Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Docent Academische Vaardigheden Biomedische Wetenschappen

Houd jij van: het geven van kleinschalige werkgroepen; het individueel begeleiden van eerstejaars studenten; studentgecentreerd en interactief onderwijs? Dan is de functie van docent Academische Vaardigheden Biomedische Wetenschappen bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en …

» Read more
>

Universitair Docent Politieke Geschiedenis, i.h.b. de politiek van het verleden (1,0 fte)

Deze vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Universitair Docent Geschiedenis van Internationale Betrekkingen (1,0 fte)

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Universitair docent Toegepaste Kunst, design en materiële culturen (1,0 fte)

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Universitair Docent Politieke Geschiedenis, i.h.b. politieke conflicten rond ecologische veranderingen (1,0 fte)

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Universitair Docent Taal en Communicatie (1,0 fte)

Deze vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne. De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Universitair Docent Taal, Communicatie en Taaltechnologie (1,0 fte)

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Universitair Docent Vertalen en Interculturele Communicatie (1,0 fte)

De vacature is onderdeel van een brede wervingscampagne waarin de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht zoekt naar ruim veertig talentvolle en gepassioneerde universitair docenten die, vanuit hun vakinhoudelijke expertise, willen bijdragen aan de versterking van ons …

» Read more
>

Lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg | Gezondheidseconomisch profiel

De Sint Maartenskliniek en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen investeren al jaren in een stevige relatie en bundelen hun krachten verder met de samenwerking in een cross-overlectoraat met 2 lectoren. De lectoren zullen samen met de kenniskring (uit beide organisaties), studenten, docenten en …

» Read more
>

Hoogleraar data science in military operations

De leerstoel DSMO omvat onderzoek naar data science en de toepassing daarvan binnen het Defensiedomein in de meest brede zin. Hieronder vallen onder meer het bestuderen van algoritmiek ten behoeve van verschillende Defensiedomeinen, bestudering van data governance alsmede de strategische …

» Read more
>

Lector Smart Systems for Healthy Living Hogeschool Utrecht

De bestaande kenniskring versterken en uitbreiden tot een herkenbare, gebalanceerde onderzoeksgroep. Dat is een uitdaging van formaat waarbij je als Lector op meerdere borden schaakt. Je verbindt wetenschappelijk kennis met het onderwijs en innovatieve ontwikkelingen binnen het werkveld. …

» Read more
>

Universitair docent Bestuursrecht

Ben jij een bevlogen onderzoeker op het terrein van het bestuursrecht? Wil je maatschappelijk relevant onderzoek doen én de juristen van de toekomst opleiden? Zet dan jouw kennis en ervaring in als universitair docent Bestuursrecht. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud …

» Read more
>

Lector human capital | Saxion Academie Mens & Arbeid

Jij maakt het verschil met top-onderzoek dat een duidelijke impact heeft op de praktijk!   Parttime / Fulltime: 0,6 - 1 fte = 24 - 40 uur  Dit ga je doen als lector human capital Je gaat aan de slag met toegepast human capital onderzoek en verbindt dat onderzoek …

» Read more
>

Universitair Docent Vertaalwetenschap (1,0 fte)

Het Departement Talen, Literatuur en Communicatie is op zoek naar een universitair docent (UD) Vertaalwetenschap. De UD Vertaalwetenschap verzorgt cursussen op het gebied van de theorie en praktijk van het vertalen binnen de twee masterprogramma’s Literair vertalen en Professioneel vertalen. …

» Read more
>

(Junior) Onderzoeker (0,9 fte)

We zoeken een onderzoeker voor een door ZonMw gesubsidieerd project 'Na Verloop Van Tijd (NVVT)’: een onderzoek naar de duurzame implementatie van Programma Perspectief (PP). PP is een evidence based interventie speciaal ontwikkeld voor de opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige …

» Read more
>

Lector Balanced Energy Systems

Je staat voor het raam en kijkt uit op de campus van Hogeschool Arnhem Nijmegen, waar jullie lectoraat Balanced Energy Systems gevestigd is. Het symposium gistermiddag – over de rol die waterstof als energiedrager kan hebben bij de transitie naar betrouwbare duurzame energievoorziening …

» Read more
>

Coördinator Vaardighedenonderwijs

Ben jij een academisch juridisch docent die: graag een coördinerende en docerende rol wil spelen in state of the art academisch-juridisch vaardighedenonderwijs? een wezenlijke bijdrage wil leveren aan zowel de ontwikkeling als de uitvoering van een essentieel nieuw onderdeel van onze juridische …

» Read more
>

Twee universitair docenten Klinische psychologie junior, medior of senior

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cursussen in de bachelor- en masteropleiding. De cursussen richten zich op klinische psychologie (diagnostiek en behandeling) bij met name volwassenen en ouderen. Je zult gespreks- en/of diagnostiekpractica geven op één van de …

» Read more
>

Universitair docent Klinische kinder- en jeugdpsychologie – junior, medior of senior

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van cursussen in de bachelor- en masteropleiding. De cursussen richten zich op klinische kinder- en jeugdpsychologie (diagnostiek en behandeling) en e-mental health interventies. Het beoordelen van verslagen en opdrachten behoort ook tot jouw …

» Read more
>

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Als universitair docent Internationale Veiligheidsstudies ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de …

» Read more
>

Hoogleraar Orthopedagogiek van Onderwijsleerproblemen

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam zoekt een hoogleraar Basisvaardigheden en onderwijsleerproblemen. De hoogleraar gaat leiding geven aan een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs, met veel …

» Read more
>

Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie

Als universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie, dat gerelateerd is aan de leerstoel Militair Management en Organisatie, richt u zich specifiek op samenhangende organisatievraagstukken waarmee de militaire organisatie te maken heeft. U combineert onderzoek met …

» Read more
>

Professor in Computerwetenschappen

Onderzoek We zijn op zoek naar kandidaten met aantoonbare expertise in een of meerdere van de pijlers van de computerwetenschappen. Deze brede scope omvat zowel fundamenten als methoden, technieken en tools. De beoogde informaticagebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, kunstmatige …

» Read more
>

Hoogleraar Opleiden en leren voor interprofessionele en transmurale samenwerking

Veel ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg maken het leveren van persoonsgerichte zorg uitdagend. De zorgvraag wordt groter en complexer door vergrijzing en toename van multimorbiditeit. Het zorgaanbod wordt ingewikkelder en meer divers door toenemende diagnostische- en …

» Read more
>

Decaan Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) (1,0 fte)

De Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) zoekt een inspirerende decaan die, voortbouwend op de sterktes van de faculteit, in staat is om een toekomstbestendige visie op de faculteit te ontwikkelen en te realiseren. De kandidaat heeft/is: katalysator van en geeft leiding aan …

» Read more
>

Universitair Docent Klinische Kinder- en Jeugd Psychologie

Heb jij ambitie om een verbindende rol te vervullen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren?De programmagroep klinische ontwikkelingspsychologie zoekt een Universitair Docent (55% onderwijs, 45% onderzoek) die onderzoek …

» Read more
>

Lector Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving

Je geeft vorm en inhoud aan het onderzoeksprogramma naar talentontwikkeling in hoger onderwijs en samenleving. De focus van het onderzoek binnen dit lectoraat ligt op het gebied van talentontwikkeling in relatie tot toegankelijkheid van het onderwijs, onderwijs in de context van maatschappelijke …

» Read more
>

Hoogleraar Dermatologie, in het bijzonder melanoom

U zult als hoogleraar een stafpositie bekleden op de afdeling Huidziekten. Binnen dit team zult u specifiek expertise bijdragen met betrekking tot melanomen en mede vanuit uw aanstelling bijdrage leveren aan klinisch en basaal wetenschappelijk onderzoek. Naast poliklinische patiëntenzorg en …

» Read more
>

Universitair hoofddocent supply chain management | Min v Defensie

Als universitair hoofddocent supply chain management ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de …

» Read more
>

Universitair Docent Vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderzoek (O&O) – School of Health Professions Education (SHE) (0.8-0.9 fte)

De Vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderzoek (O&O) ondersteunt de innovatie van het onderwijs binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. De vakgroep kent diverse taakgroepen. De taakgroepen zijn ingesteld om docenten binnen de verschillende …

» Read more
>

Hoogleraar Verplegingswetenschappen acute en intensive care

Het onderwerp van de leeropdracht is het doorontwikkelen van een onderzoekslijn op het gebied van het verbeteren van langetermijnuitkomsten van persoonsgerichte essentiële IC-zorg (met duidelijke aspecten van kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid) welke in nauwe verbinding …

» Read more
>

Hogeschoolhoofddocent Accountancy

De opleiding Accountancy aan Hogeschool Utrecht is een kleinschalige en persoonlijke georiënteerde opleiding met ca. 100 studenten in het eerste jaar. Wij leiden studenten op tot accountants die zich terdege bewust zijn van hun maatschappelijke functie. Ethiek en professionele vaardigheden …

» Read more
>

Hoogleraar Recht in de decentrale overheden

De leerstoelhouder zal deel uitmaken van de vakgroep publiekrecht. Afhankelijk van de expertise zal de leerstoelhouder deel uitmaken van de sectie strafrecht, bestuursrecht of staatsrecht & encyclopedie. De leerstoelhouder is gepromoveerd, heeft een ruime onderzoekservaring en geldt als expert …

» Read more
>

Enthousiaste Universitair Docent Orthopedagogiek

Wat ga je doen?Als universitair docent Orthopedagogiek bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen breng je jouw wetenschappelijke kennis en ervaring van onderwijs over en onderzoek naar de ontwikkelingsproblemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en adolescenten bij elkaar. Het gaat …

» Read more
>

Universitair Docent (0,8-1,0 fte)

De werkzaamheden het zelfstandig (en met anderen) verrichten van hoogwaardig onderzoek op het gebied van het straf- en strafprocesrecht en het publiceren van de resultaten binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice; (bijdragen aan) het verwerven van (externe) onderzoeksfinanciering (zgn. 2e …

» Read more
>

Universitair hoofddocent Belastingrecht

Ben jij een bevlogen fiscalist? Wil je ons onderzoeksprofiel op het gebied van belastingrecht verrijken én de fiscalisten van de toekomst opleiden? Zet dan jouw kennis en ervaring in als universitair docent Belastingrecht. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit werk je …

» Read more
>

Universitair Docent Burgerlijk Procesrecht (0,8 - 1,0 fte)

Tot het takenpakket behoren: - het verzorgen en het coördineren van bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het terrein van het (nationaal en Europees) burgerlijk procesrecht - het begeleiden van bachelor- en masterscripties op het terrein van het burgerlijk procesrecht - het doen …

» Read more
>

Tandprotheticus

De Kliniek Algemene Mondzorg (KAM) van ACTA is verantwoordelijk voor het klinisch onderwijs aan de masterstudenten en bestaat uit een team van ongeveer 60 medewerkers. Als Tandprotheticus ondersteun je de tandarts-docenten in het begeleiden van studenten bij het vervaardigen van uitneembare …

» Read more
>

Tandartsdocent Kindertandheelkunde

ACTA is voor de afdeling Mondgezondheidswetenschappen, sectie Kindertandheelkunde op zoek naar een tandartsdocent. Je geeft klinisch onderwijs in de leerlijn De Jonge Patiënt aan masterstudenten, en ondersteunt hen bij het behandelen van patiënten.Bij ACTA kun je je ontwikkelen in didactiek en een …

» Read more
>

Universitair Docent Bestuurskunde (1.0 fte)

Het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs zoekt eenUniversitair Docent Bestuurskunde (1.0 fte)Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden zoekt een collega voor de functie van Universitair Docent Bestuurskunde. Deze positie past binnen de ambitie van het …

» Read more