verslag Mentoringdag 25 juni 2010


In het Centraal Museum in Utrecht vond op 25 juni jl. onder grote belangstelling van vrouwelijke wetenschappers en beleidsmedewerkers de LNVH-Mentoringdag plaats. Het programma was grotendeels interactief, met een ruime variëteit aan onderdelen en veel tijd om te netwerken.

Het ochtendprogramma vond plaats in de Nicolaïkerk, naast het Centraal Museum. De dag werd geopend door de voorzitter van het LNVH, prof.dr. Els Goulmy, waarna Jennifer de Vries (University of Western Australia) de keynote lecture hield. Zij gaf een weerslag - doorspekt met tal van voorbeelden - van haar toegepaste onderzoek in Australië naar verschillende mentoring programma's en vormen van mentoring en naar profielen van mentoren en mentees volgens twee verschillende benaderingen (een instrumentele- versus een ontwikkelingsgerichte benadering). Binnenkort volgt een uitgebreid inhoudelijk verslag op deze website.
Na de keynote lecture ontspon zich een interessante discussie tussen de zaal en Jennifer de Vries, geleid door Margot Edens (opleidingsadviseur aan de RUG).

Tijdens de goed verzorgde lunch in de middeleeuwse kloostertuin van het museum werd en geanimeerde netwerkbijeenkomst. Het middagprogramma bestond uit verschillende onderdelen in de kerk en in diverse zalen van het CM:

Marieke van den Brink interviewde vrouwelijke hoogleraren over hun carrière, te weten:
- prof.dr. Agneta Fischer (UvA, Emotieleer);
- prof.dr.ir. Petra de Weerd-Nederhof (UT, Organisatietheorie van Innovatiemanagement);
- prof.dr. Franciska de Jong (UT, Taaltechnologie);
- prof.dr. Marise Born (EUR, Personele Psychologie);
De rolmodellen belichtten in het interview verschillende kwesties waarmee vrouwen (en mannen) aan de top te maken kunnen krijgen, zoals:
- het belang van internationale oriëntatie;
- onderwijsbelasting versus onderzoeksprestaties;
- het belang van publiceren maar ook juist het belang van deelname in bestuurs- en commissiewerk;
- werk/privé balans;
- zichtbaarheid vergroten en behouden;
- nadrukkelijk keuzes maken;
- kennis van de cultuur in besluitvormende echelons; etc.
Eind augustus kunt u op de site 1 volledig interview met een rolmodel volgen.

Op andere locaties konden twee verschillende workshops worden bezocht:
"Zichtbaarheid & Netwerken" en "vaststellen van Ambities & Behoeften". Voor beide workshops was veel belangstelling, er waren dan ook twee shifts.

De hoogleraren Marise Born, Agneta Fischer, Franciska de Jong, Anneke Neijt, Barbara Reinhartz en Petra de Weerd-Nederhof, en mentoringexperts Jennifer de Vries en Margot Edens waren beschikbaar voor 10 min. speed date sessies, waarvoor men zich ter plekke kon inschrijven.

Maarten Prak, duobaan hoogleraar aan de UU, hield een afsluitende voordracht. Hij zette uiteen hoe zijn collega Jan Luiten van Zanden en hij er 18 jaar geleden in slaagden samen aangesteld te worden in een hoogleraarschap Economische Geschiedenis aan de UU en hoe zij de duobaan vorm gaven. Daarbij somde hij de vele voordelen op (nadelen zijn er volgens hem niet, wat de zaal niet unaniem met hem eens was...) en besloot met enkele goede raadgevingen voor het in overweging nemen hiervan.

De alleszins geslaagde dag was pas echt afgesloten na de uitgebreide, nog steeds goedbezochte borrel opnieuw in de kloostertuin.

Voor videoverslag van de Mentoringdag: zie rubriek Beeldmateriaal, video's