For Women in Science


l'Oréal-UNESCO for women in science - 2017

Vrouwelijke wetenschappers in de life sciences kunnen ook dit jaar weer een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en l’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en met ons: het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Het prestigieuze internationale programma ‘For Women in Science’ is een samenwerking tussen UNESCO en l’Oréal onder het motto ‘The world needs science, science needs women’. Het programma kent beurzen toe en geeft prijzen uit aan uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. Sinds 1998 hebben meer dan 2250 vrouwen, afkomstig uit 110 landen, een beurs of onderscheiding gekregen. Twee van hen, Elizabeth Blackburn en Ada Yonath, hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen.

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen.

Zoals we eerder in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren lieten zien, is van alle hoogleraren in Nederland is slechts 18% vrouw. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Op de website www.forwomeninscience.nl is alle informatie over het programma van dit jaar - en vorige jaren. De deadline voor de aanvraagronde van dit jaar is inmiddels verstreken.  Alle aanvragers worden van de uitkomsten van de selectie op de hoogte gesteld vóór 1 juli 2017. De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden op 23 november 2017.


 

L'Oreal-UNESCO For Women in Science

Op dinsdag 29 november zijn in de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem de Nederlandse For Women in Science beurzen voor dit jaar uitgereikt. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma 'For Women in Science' in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Tijdens de feestelijke uitreiking gepresenteerd door Eva Jinek ontvingen topwetenschappers Carlijn Kamphuis en Maeike Zijlmans de beurzen ter waarde van 25.000 euro voor hun onderzoek op het gebied van Life Sciences. Hiermee  krijgen zij de kans om te werken aan hun onderzoek bij het prestigieuze Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam.

Twee beurzen voor life sciences

Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie (vergelijkbaar met niveau Veni/Vidi). Ze zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op het NIAS waar de onderzoekers als onderdeel van een internationale academische gemeenschap hun wetenschappelijke carrière verder kunnen ontwikkelen. Met veel plezier maken we de laureaten van dit jaar bekend:

Maeike Zijlmans is onderzoeker en neuroloog bij het UMC Utrecht en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Met haar onderzoek naar het ontstaan van epilepsie en het signaal in de hersenen wat daar aan ten grondslag ligt, heeft ze als doel dat meer mensen genezen kunnen worden met epilepsiechirurgie. Zijlmans' onderzoek ontving verschillende prijzen, met name vanwege de directe waarde die het heeft voor patiëntenzorg.

Carlijn Kamphuis is universitair docent bij de onderzoeksgroep Healthy Urban Living aan de afdeling Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht. Met haar onderzoek naar de leefomgeving, gezond gedrag en gezondheid wil ze inzicht krijgen in hoe de inrichting van steden kan bijdragen aan een betere volksgezondheid en kleinere sociaal-economische gezondheidsverschillen.


 

L'Oréal-UNESCO For Women in Science 2015

Op dinsdag 24 november 2015 werden in het Trippenhuis te Amsterdam de Nederlandse beurzen van het l'Oréal-UNESCO For Women in Science programma uitgereik aan Femke Nijboer (Universiteit Leiden) en Doris van Halem (TU Delft).

Deze beurzen van €25.000 zijn in het leven geroepen om vrouwelijke toponderzoekers in de life sciences te steunen in hun onderzoek en hen tevens de gelegenheid te geven een aaneengesloten periode in alle rust aan hun onderzoek te kunnen werken aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Wassenaar. Dit jaar werden de beurzen voor de vierde keer uitgereikt. Het LNVH is partner van dit beurzenprogramma, samen met het NIAS.