Presentatie Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017


12 Dec 2017

Presentatie Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017

Met plezier en genoegen nodigt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren u uit aanwezig te zijn bij de presentatie van de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 op maandag 12 december a.s. in het Muntgebouw te Utrecht. U krijgt dan de gelegenheid als een van de eersten kennis te nemen van de inhoud van de Monitor 2017 en het nieuws rondom de laatste stand van zaken met betrekking tot het aandeel vrouwen in de Nederlandse wetenschap.

De Monitor 2017 geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties. Daarmee vormt de Monitor de fundering onder maatregelen en beleid op het gebied van genderdiversiteit, zet het aan tot actie en geeft het inzicht in waar de obstakels zich bevinden in de nog altijd gebrekkige doorstroom van vrouwen naar de top.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur. Het programma start om 18.00 uur en bestaat uit een toelichting op de Monitor en een paneldiscussie. Daar waar vorig jaar de Colleges van Bestuur aan het woord kwamen, gaan wij dit jaar tijdens de paneldiscussie in gesprek met decanen van een aantal universiteiten over de conclusies, consequenties en acties die er aan de inhoud van de Monitor 2017 verbonden zouden kunnen worden. Wij zijn uiteraard ook benieuwd naar uw reactie. Voor alle aanwezigen is er een exemplaar van de Monitor beschikbaar. Er vindt tevens een officieel overhandigingsmoment plaats van het eerste exemplaar.

Het LNVH stelt uw komst zeer op prijs. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór woensdag 6 december via secretariaat@lnvh.nl of tel. 030-6001361. U kunt daar tevens terecht met vragen naar aanleiding van deze uitnodiging.

Kijk op onze website voor een impressie van de vorige uitreiking en voor Monitors van voorgaande jaren en voor het volledige programma.

Hoogachtend,

Namens het bestuur en bureau,

Prof. dr. Ingrid Molema
Prof. dr. Halleh Ghorashi
Prof. dr. Angela Maas
Prof. dr. Sandra Ponzanesi
Prof. dr. Henriëtte Prast

drs. Lidwien Poorthuis
Fernie Maas MA
Irma Scheer

WAT/WANNEER/WAAR
Datum: 12 december 2017
Tijd: 18h00 – 20h00 (Inloop 17h30)
Locatie: De Munt, Utrecht
Voertaal: Nederlands
Toegang: geen kosten