Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Docent Criminologie

Verzorgen van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in de criminologie (hoorcolleges, werkcolleges en practica); Begeleiden van kleine groepen bachelorstudenten bij literatuur- en/of empirisch onderzoek; Begeleiden van individuele studenten bij het schrijven van bachelorscripties; Nakijken …

» Read more
>

Universitair Docent Criminologie

Verzorgen van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in de criminologie (hoorcolleges, werkcolleges en practica); Uitvoeren van en bijdragen aan onderzoek passend binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling; Het samenwerken met en/of begeleiden van stafleden en promovendi. 

» Read more
>

Docent Straf(proces)recht (0,6 fte)

Het enthousiast verzorgen van werkgroeponderwijs in strafrechtelijke bachelorvakken. Daartoe behoort tevens het - onder leiding van senior stafleden - concipiëren en nakijken van tentamens, evenals het bijwonen van de hoorcolleges van de betreffende vakken en het leveren van een actieve bijdrage …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Agrarisch recht (0,2 fte)

Agrarisch recht heeft raakvlakken met allerlei klassieke rechtsgebieden zoals het privaatrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het fiscaal recht, het erfrecht, het Europees en internationaal recht. De taken van de te benoemen hoogleraar behelzen: • het in samenwerking verzorgen van onderwijs …

» Read more
>

Docent Privaatrecht (0,8-1,0 fte) - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep Privaatrecht is een functie vacant voor een docent (0,8-1,0fte), voor de duur van 4 jaar met een flexibele ingangsdatum (februari/maart/april 2020). De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het verzorgen van onderwijs en het …

» Read more
>

Twee docenten Juridische vaardigheden en Encyclopedie der rechtswetenschap

De docent geeft werkgroepenonderwijs in juridische vaardigheden en in encyclopedie der rechtswetenschap. Bij het vak Juridische vaardigheden leren studenten juridische argumentatie te analyseren en verslag te doen van juridisch onderzoek. De vakken Encyclopedie der Rechtswetenschap I en …

» Read more
>

Docent Onderwijskunde

Binnen afdeling SEC is ruimte ontstaan voor een onderwijskundige die onderwijs verzorgt in de lerarenopleiding en tevens een centrale rol speelt in het coördineren en uitbouwen van samenwerkingsrelaties met de stagescholen. Je zult, samen met een collega-onderwijskundige, het onderwijs in het …

» Read more
>

Universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar in Operations Management/Operations Research

We zoeken een nieuwe collega die kan bijdragen tot het uitbouwen en versterken van de onderzoeks- en onderwijsreputatie van de afdeling Supply Chain Analytics in de School of Business and Economics. Met ons onderzoek onderscheiden wij ons door te publiceren in toonaangevende internationale …

» Read more
>

Universitair docent juridische vaardigheden

De universitair docent geeft en coördineert onderwijs in juridische vaardigheden, zowel bij het vak Juridische vaardigheden, waarbij eerstejaarsstudenten leren juridische argumentatie te analyseren en verslag te doen van juridisch onderzoek, als bij het nog nader te ontwikkelen vaardigheden- en …

» Read more
>

Onderzoeker van schulden naar kansen

Het lectoraat doet een meerjarig onderzoek naar zo’n 65 lokale armoedeprojecten in doelgebieden in zeven steden. Deze projecten zijn gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en worden gefinancierd door Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon. Met het onderzoek wordt …

» Read more
>

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Als Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de …

» Read more
>

Universitair Docent/Assistant Professor Bedrijfswetenschappen

Als universitair docent bedrijfswetenschappen heeft u een brede interesse. U coördineert en verzorgt het vak ‘strategic management’ en bent betrokken bij een van de andere vakken uit de afstudeerrichting Entrepreneurship & Management c.q. de minor Bedrijfswetenschappen. …

» Read more
>

Docenten Ergotherapie (1,6 – 2 fte)

De faculteit FGGM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zoekt ten behoeve van het Instituut Paramedische Studies (IPS) Docenten Ergotherapie totaal 1,6 – 2 fte.  Wat je gaat doen Het begeleiden van het leren van studenten staat centraal. Je vervult diverse onderwijsrollen en je …

» Read more
>

Universitair docent Geestelijke Verzorging

U bent goed thuis in het beroep van geestelijke verzorging dan wel bereid hierin te investeren. U hebt aantoonbare interesse in onderzoek dat gericht is op de praktijk van de geestelijke verzorging en bent in staat hierin nauw samen te werken met stakeholders uit de betreffende werkvelden. U heeft …

» Read more
>

Universitair docent Criminologie (1,0 fte)

Gedurende het collegejaar bent u betrokken bij vakken in de bachelorfase en/of masterfase van de opleiding Criminologie. U kunt (Engelstalige) hoorcolleges en practica in deze vakken verzorgen. Bij de vakken bent u betrokken als (blok)coördinator van het (PGL)-onderwijs, en u begeleidt de …

» Read more
>

Universitair docent Privaatrecht en Staats- en Bestuursrecht en/of Strafrecht

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een ambitieus programmaplan Onderwijsvernieuwing opgesteld dat zich richt op versterking van succesvol studeren in het bachelor- en masteronderwijs, onder meer door het verstevigen van het activerende karakter van ons onderwijs, de …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Religieus Humanisme en Compassie

Als bijzonder hoogleraar houdt u zich in onderwijs en onderzoek bezig met de vraagstukken rond religieus humanisme en compassie en profileert zich als expert op het terrein van moderne zingevingsvragen en de toepassing ervan in de samenleving.Uw taken u draagt bij aan de wetenschappelijke …

» Read more
>

Assistant professor ‘Organisational Dynamics in the Digital Society’ (0.8 – 1.0 fte)

As the new Assistant Professor you will contribute to the teaching and research activities of the strategic pillar ‘Organisational Dynamics in the Digital Society’. Regarding teaching, you will contribute to developing and teaching courses in the new, multidisciplinary master’s …

» Read more
>

Universitair docent Gedragsbiologie

De Universiteit Leiden biedt een inspirerende brede bachelor- en masteropleiding Biologie met verschillende specialisatierichtingen, waarbij onderzoeksgebonden onderwijs als onderwijsconcept wordt gebruikt. Het onderzoekscluster ‘Animal Sciences & Health’ van het Instituut Biologie …

» Read more
>

Vijf universitair docenten pedagogische wetenschappen en onderwijskunde

Het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen (PWO) zoekt 5 universitair docenten (UD) om zijn onderwijsprogramma en gerenommeerde onderzoek verder te versterken. Voor twee van deze functies is een specifiek profiel opgesteld (punt 1 en 2 hieronder), voor de …

» Read more
>

Universitair Docent Strafrecht (1,0 fte)

Wij zijn op zoek naar een Universitair Docent Strafrecht. U zult worden ingezet voor het strafrechtelijk onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid (verplichte vakken en keuzevakken) en in de master Strafrecht. Daarnaast begeleidt u scripties in de bachelor- en masterfase. Ook vervult u overige …

» Read more
>

Universitair Docent Criminologie

Je verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Criminologie. Daarnaast verricht je wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling Strafrecht en Criminologie, ‘Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving’. Voor deze vacature staat een …

» Read more
>

Docent Criminologie

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt onderwijs in twee bacheloropleidingen: de bacheloropleiding Criminologie en de bacheloropleiding Law in society. De bacheloropleiding criminologie bestaat sinds september 2002 en heeft vanwege de grote populariteit een numeris fixus met selectieve …

» Read more
>

Lecturer in Anthropology/Sociology of Japan

Key responsibilities Teaching at undergraduate and graduate levels, in lecture and seminar formats, including the supervision of BA and MA theses; Teaching in various teaching programmes of the faculty, including BA International Studies and MA International Relations; Administrative duties, …

» Read more
>

Decaan / hoogleraar Onderwijswetenschappen

De decaan heeft, binnen het verstrekte mandaat en passend binnen de strategie van de OU, de volgende verantwoordelijkheden. De vormgeving van de strategie en het beleid van de faculteit. Vanuit de missie van de OU bijdragen aan de innovatie van het onderwijs van de OU en de  samenwerking …

» Read more
>

Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het verbintenissenrecht (0,8 - 1,0 fte)

Binnen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid is een positie voor een leerstoelhouder vrijgekomen. Als leerstoelhouder wordt u geacht zich over de gehele breedte van het privaatrecht te kunnen bewegen, zowel met betrekking tot onderwijs als onderzoek. …

» Read more
>

Universitair Docent Privaatrecht (0,8 - 1,0 fte)

Als Universitair Docent Privaatrecht wordt u ingezet in het onderwijs in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. De nadruk ligt daarbij op de vakken op het gebied van verbintenissenrecht, goederenrecht, procesrecht, ondernemingsrecht en …

» Read more