Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Universitair docent

Als universitair docent bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van (groepen) studenten, op afstand en op locatie in het land, binnen diverse cursussen in het psychologieonderwijs, zoals, inleiding in de psychologie, geschiedenis van de psychologie, wetenschapsfilosofie en evolutionaire …

» Read more
>

Universitair docent - Methoden en technieken

In overeenstemming met de inhoudelijk verantwoordelijken en in samenwerking met collega’s geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van het (online) onderwijs op het gebied van de methoden en technieken van de psychologie zoals dat in de opleidingen gestalte wordt gegeven. De …

» Read more
>

Directeur Huygens ING-KNAW - Amsterdam

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) een internationaal erkend en gezaghebbend geesteswetenschappelijk onderzoeker op het gebied van geschiedenis en cultuur, met een brede visie op wetenschap, een …

» Read more
>

Universitair Docent (Assistant Professor) Klinische Psychologie

Deze functie zal worden ingebed in het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig onderzoek opzet en uitvoert op het gebied van de klinische …

» Read more
>

Universitair Docent vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis

Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de vroegmoderne Nederlandse Geschiedenis, zowel in het Nederlands (BA) als in het Engels; Het ontwikkelen en verzorgen van Engelstalig onderwijs op het gebied van de (Research) MA specialisatie Europe 1000-1800; Het organiseren en …

» Read more
>

Universitair docent / Onderwijstechnoloog

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) in de vakgroep “Leren en innoveren met ICT” komt versterken. De universitair docent draagt (pro-) actief bij aan het onderzoeksprogramma “Leren en innoveren met …

» Read more
>

Head of Medical Department Reumatische Ziekten / Kernhoogleraar Reumatologie

De wereld van de zorg verandert snel. Het Radboudumc staat voor persoonsgerichte, duurzame, innovatieve en betaalbare zorg, met als missie: 'to have a significant impact on healthcare'. Om nog beter te voldoen aan deze missie heeft de Raad van Bestuur van het Radboudumc in 2020 de transitie …

» Read more
>

Lector creatieve maakprocessen en ondernemerschap

Als lector ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit in het desbetreffende onderzoeksgebied. Samen met de schools en het expertisecentrum draag je zorg voor de verbinding tussen onderwijs tussen onderzoek. Je kiest met overtuiging voor het doen van onderzoek aan een kunsthogeschool. Je hebt een …

» Read more
>

Wetenschappelijk (hoofd)medewerker privaatrecht

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: Het verzorgen, ontwikkelen, coördineren van onderwijs aan onze studenten in de bachelor- en masteropleiding op het gebied van het privaatrecht, met de bijhorende administratieve werkzaamheden; Het begeleiden van studenten bij afstudeeropdrachten en …

» Read more
>

Gepromoveerd onderzoeker en expert-docent

Jouw meerwaarde Sociaal werkers dragen bij aan het bevorderen van het welzijn en sociaal functioneren van mensen. Dat doen ze op grond van werkzame methoden en technieken en daar ga jij aan bijdragen! In deze functie komen praktijk, onderwijs en onderzoek samen en dragen ze bij aan …

» Read more
>

Universitair Docent Sociologie (2,0 fte)

• u verzorgt onderwijs over sociologische en maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op (de interactie tussen) één of meerdere van de “sociale ordes” overheid, markt, organisaties en primaire sociale groepen. Hierbij heeft u speciale aandacht voor beleidsrelevante vraagstukken. U bent …

» Read more
>

Docent/Universitair Docent Europees Recht

De afdeling Transnational Legal Studies zoekt een docent/universitair docent die onderwijs op het gebied van Europees recht kan geven in het Nederlands en in het Engels, en die ook onderzoek op dit gebied wil beginnen of voortzetten.Jouw taken Het geven van verschillende vakken op het gebied van …

» Read more
>

Universitair docent veiligheidskunde in de zorg

Veilige zorg voor patiënten in ziekenhuizen en een werkomgeving waarin alle zorgprofessionals in de hele ziekenhuisketen veilig en efficiënt hun functie kunnen uitoefenen. Daar draait jouw onderzoek om. Onderzoek met een belangrijke proces- en organisatorische component, maar ook met grote impact …

» Read more
>

Hogeschool Hoofddocent Overheid, Data en Burgerschap

Hoe kunnen we data & technologie inzetten voor het verbeteren van burgerparticipatie en de informatiepositie van burgers? Wat betekent dit voor de informatiediscipline binnen de overheid? Wat ga je precies doen? Als hogeschoolhoofddocent ben je de strategische ontwikkelaar van …

» Read more
>

Docent 4 (0.5 fte)

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht, is per 1 april 2021 een functie vacant voor een -in beginsel- deeltijds docent (0.5 fte, maar een ruimere vervulling in deeltijd is ook bespreekbaar) voor een duur van 1 jaar. De capaciteitsgroep zoekt …

» Read more
>

Docent / Universitair docent Criminologie

Verzorgen van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in de criminologie (hoorcolleges, werkcolleges en practica); Uitvoeren van en bijdragen aan onderzoek passend binnen het onderzoeksprogramma van de afdeling; Het samenwerken met en/of begeleiden van stafleden en promovendi.

» Read more
>

Hoogleraar Zeldzame Nierziekten

Van de hoogleraar Zeldzame Nierziekten wordt verwacht dat hij/zij klinische en poliklinische werkzaamheden als nefroloog uitvoert over de volle breedte van het vakgebied, maar met het accent op zeldzame nierziekten.Verder coördineert de nieuwe hoogleraar de zorg voor volwassen nierpatiënten binnen …

» Read more
>

Wetenschappelijk docent Anatomie

We zoeken een gedreven wetenschappelijk docent Anatomie die enthousiast wordt van het bestuderen van de anatomie van het menselijk lichaam. Je weet dit enthousiasme over te brengen op studenten op uiteenlopende niveaus - van begin bachelor tot en met de specialistenopleidingen.Als wetenschappelijk …

» Read more
>

Lector Ruimtelijke Transformaties

Voor het Kenniscentrum NoorderRuimte en het Institute of Future Environments zijn we, vanwege het vertrek van de huidige lector, op zoek naar een Lector Ruimtelijke Transformaties (met de focus op duurzaam, circulair en innovatief bouwen). Wil jij een rol spelen bij onderzoek naar (en de discussie …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions (0,2 fte)

De werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions betreffen zowel onderwijs als onderzoek. De houder van de leerstoel richt zich in zijn/haar onderwijs met name op de ondernemingsrechtelijke aspecten van fusies, overnames, splitsingen, omzettingen, joint-ventures …

» Read more
>

Lector Familiebedrijven

Ben jij gepromoveerd op het terrein van familiebedrijven of vergelijkbaar vakgebied? Windesheim zoekt een lector voor het opzetten, uitvoeren en coördineren van praktijkgericht onderzoek voor het lectoraat Familiebedrijven. Jouw werk Familiebedrijven onderscheiden zich van niet- …

» Read more
>

Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis

De leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, is aan de VU gevestigd door het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). De leerstoel beoogt de academische samenwerking tussen musea en universiteiten te bevorderen en is met name gericht op onderzoek naar …

» Read more
>

Lector Dynamiek van de Stad

In verband met het aanstaande pensioen van de huidige lector Guido Walraven, zoeken we een nieuwe lector die een eigen kleur gaat geven aan het huidige lectoraat Dynamiek van de Stad. De naam van het lectoraat zal in samenspraak met de nieuwe lector worden bepaald. Het lectoraat is primair …

» Read more
>

Bijzonder hoogleraar Recht en Religie (0,2 fte)

De taken van de te benoemen hoogleraar behelzen: • het in samenwerking verzorgen van onderwijs op het gebied van recht en religie • het mede-ontwikkelen van onderzoeksaanvragen en -projecten • het initiëren en begeleiden van promotieonderzoek • het begeleiden van scripties op het gebied van recht …

» Read more
>

Universitair Docent Goederenrecht (0,8 fte)

Wij zoeken een universitair docent ter versterking van het onderwijs en onderzoek binnen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht: https://www.rug.nl/rechten/organisatie/vakgroepen/priv-not/ Als universitair docent: ● geef je bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het terrein van …

» Read more