LNVH Spring Symposium 2017


LNVH Spring Symposium 2017

18 mei 2017 – Muntgebouw Utrecht – Aanmelding gesloten 

WOMEN IN MEDIA - YOU ARE INVITED!

Dagvoorzitter: Petra Stienen, publicist, adviseur, spreker en politicus (bio)
Keynote: Janneke van Heugten, publiciteitsexpert (Vaker in de Media - bio)

PROGRAMMA

12.00-13.00u     Inloop met lunch

13.00-13.05u     Opening door LNVH-voorzitter Ingrid Molema en dagvoorzitter Petra Stienen

13.05-13.20u     Keynote door Janneke van Heugten (publiciteitsexpert, Vaker in de Media)

13.20-14.00u     Verdiepingsdebat: wetenschappers en mediamakers. Panelleden (o.v.):
                          Stieni Bosma (redactie Pauw)
                          Rosemarie Buikema (hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit, UU)
                          Janneke van Heugten (VIDM)
                          Hans Laroes (hoofdredacteur KRO-NCRV)
                          Rens Vliegenthart (hoogleraar Communicatiewetenschap, UvA)

14.00-14.30u     Koffie/thee

14.30-16.00u     Workshops ronde 1

16.00-16.30u     Koffie/thee

16.30-18.00u     Workshops ronde 2

18.00u                Afsluiting en borrel

 
Ga in debat met mediamakers en redacteuren van de grote dagbladen en toonaangevende discussieprogramma's en wetenschappers op het gebied van de media. Ontwikkel uw eigen mediastrategie, verbeter uw zichtbaarheid, krijg tips voor het geplaatst krijgen van uw opiniestuk en werk aan uw presentatie- en interviewskills tijdens workshops:

1) Masterclass Mediatraining - VOLGEBOEKT
2) Schrijf jezelf de media in - in de 2e ronde nog plekken beschikbaar!
3) Zelf (online) nieuws maken
4) In gesprek met media: bepaal je eigen agenda!  
5) GOUD! - Ja zeggen tegen interviewaanvragen

Het LNVH biedt vijf verschillende workshops aan, voor zowel de early, mid- als advanced researcher. Deelnemers kunnen er twee volgen. Klik hier voor een beschrijving van de workshops. De inschrijving is inmiddels gelsoten.

WAT/WANNEER/WAAR

 • LNVH Spring Symposium 2017  
 • 18 mei 2017
 • 12h00 (inloop met lunch, start 13h00) – 18h00
 • Muntgebouw Utrecht (15 minuten lopen vanaf Utrecht CS)
 • Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
 • Kosten deelname 50 EUR
 • Voertalen Nederlands en Engels

Achtergrond:
Het LNVH nodigt u van harte uit voor het Spring Symposium 2017: 'Women in Media - You are invited' op 18 mei a.s.

In de media komen mannen 3 tot 4x vaker aan het woord als bron van het nieuws (politicus, expert of woordvoerder) dan vrouwen, zo toont recent onderzoek aan. Een eenzijdige en stereotypische representatie van de wereld om ons heen, en een beperkt beeld dat bestreden dient te worden. Daarom is zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers dit jaar het thema van het LNVH Spring Symposium.

Het symposium agendeert met name zichtbaarheid op podia die niet per se wetenschappelijk zijn: in kranten, op televisie, op de radio en via social media-kanalen. Waarom zijn er eigenlijk zo weinig vrouwelijke experts in beeld? Waarom lijken er steeds dezelfde (soort) experts aan tafel te zitten? Hoe kom je eigenlijk in de kaartenbak? En: hoe kunnen vrouwelijke wetenschappers hun contacten met media verder verdiepen en uitbreiden? Samen met mediamakers bespreken we hardnekkige mythes over optreden in de media en bieden we informatie over alles wat er komt kijken bij het deelnemen aan een talkshow, het geven van een interview, het schrijven van een opiniestuk, etc. Tenslotte zijn de workshops de plek waar u zelf aan de slag gaat met uw eigen vragen.

Promovendi, postdocs, universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren (m/v) van alle Nederlandse universiteiten en universitair medisch centra zijn van harte welkom, alsmede bestuurders, beleidsmakers en beleidsadviseurs op het gebied van gender- en diversiteitsbeleid.

Aanmelding
De aanmelding is gesloten. Kosten voor deelname aan het LNVH Spring Symposium 2017 bedragen 50 euro - dit is inclusief het bijwonen van de twee workshops. U ontvangt na aanmelding een factuur. Het aantal plaatsen voor zowel symposium als de afzonderlijke workshops is beperkt, we werken met een first-come-first-served-principe.

 


May 18, 2017 - Muntgebouw Utrecht - Registration closed

WOMEN IN MEDIA - YOU ARE INVITED!

Moderator: Petra Stienen, author, advisor, public speaker and politician (bio)
Keynote speaker: Janneke van Heugten, publicity expert (Vaker in de Media - bio)

Join the debate with media makers and editors of the leading newspapers and discussion programs, and scientists in the field of media. Develop your own media strategy, improve your visibility, learn how to get your opinion piece published and work on your presentation and interview skills during workshops:

1) Masterclass Media training (English) - FULLY BOOKED
2) Schrijf jezelf de media in (Dutch) - still seats available in workshop round 2!
3) Create your own (online) news (English)
4) In gesprek met media: bepaal je eigen agenda! (Dutch)  
5) GOUD! - Ja zeggen tegen interviewaanvragen (Dutch)

The LNVH offers five workshops for the early, mid- and advanced researcher. You can sign up for two. More information on the workhsop? Click here.

WHAT/WHEN/WHERE

 • 2017 Spring Symposium LNVH
 • May 18, 2017
 • 12h00 (walk in lunch, 13h00 start) – 18h00
 • Muntgebouw Utrecht (15 minute walk from Utrecht CS)
 • Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
 • Registration fee EUR 50
 • Working languages English and Dutch

More information:  
The LNVH cordially invites you to the Spring Symposium 2017 'Women in Media - You are invited!' on May 18, 2017.

In media, men are 3 to 4 times more likely to speak as the source of the news (politician, expert or spokesperson) than women, recent studies show. A one-sided and stereotypical representation of today's society that needs to be challenged. Therefore, visibility of women scientists is key during this LNVH Spring Symposium.

The LNVH Spring Symposium will discuss in particular visibility in areas outside academia: in newspapers, on television, on the radio and in social media. The programme allows women scientists to expand and deepen their contacts with media makers. Also, media makers will challenge persistent myths and doubts about appearing in the public arena. Ask all of your questions about participating in a talk show, about doing an interview, about writing an op-ed, etc. And of course: practice your skills in various workshops.

We invite PhDs, postdocs, assistant/associate and full professors (M/F) from Dutch universities and university medical centres, as well as policy makers and policy advisors in the field of Women & Science (in the broad sense).

Keywords: women and media, visibility, networking, pro-active engagement, networking lunch, information&inspiration, leading by example.

Registration
Registration is closed.  

The registration fee is set at EUR 50 - this includes participating in the two workshops of your choice. You will receive an invoice/information for payment after your registration. Places for both the symposium in general as for the specific workshops are available on a first-come, first-served basis.

Download