Appointments


Prof. dr. Fransje van der Waals

F.W. van der Waals (1950) has been appointed professor of Global Health Education at the University of Amsterdam's Faculty of Medicine (AMC-UvA).

Prof. dr. Fransje van der Waals


prof.dr. C.J. van der Woude

Prof.dr. C.J. van der Woude has been appointed professor by special appointement (Erasmus Trustfund) of inflammatory bowel diseases in adults at the Erasmus University Rotterdam.


Prof. dr. Margot van Mulken

As of October 17th 2014, Prof. dr. Margot van Mulken has been appointed Dean of the Faculty of Arts of the Radboud University of Nijmegen.

Prof. dr. Margot van Mulken 


Prof. dr. Sandra Groeneveld

As of 1 October 2014, Dr S.M. Groeneveld has been appointed Professor of Public Administration with a focus on Public Sector Management at Leiden University (Institute of Public Administration, Campus The Hague).

Sandra Groeneveld is currently affiliated with the Erasmus University Rotterdam. She studies the structure and management of public organisations, focusing particularly on questions of organisational change, HRM and diversity management.

In addition to her expertise in the field of the management of public organisations, she also teaches courses for bachelor’s, master’s and PhD students on the methods and statistics of scientific research. She hopes to make use of her new position in The Hague to further strengthen the link between her scientific work and the practice of management in the public sector.

Prof. dr. Sandra Groeneveld


Prof. dr. Joke van Saane

Prof. dr. Joke van Saane wordt per 1 september 2014 benoemd op de leerstoel Onderwijs Theologie en Religiestudies aan de VU.

De nieuwe onderwijsleerstoel is gericht op onderwijsvernieuwing en innovatie. Het onderwijs aan de Faculteit der Godgeleerdheid wordt gekenmerkt door de dialoog vanuit zeer uiteenlopende levensbeschouwelijke perspectieven. De ambitie is om professionals op te leiden die als expert in religie, levensbeschouwing en zingeving in de samenleving functioneren. Daartoe dient zowel de verbondenheid met de eigen traditie als de wetenschappelijke distantie gewaarborgd te blijven. De leerstoel Onderwijs Theologie en Religiestudies richt zich op de thema’s die uit deze ambitie voortvloeien met als doel vernieuwend onderwijs tot stand te brengen en onderzoek van dit onderwijs te initiëren en te coördineren.

De leerstoel heeft drie speerpunten: interdisciplinariteit van religie en theologie, de combinatie van betrokken binnenperspectief en afstandelijk buitenperspectief, en de implementatie in de onderwijscontext.

Over Joke van Saane
Van Saane studeerde Psychologie en Onderwijskunde en promoveerde op het terrein van de godsdienstpsychologie met een onderzoek naar de rol van emoties in de religieuze ervaring. Sinds 2001 is zij aan de faculteit verbonden als universitair (hoofd)docent. Zij publiceerde o.a. over gebedsgenezingen, calvinisme, fundamentalisme en leiderschap. Joke van Saane heeft veel onderwijservaring, zowel binnen de bachelor- als de masteropleidingen. Bovendien was zij lid van tal van commissies over de ontwikkeling van het onderwijs, voorzitter van de facultaire opleidingscommissie en opleidingsdirecteur van de joint bachelor theologie.


Prof. dr. Margreet Zwarteveen

Prof. dr. Margreet Zwarteveen has been appointed professor of water governance at UNESCO. Irrigation engineer Margreet Zwarteveen, currently involved in a Responsible Innovation project on drip irrigation in Morocco, has been appointed Professor of Water Governance at UNESCO's institute for water irrigation. Zwarteveen intends to put gender and other diversity and justice issues more firmly on the agenda according to an interview on the institute's website.

Prof. dr. Margreet Zwarteveen