Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Docent Theaterwetenschap

Bij de afdeling Kunst en Cultuurwetenschappen, verzorgt de capaciteitsgroep Theaterwetenschap de BA Theaterwetenschap, de Duale Master International Dramaturgy en de 1-jarige Master Theater and Performance Studies. Het volledige onderwijsprogramma is te vinden via …

» Read more
>

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep Publiekrecht, is een functie vacant voor een Universitair docent (Nederlands) Staatsrecht (1,0 FTE).

De capaciteitsgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht is op zoek naar een universitair docent in het Staatsrecht. Het betreft een afwisselende functie die zowel onderwijs-, onderzoeks- en bestuurstaken omvat. U zult onderwijs verzorgen, …

» Read more
>

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep Publiekrecht, is een functie vacant voor een Universitair docent Omgevingsrecht (1,0 FTE).

De capaciteitsgroep Publiekrecht van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht is op zoek naar een universitair docent in het omgevingsrecht. Het betreft een afwisselende functie die zowel onderwijs-, onderzoeks- en bestuurstaken omvat. U zult worden ingezet voor het …

» Read more
>

Docenten departement Medische en Klinische Psychologie

Deze functie zal worden ingebed in het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze onderwijstaken zal verzorgen in de Bachelor Psychologie of een van de …

» Read more
>

Trialmanager Hematologie

Binnen het studieteam Hematologie zie je het als een uitdaging om de werkzaamheden als trialmanager verder vorm te geven. Je bent actief in de organisatie, planning en administratieve uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de afdeling Hematologie. Samen met je collega …

» Read more
>

Associate Lector Smart Farming Lectoraat Robotica

Robots dragen bij aan het realiseren van een duurzame samenleving. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de zorg, waar robots patiënten en medewerkers kunnen ondersteunen, in de industrie waar ze bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het productieproces, en in de tuinbouw waar ze …

» Read more
>

Universitair docent 'Data en populatiemanagement'

Als universitair docent Data en Populatiemanagement heb je een onderwijs- en onderzoekstaak op het gebied van het vergaren van informatie op basis van bestaande data in al dan niet openbare gezondheids- en verrichtingen registers en onderzoekscohorten. Je ontwerpt scenario’s om deze data te …

» Read more
>

Universitair hoofddocent 'Innovatie in preventie: PreventieHub Radboudumc'

Als universitair hoofddocent Innovatie in Preventie ontwikkel, implementeer en evalueer je innovatieve concepten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, gedrag en zelfmanagement. Je geeft als primus inter pares in een klein managementteam leiding aan het expertisecentrum en bundelt …

» Read more
>

Associate lector Duurzaamheidstransities

Als associate lector Duurzaamheidstransities houd je je bezig met de versnelling van duurzaamheidstransities en systeeminnovaties (op het vlak van klimaat, voedsel, water, natuur en ruimtelijke ordening) richting een duurzame, gezond en eerlijke samenleving.  Het onderzoek richt zich op …

» Read more
>

Vaardighedendocent Rechten

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoekt bevlogen (startende) docenten, die studenten door middel van dynamisch en maatschappelijk betrokken vaardighedenonderwijs opleiden tot verantwoordelijke juristen.Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit actuele maatschappelijke vraagstukken en in …

» Read more
>

Hoogleraar Sociaal Recht (0,8 - 1,0 fte)

Het departement Rechtsgeleerdheid (RGL) zoekt een Hoogleraar op het terrein van het sociaal recht, in verband met het emeritaat van de huidige leerstoelhouder. Je geeft onderwijs, doet onderzoek, geeft sturing aan medewerkers en processen en bent in staat om bestuurlijke rollen te vervullen.De …

» Read more
>

Vakdidacticus Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Hou jij ervan om nieuwe leraren op te leiden en je kennis als leraar over te dragen? De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) is per 1 augustus 2023 op zoek naar een vakdidacticus Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Als vakdidacticus Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen …

» Read more
>

Universitair Docent Pediatrische Medische Psychologie (1,0 fte)

Functie-omschrijving Deze functie zal worden ingebed in het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig onderzoek opzet en uitvoert op het gebied …

» Read more
>

Docent / Universitair docent Intellectueel Eigendomsrecht (0,1 - 0,8 fte)

De werkzaamheden Verzorgen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs op het gebied van het Intellectueel Eigendomsrecht; Begeleiden en beoordelen van scripties (bachelor en master) en het coördineren hiervan; Zelfstandig verrichten van onderzoek op het gebied van het Intellectueel Eigendomsrecht …

» Read more
>

Practicumgroepbegeleider 1e Jaar

Wil jij studenten ondersteunen gedurende het eerste jaar van hun studie psychologie? Wil je werken in een dynamisch, gedreven en enthousiast team, waar ruimte is voor creativiteit en verdere ontwikkeling van didactische vaardigheden? Dan zijn we benieuwd naar jouw sollicitatie!De afdeling …

» Read more
>

Universitair Docent Pedagogische Wetenschappen

Als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen houd je je bezig met onderwijs geven over en onderzoek doen naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Het gaat om een breed scala aan onderwerpen die betrekking hebben op hoe kinderen ontwikkelen en leren …

» Read more
>

Universitair Docent Bestuurskunde (1.0 fte)

Je belangrijkste verantwoordelijkheden Doceren en ontwikkelen van cursussen in de bachelor- en masterprogramma's van het instituut in het bijzonder op het snijvlak van bestuurskunde en staats- en bestuursrecht in Nederland. Daarnaast behoort het begeleiden van bachelor- en masterscripties tot je …

» Read more
>

Junior Docenten Privaatrecht

Houd jij van: met studenten werken aan kennis van en inzicht in het privaatrecht; leren hoe je stof kunt overbrengen en studenten kunt begeleiden in hun leerproces; werken in een enthousiast en betrokken team van docenten? Dan is de functie van Junior Docent Privaatrecht bij de Faculteit der …

» Read more
>

Universitair Docenten Privaatrecht

De afdeling Privaatrecht wil graag haar medewerkersteam uitbreiden en zoekt innovatieve en inspirerende Universitair Docenten die naast het geven van onderwijs vernieuwend onderzoek gaan verrichten op één of meer terreinen van het privaatrecht, met name goederenrecht, insolventierecht, …

» Read more
>

Management Controller (0,8-1,0 fte)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste controller met de nodige daadkracht en overtuigingskracht. Je bent positief kritisch en gericht op verbetering en ontwikkeling. Je helpt ons bij het uitvoeren van ons ambitieuze strategisch plan en sectorplan. Vanuit je ondernemende instelling ben je in staat …

» Read more
>

Associate Lector Onderwijs en (Leer)technologie

Drie Radiant hogescholen, De Marnix Academie, Hogeschool de Kempel en Hogeschool IPABO, verzorgen samen de master Onderwijs en Technologie. Om deze masteropleiding te voeden met de nieuwste inzichten op het gebied van onderwijs en technologie vinden wij onderzoek op dit gebied belangrijk. Het …

» Read more
>

Docent Genetica, Genomics en Biotechnologie (0,7 - 0,8 fte)

Ben jij enthousiast om je kennis over te dragen en onze studenten te motiveren en inspireren? Kom dan onze onderzoeksgroep Translational Plant Biology versterken als Docent Genetica, Genomics en Biotechnologie.Jij, als universitair opgeleide kandidaat met een sterke achtergrond in de (moleculaire) …

» Read more
>

Docent Sociale Geografie en Planologie

Ben jij in staat studenten nieuwe kennis eigen te laten maken? Heb je een passie voor het vakgebied Sociale Geografie en Planologie en wil je dat overbrengen op anderen? Wil je werken bij één van de meest vooraanstaande universiteiten in Europa? Wij zoeken per 1 september 2023 een Medior Docent …

» Read more
>

Werkgroepdocent Sociale Geografie en Planologie

Ben jij in staat studenten nieuwe kennis eigen te laten maken? Heb je een passie voor het vakgebied Sociale Geografie en Planologie en wil je dat overbrengen op anderen? Wil je werken bij één van de meest vooraanstaande universiteiten in Europa? Wij zoeken per 1 september 2023 een Junior Docent …

» Read more
>

Hoogleraar Pensioentransitie

Het Center voor Strategie, Organisatie en Leiderschap van Nyenrode Business Universiteit biedt de functie van parttime hoogleraar Pensioentransitie aan. De pensioensector staat voor een samenloop van grote transities. Die transitie vraagt van pensioenfondsbestuurders en uitvoeringsorganisaties om …

» Read more
>

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is ambitieus, creatief en betrokken, en een inspiratie voor studenten, een voorhoedespeler in de internationale wetenschap en een partner in vernieuwing. De UvA is een innovatieve, bevlogen en onafhankelijke universiteit die werkt aan een duurzame en welvarende …

» Read more
>

(Junior) Docent staats- en bestuursrecht (0,8 fte)

Ben jij enthousiast over het staats- en bestuursrecht en wil je jouw kennis en enthousiasme overbrengen op studenten? Dan is de Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde (SBB) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid op zoek naar jou. De Vakgroep SBB werft een (junior) docent die …

» Read more
>

Docent-coördinator Nederlands (0.8 fte)

Het Language Center fungeert als hét expertisecentrum voor taal en communicatie van Tilburg University en dat inmiddels al 50 jaar. Het is de preferente aanbieder van onderwijs in academische vaardigheden en vreemde talen aan studenten, medewerkers en externe cursisten. De afdeling maakt …

» Read more
>

Docent Klinische Psychologie | 0.6 – 1.0 FTE

Je verzorgt onderwijs, voornamelijk in de master Mental Health, die gericht is op: Het werven van kennis en vaardigheden op het gebied van klinische psychologie; Je coördineert onderwijsblokken; Je bent tutor in verschillende blokken; Je bent trainer in klinische vaardigheidstrainingen; Je …

» Read more
>

Junior Docent Algemene Rechtsleer

De afdeling Algemene Rechtsleer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is op zoek naar Junior Docenten voor de vakken: Grondslagen van het recht (sept-okt), Recht en Menselijk Gedrag of Rechtsfilosofie (feb-maart) en Europese rechtsgeschiedenis of Juridische beroepen en ethiek (april-mei). Deze …

» Read more
>

Vakdidacticus Bedrijfseconomie

Hou jij er van om nieuwe leraren op te leiden en je kennis als leraar over te dragen? De Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) is per 1 augustus 2023 op zoek naar een vakdidacticus Bedrijfseconomie. Als vakdidacticus Bedrijfseconomie verzorg je samen met collega's het vakdidactisch onderwijs …

» Read more
>

Senior onderzoekers Nieuwe Economische thema’s voor het Kenniscentrum Digital Business & Media

Hogeschool Utrecht leidt studenten op tot professionals in de beroepspraktijk, en is leidend in de transitie richting de Nieuwe Economie. Onder maatschappelijke druk is de economie aan vernieuwing toe: van puur financieel naar een model dat rekening houdt met mens, planeet en milieu: meervoudige …

» Read more
>

Tandarts docent

Wij zoeken een tandarts docent met een groot hart voor jonge mensen en hun ambities. Iemand die vragen stellen belangrijker vindt dan antwoord geven en die in staat is om de hedendaagse opvattingen over goede mondzorg te vertalen in de boodschap naar studenten. Ben jij diegene? Dan zijn we op zoek …

» Read more
>

Universitair Docent Strafrecht

De werkzaamheden het zelfstandig (en met anderen) verrichten van onderzoek op het gebied van het straf- en strafprocesrecht en het publiceren van de resultaten binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice; het verzorgen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs in de strafrechtelijke vakken van …

» Read more
>

Universitair docent Moderne Nederlandstalige Letterkunde (tenure track)

Bij de sectie Nederlands aan de Vrije Universiteit zijn twee leerstoelen Nederlandse letterkunde: Oudere Nederlandse Letterkunde en Moderne Nederlandse Letterkunde. Samen verzorgen zij een tweetal minoren, een premaster en een masteropleiding Letterkunde. Als UD verzorg je verschillende vakken en …

» Read more
>

Universitair docent Federatief Leren

Onderwijs en onderzoek voeden elkaar. Jij gaat als inhoudelijk deskundige, enthousiaste en gemotiveerde docent voor 50% onderwijs verzorgen in de opleidingen van Klinische Informatiekunde. Daarnaast verricht je onderzoek op één van de onderzoekslijnen van de afdeling, bij …

» Read more
>

Hoogleraar Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek

Diversiteit in Contemporaine Nederlandse LiteratuurWie nog spreekt over 'de' Nederlandse literatuur plakt een te eenduidige term op een buitengewoon divers veld dat constant in beweging is. Tenminste, als we recht willen doen aan de vele vormen van literatuur die zijn gerelateerd aan de …

» Read more
>

Universitair Docent e-Health

Vanuit de zorgpraktijk neemt het aantal vraagstukken op het gebied van e-Health technologie toe, waarin expliciet aandacht wordt gevraagd voor een wetenschappelijk onderbouwd ontwerp en aantoonbare evidentie van de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van digitale toepassingen in de zorg. Om …

» Read more
>

Universitair Docent Onderwijswetenschappen (0,8-1,0 fte)

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd. De Faculteit Gedrags- en …

» Read more