Appointments


Prof. dr. Pauline Jansen

Prof.dr. Pauline Jansen is benoemd tot hoogleraar Ontwikkelings-psychopathologie. Jansen richt zich in haar leerstoel op het identificeren van risicofactoren en voorspellers van psychische problemen bij jongeren, zoals (symptomen van) ADHD, autisme, depressie en eetstoornissen. Hiervoor maakt ze gebruik van het langlopende Generation R onderzoek in Rotterdam, alsook van internationale cohorten. Kennis over voorspellers is van groot belang om tijdige herkenning, preventie en behandeling van problemen in een vroeg stadium mogelijk te maken. We weten namelijk dat een tijdige behandeling cruciaal is om te voorkomen dat psychische problemen een chronisch of recidiverend beloop aannemen.

Lees meer op eur.nl


Prof.dr. Claartje ter Hoeven

Prof.dr. Claartje ter Hoeven has been appointed as professor of Organisational Dynamics in the Digital Society. Ter Hoeven explores how digital technologies are able to help organise, manage and shape the way we work. Having to work with digital technologies such as robots can influence the status of employees or even the structure of their job. The arrival of a robot can provide employees with more interesting tasks, but on the other hand, the robot may literally and/or figuratively get in their way. Ter Hoeven works together with colleagues from the Psychology, Sociology and Public Administration departments. In collaboration with the same colleagues, she is also setting up a new multidisciplinary master's program with the same name: Organisational Dynamics in the Digital Society.

Read more at eur.nl


Prof.dr. Moniek Buijzen

As of 15 November 2019, Prof. Moniek Buijzen has been appointed professor of ‘Communication and Behavioural Change’ at Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). As the holder of this new chair, she will focus on the relations between behaviour, communication and digital well-being.

Read more at eur.nl


Prof. dr. Anne May

Utrecht University, UMCU

Prof. dr. Anne May has been appointed Professor of Clinical Epidemiology of Cancer Survivorship at Utrecht University, UMCU


Bea Cantillon appointed to Van Doorn Chair

Erasmus University Rotterdam

The sociologist Prof. Bea Cantillon was appointed to Erasmus University’s Prof. J.A.A. van Doorn Chair. At the same time, she was appointed a Van Doorn Fellow at the Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW).

Read more at eur.nl


Prof.dr. E.C.M. (Liesbeth) de Lange

Uppsala University

Prof.dr. Elizabeth (Liesbeth) de Lange has been appointed Honorary Doctor of Pharmacy at Uppsala University.