Appointments


Prof. dr. Jumoke Oduwole (Universiteit van Lagos - Nigeria)

Professor Jumoke Oduwole houdt op dinsdagmiddag 20 mei 2014 haar inaugurele rede als nieuwe leerstoelhouder van de Prince Claus Chair in Development and Equity. Hare Majesteit Koningin Máxima is bij deze plechtigheid in het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag aanwezig. Mevrouw Oduwole is op 1 september 2013 door het College van Bestuur van International Institute of Social Studies (EUR) benoemd, op voordracht van het curatorium van de Prins Claus Chair.

Jumoke Oduwole is een talentvolle onderzoeker aan de Universiteit van Lagos in Nigeria. Haar huidige werk concentreert zich op handelsrecht, internationaal recht en mensenrechten. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende initiatieven om de jeugd te stimuleren zichzelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun omgeving. Tijdens haar hoogleraarschap zal Oduwole zich toeleggen op onderzoek naar Het recht op ontwikkeling. Zij wil komen tot een nieuwe definitie hiervan in een Afrikaanse context, en in relatie tot handel en mensenrechten.

Jonge wetenschappers
Het curatorium van de Prins Claus Leerstoel staat onder voorzitterschap van Koningin Máxima. Voor de leerstoel komen uitmuntende, jonge wetenschappers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied of de Stille Oceaan in aanmerking.

De leerstoel wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. De benoeming geschiedt beurtelings aan de Universiteit Utrecht en het ISS, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beide instellingen willen met de leerstoel onderzoek en onderwijs in ontwikkelingsvraagstukken bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.


Prof. dr. Franciska de Jong - EUR

Prof.dr. F.M.G. de Jong (Franciska) is benoemd tot hoogleraar op het terrein van e-Research for the Social Sciences and the Humanities aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Meer informatie over prof. dr. De Jong en over deze benoeming, vindt u hier.


Prof. dr. Monique den Boer

Prof. dr. Monique den Boer is benoemd tot bijzonder hoogleraar pediatrische moleculaire hemato-oncologie aan het Erasmus MC te Rotterdam. Deze benoeming vond plaats in het kader van het Erasmus Trustfund.

Prof. dr. Monique den Boer


prof. dr. Deniz Baskent

Prof. dr. Deniz Baskent is appointed Professor of Auditory Perception at the
Faculty of Medical Sciences of the University of Groningen.

prof. dr. Deniz Baskent


prof. dr. Karen van Oudenhoven - van der Zee

Prof. dr. Karen van Oudenhoven - van der Zee has been appointed dean of the Faculty of Social Sciences of the Vrije Universiteit Amsterdam as of April 1st 2014. She will be one of the three newly appointed deans at the VU. All three deans are women.

Prof. dr. Karen van Oudenhoven - van der Zee


Dr. Tanya Bondarouk

Dr. Tanya Bondarouk has been appointed professor in Human Resource Management at University of Twente.

Prof. dr. Tanya Bondarouk