Academic Transfer


Academic RSS vacatures

>

Hoogleraar Management en bestuur van Organisaties in de Gezondheidszorg

De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam nodigt kandidaten uit om te reflecteren op de functie van hoogleraar Management en bestuur van organisaties in de gezondheidszorg. Deze leerstoel is opgericht door de Nederlandse Vereniging van …

» Read more
>

Hoogleraar Boeddhisme

Als hoogleraar houdt u zich bezig met de studie van het Boeddhisme en profileert u zich als gezichtsbepalend voor zowel het Nederlands als internationaal Boeddhisme. Als zodanig bent u een autoriteit op het vlak van boeddhisme, met name van klassiek Aziatische en mondiale modernistische vormen. U …

» Read more
>

Docent/UD2 Onderwijswetenschappen

De Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen heeft 2 posities beschikbaar voor het verzorgen en coördineren van onderwijs binnen de onderwijswetenschappen. Bij voldoende expertise in relevant onderzoek is een aanstelling als Universitair Docent 2 mogelijk met als additionele taak …

» Read more
>

Universitair docent

U bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de cursussen in de bachelor- en masteropleiding. De betreffende cursussen richten zich op klinische psychologie (diagnostiek en behandeling), psychopathologie bij kinderen en adolescenten en e-mental health interventies. Het beoordelen van verslagen …

» Read more
>

Docent Criminologie

Verzorgen van onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in de criminologie (hoorcolleges, werkcolleges en practica); Bijdragen aan het bewerken van bestaand onderwijsmateriaal voor online onderwijs Begeleiden van kleine groepen bachelorstudenten bij literatuur- en/of empirisch onderzoek; …

» Read more
>

Universitair Docent Pedagogische Wetenschappen

Het verzorgen van onderwijs (hoorcolleges, werkgroepen, scriptiebegeleiding, vakcoördinatie) in de Bachelor van Pedagogische Wetenschappen en in de masterspecialisatie Forensische gezinspedagogiek; Het uitvoeren van onderzoek in een deels eigen onderzoekslijn, die aansluit bij de hiervoor …

» Read more
>

Docent Ondernemingsrecht

Het verzorgen van colleges en werkgroepen op het gebied van het ondernemingsrecht; Het maken en nakijken van tentamens; Het begeleiden van scripties; Het organiseren van onderwijsactiviteiten;  Het verrichten van verdere onderwijswerkzaamheden; Het verrichten van onderzoek.   

» Read more
>

Docent Criminologie

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Criminologie. De bacheloropleiding criminologie bestaat sinds september 2002 en heeft vanwege de grote populariteit een numeris fixus met selectieve toelating. Actuele maatschappelijke vraagstukken rond criminaliteit, …

» Read more
>

Docent Online & Blended Learning BETA

Door de huidige crisis dient ook komend collegejaar het onderwijs van de faculteit der Bètawetenschappen vooral online plaats te vinden. Dit vereist een herontwerp van het onderwijs, om er voor te zorgen dat dit zo flexibel mogelijk in te richten is: als het kan deels op de campus, zo niet alles …

» Read more
>

Hoogleraar/ afdelingshoofd Medische Psychologie

In verband met het emeritaat van het huidige afdelingshoofd zoeken wij een nieuwe hoogleraar/ afdelingshoofd voor de afdeling Medische Psychologie locaties VUmc én AMC. De nieuwe hoogleraar/ afdelingshoofd richt zich op: leiding geven aan de verdere integratie van de afdelingen Medische …

» Read more
>

2 hoofddocenten Public Health

De opleiding tot verslavingsarts leidt verslavingsartsen op die zelfstandig kunnen functioneren als hoofdbehandelaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van praktijk- en cursorisch onderwijs. Het cursorisch programma bestaat uit grote thematische modules, waarbij in het eerste jaar een …

» Read more
>

Centraal Aangestelde Docent - Profiel Methodologie en Statistiek (CAD-M&S)

Als docent bij de Afdeling Bacheloronderwijs (ABO) ben je betrokken bij het onderwijs van het eerste en het tweede jaar. De ABO verzorgt circa 30.000 onderwijsuren met 40 docenten verdeeld over drie subafdelingen: De centraal aangestelde docenten hebben een profiel eerste jaar (CAD-1), profiel …

» Read more
>

Docent dialoog en beroepsvorming

De Faculteit Religie en Theologie zoekt binnen haar afdeling Beliefs & Practices een ervaren en breed inzetbare docent met aantoonbare expertise op het gebied van onderwijs en stagebegeleiding in het domein van de Geestelijke Zorg. De te benoemen docent verricht uitvoerende taken binnen de …

» Read more
>

Universitair docent Personen- en familierecht (0,8 fte)

Tot het takenpakket behoren: • het verzorgen en het coördineren van bachelor- en masteronderwijs (deels in het Engels) op het terrein van het (nationaal en Europees) burgerlijk (proces)recht, in het bijzonder van het personen- en familierecht • het begeleiden van bachelor- en masterscripties op …

» Read more
>

Klinisch Docent Orthopedagogiek

Als klinisch docent maak je deel uit van het klinisch docententeam. Dit team ontwikkelt en verzorgt gezamenlijk het klinisch onderwijs aan bachelor en masterstudenten van de opleiding pedagogische wetenschappen. Het klinisch onderwijs richt zich op de kennis, attituden en vaardigheden die …

» Read more
>

Universitair docent Privaatrecht met als specialisatie verbintenissen- en contractenrecht (1,0 fte)

U wordt ingezet in het onderwijs in de bachelor- en mastervakken van de afdeling Privaatrecht van het departement Rechtsgeleerdheid. De nadruk ligt daarbij op de vakken op het gebied van verbintenissenrecht, waaronder het aansprakelijkheids- en contractenrecht. Daarnaast begeleidt u scripties in …

» Read more