Recente cijfers ontwikkeling m/v verdeling in de wetenschap


2 Dec 2011

Recente cijfers ontwikkeling m/v verdeling in de wetenschap

Ter gelegenheid van de jubileumuitgave van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Ambitie in Beeld, vrouwelijke hoogleraren in Nederland, zijn nieuwe cijfers berekend over de ontwikkeling van een evenredige m/v verdeling in de wetenschap.
Van deze recente grafieken, die met een toelichting in de jubileumuitgave staan, zijn flyers en posters gemaakt die breed worden verspreid. De flyers en posters zijn gratis aan te vragen via info@lnvh.nl
U kunt de grafieken met toelichting bij dit artikel inzien.

Download Download Download