiding aan het lectoraat Armoede Interventies; voert praktijkgericht onderzoek uit en stuurt lopende onderzoeksprojecten aan; onderhoudt het partnerschap en breidt dit waar mogelijk uit; acquireert praktijkgerichte onderzoeksprojecten ook samen met andere …

» Read more
>

BIJZONDER HOOGLERAAR 'Ethische Vorming / Moral Education' 0,2 fte

Ethische vorming beoogt bij te dragen aan de morele ontwikkeling van jonge mensen, zowel binnen het (katholiek) onderwijs als daarbuiten. Een aandachtspunt van de bijzondere leerstoel is de context en de wijze waarop ethische vorming wordt aangereikt. In alle gevallen geldt dat de startsituatie …

» Read more
>

Hoofd docent / onderzoeker Innovatieve Proces Industrie

Wij zoeken een enthousiaste en gepassioneerde collega die met passie voor vakmanschap mede invulling geeft aan het gedachtegoed van het cluster Techniek. Je draagt bij aan de vertaling van actuele en toekomstige ontwikkelingen in de techniek, naar een opleiding die onze studenten toerust voor hun …

» Read more
>

Docent Omgevingspsychologie (0,9 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een docent op het gebied van de Omgevingspsychologie. De kandidaat wordt verwacht om zelfstandig onderwijs te verzorgen van reeds ontwikkelde en reguliere onderwijsonderdelen, zoals cursussen in …

» Read more
>

Hogeschooldocent Technische Informatica

Als Docent Technische Informatica (TI) leid je studenten op tot ICT’ers van de toekomst. Je zet daarvoor iedere dag de nieuwste inzichten en kennis uit het ICT vakgebied in. Docentschap bij de HU is een uitdaging voor professionals die hun enthousiasme willen delen en hun grenzen willen …

» Read more
>

Werkgroepdocent Major Verplicht Psychologie (0,7 - 0,8 fte)

Bij de Major Verplicht van de opleiding Psychologie is een vacature voor de functie van werkgroepdocent. Het gaat om een tijdelijke functie van vier jaar, waarin je je ontwikkelt in het geven van een breed palet aan onderwijsvormen. Gedurende deze vier jaar werk je toe naar een Basis Kwalificatie …

» Read more
>

Universitair docent Rechtsgeschiedenis

Kent u de ‘spelregels van de samenleving’ als geen ander en wilt u een maatschappelijke bijdrage leveren? Als Universitair Docent Rechtsgeschiedenis helpt u studenten hun juridische vaardigheden te ontplooien en verricht u onderzoek in samenwerking met de juridische beroepspraktijk. Zo draagt u …

» Read more
>

Hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie

·         U geeft leiding aan de ontwikkeling en uitvoering van activerend online onderwijs op het terrein van de arbeids- en organisatiepsychologie. ·         U geeft leiding aan het onderzoek binnen de …

» Read more
>

Lector Toegepaste Microbiologie

De life sciences sector heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, waarbij een zeer belangrijke rol is weggelegd voor genomics. De verwachting is dat, met de komst van steeds meer geavanceerde technologieën, deze sector een groeiende impact krijgt op de verbetering van de kwaliteit van …

» Read more
>

Universitair docent psychologie

Het Instituut Psychologie kent zes secties: Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Klinische psychologie, Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Sociale- en Organisatiepsychologie, Cognitieve Psychologie, Methoden en Statistiek. Het Instituut Psychologie beschikt over uitstekende …

» Read more
>

Lector Risk Management

Wij zijn op zoek naar een Lector Risk Management. Jouw rol als lector Als lector Risk Management doe je praktijkgericht onderzoek naar veiligheid en risicobeheersing bij publieke en private partijen en geef je op inspirerende wijze leiding aan een multidisciplinaire groep van …

» Read more
>

Docent in de bachelor Psychologie (0,4 - 0,9 fte)

De hoofdtaken worden aan de hand van uw profiel flexibel toegewezen en omvatten: Het geven van vaardigheidsonderwijs dat bestaat uit Academische vaardigheden (waarin studenten academische literatuur op waarde leren schatten en een afsluitend artikel schrijven) en Beroepsvaardigheden (bestaande uit …

» Read more
>

Leerstoel Interne Geneeskunde

De te benoemen hoogleraar gaat onderwijs geven op het gebied van de vasculaire geneeskunde in de bachelor Geneeskunde en de bachelor en master Biomedische Wetenschappen. Tevens geeft de hoogleraar onderwijs aan arts-assistenten in de opleidingen Vasculaire Geneeskunde en Interne Geneeskunde. Samen …

» Read more
>

Universitair docent Criminologie 1,0 fte

Uw werkzaamheden Naast het doen van onderzoek bent u gedurende het collegejaar betrokken bij vakken in de bachelor fase en/of masterfase van de opleiding Criminologie. U verzorgt (Engelstalige) hoorcolleges en practica in deze vakken. Bij de vakken bent u betrokken als (blok)coördinator van …

» Read more
>

Hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt een hoogleraar Straf- en strafprocesrecht. De sectie Strafrecht bestaat op dit moment uit ruim twintig enthousiaste medewerkers. Als hoogleraar Straf- en strafprocesrecht geef je leiding aan en draag je bij aan strafrechtelijk onderwijs en onderzoek. …

» Read more
>

Hoofddocent-onderzoeker Adaptieve Architectuur

Wil jij als architect-onderzoeker maatschappelijk verschil maken én heb je een groot hart voor studentsucces en onderwijsinnovatie? En wil jij als verbinder fungeren tussen de onderzoeksgroepen van het Centre of Expertise (CoE) Urban Technology, de opleiding Built Engineering en de …

» Read more
>

Docent Privaatrecht i.h.b. Personen- en Familierecht (0,6 – 1,0 fte)

In de functie Docent Privaatrecht met specifieke kennis van het personen- en familierecht: Verricht u hoofdzakelijk onderwijs in teamverband in de bachelor- en masterfase van de Nederlandstalige opleiding Rechtsgeleerdheid. Naast het verzorgen van (online) werkcolleges aan studenten, draagt u …

» Read more
>

Docent Privaatrecht

In de functie Docent Privaatrecht: Verricht u hoofdzakelijk onderwijs in de bachelor- en masterfase van de Nederlandstalige opleiding Rechtsgeleerdheid. Naast het verzorgen van (online) werkcolleges aan studenten, draagt u onder meer zorg voor de organisatie van onderwijs, het ontwikkelen en …

» Read more
>

Assistant Professor Human Rights

Als universitair docent zal u opleidingsonderdelen op het gebied van mensenrechten doceren in de bachelor Rechtsgeleerdheid, de bachelor Global Law, de bachelor Liberal Arts en de Master International and European Law. Waar nodig draagt u bij in ander onderwijs en ondersteuning binnen het …

» Read more
>

Assistant Professor European Union Law

Als universitair docent zal u opleidingsonderdelen doceren in de bachelor Rechtsgeleerdheid, de bachelor Global Law, de bachelor Liberal Arts en de Master International and European Law. Tijdens uw aanstelling ontwikkelt u een onderzoeksprofiel dat aansluit bij het Signature Plan Global Law and …

» Read more
>

Universitair Hoofddocent Bestuurskunde

Als universitair hoofddocent bestuurskunde ontwikkelt u cursussen op het gebied van de bestuurskunde op Bachelor en Master niveau, zowel in het Nederlands als het Engels. Ook neemt u deel aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het team van bestuurskundigen binnen PLG. Tijdens uw aanstelling …

» Read more
>

Professor of Legal History

De rechtsgeschiedenis is momenteel aan Tilburg Law School vertegenwoordigd binnen het Departement Public Law and Governance door een team van vijf ‘tenured/tenure track’ medewerkers (een deeltijds hoogleraar, een universitair hoofddocent en drie universitair docenten) en een …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht

De bijzondere leerstoel onderwijsrecht wordt gefinancierd door de Stichting Katholieke School (SKS). SKS bevordert, onder meer, de instelling en instandhouding van leerstoelen Onderwijsrecht aan de juridische faculteiten van Tilburg University (Tilburg Law School) en de Radboud Universiteit. …

» Read more
>

Docent Internationaal en Europees Recht

Wilt u kennis over de ‘spelregels van de samenleving’ overbrengen aan de nieuwe generatie? Bent u deskundig op het gebied van internationaal en Europees recht? Solliciteer dan op deze functie. Als docent geeft u onderwijs op het terrein van het recht van de Europese Unie en het internationaal …

» Read more
>

Hogeschool hoofddocent Biomedische Technologie (0,8 - 1 fte)

Ben jij een onderzoeker die maatschappelijk verschil wil maken en hart heeft voor studentsucces en onderwijsinnovatie? Ben jij in staat om samenwerkingen te realiseren tussen onderzoeksgroepen (zowel binnen als buiten de HvA), de opleiding Biomedische Technologie en de praktijk om relevant en …

» Read more
>

Bestuurslid NWO-domein TTW

Bestuurslid NWO-domein TTW (v/m) Onder verantwoordelijkheid van het domeinbestuur, en in afstemming met het uitvoerend managementteam van het NWO-domein TTW en de Raad van Bestuur van NWO, wordt het strategische beleid vastgesteld en jaarlijks bijgesteld. Daarnaast besluit het domeinbestuur over …

» Read more
>

Vier universitair docenten Privaatrecht (4 x 1,0 fte)

Het Molengraaff Instituuut voor Privaatrecht zoekt vier universitair docenten op het gebied van het privaatrecht, in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht, het verbintenissenrecht, het goederenrecht/notarieel recht en de privaatrechtelijke aspecten van innovatie en technologie. Als UD doe je …

» Read more
>

Associate Lector Urban Governance

Heb jij ervaring in het leiden van praktijkgericht onderzoek in een stedelijke context? Ben jij een ervaren onderzoeker die verantwoordelijkheid wilt nemen voor de stadlabs van het kenniscentrum Governance of Urban Transitions? Wil je een bijdrage leveren aan het verbinden van onderzoek, onderwijs …

» Read more
>

Universitair docent militaire geschiedenis

Als universitair docent militaire geschiedenis bent u geïnteresseerd in militair geschiedkundige vraagstukken. U bent als universitair docent belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen op het gebied van militaire geschiedenis, …

» Read more
>

Prodecaan - Erasmus School of Health Policy & Management

De nieuwe prodecaan: is of wordt aangesteld als gewoon hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, binnen de Erasmus School of Health Policy & Management; heeft een uitstekend trackrecord in en passie voor onderwijs, onderzoek en (maatschappelijke) valorisatie binnen een voor ESHPM …

» Read more
>

Universitair docent

Binnen de Bacheloropleiding van de faculteit Psychologie worden vier leerlijnen onderscheiden. De sectie M&T is met name verantwoordelijk voor de leerlijn Onderzoek, een leerlijn, waar studenten leren om volgens de Open Science principes wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Zo wordt er …

» Read more
>

Universitair docent

U werkt in een team van docenten en ondersteuners aan de ontwikkeling en revisie van cursussen voor studenten van de bachelor- en masteropleidingen Psychologie, in het bijzonder op het gebied van Levenslooppsychologie. U heeft aantoonbare expertise op het gebied van kind en jeugd-, volwassenen- en …

» Read more
>

UD Architectuurgeschiedenis (Tenure Track)

Wij zoeken een collega die een eigen bijdrage levert aan het (verder ontwikkelen van het) onderwijs over de ontworpen en gebouwde omgeving en haar ruimtelijke en maatschappelijke complexiteit en op uiteenlopende schaalniveaus, van architectuur en wooncultuur tot stedenbouw en …

» Read more
>

Universitair hoofddocent Privaatrecht (1,0 of 0,8 fte)

Je draagt bij aan de ontwikkeling en verzorging van onderwijs op het brede terrein van het privaatrecht, in het bijzonder het goederen- en insolventierecht dan wel het ondernemingsrecht, in de bachelor- en masterfase. Je verricht leidinggevende en coördinerende taken in het onderwijs en draagt …

» Read more
>

Docent Ontwikkelingspsychologie (0,5 fte)

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een Docent op het gebied van de Ontwikkelingspsychologie. Deze positie is binnen de afdeling/basiseenheid Ontwikkelingspsychologie. In het onderwijs wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij …

» Read more