AcademicTransfer


Hierna ziet u de vacatures van AcademicTransfer

Hierna ziet u de vacatures van Academic Transfer


 
>

Docent Publiekrecht (0,8 fte)

De capaciteitsgroep zoekt een docent ten behoeve van het geven van onderwijs in de Nederlandstalige vakken van de capgroep: vaardigheden, inleiding staats- en bestuursrecht, het tweede jaarsvak staats- en bestuursrecht en nog andere vakken op dit gebied. Voorts wordt verwacht dat de docent …

» Meer over Docent Publiekrecht (0,8 fte)
>

Assistant Professor (1,0 FTE)

General introductionEindhoven University of TechnologyWhere innovation starts and people matterEindhoven University of Technology (TU/e) is a research university specializing in engineering science & technology. Our education, research and knowledge valorization contribute to: Science for …

» Meer over Assistant Professor (1,0 FTE)
>

PhD fellow Financieel recht

Het gaat om een functie van 38 uur per week voor zes jaar. Ongeveer een derde deel van de werktijd is gereserveerd voor het geven van onderwijs. De resterende tijd is gereserveerd voor onderzoek, dat aan het eind van de aanstellingsperiode moet uitmonden in een dissertatie op het gebied van het …

» Meer over PhD fellow Financieel recht
>

Hoogleraar Geestelijke verzorging in Humanistisch perspectief

ProfielGeestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing en richten zich op de existentiële, spirituele, ethische en esthetische dimensies van het menselijk bestaan, op persoonlijk, organisatie- en maatschappelijk niveau (VGVZ, …

» Meer over Hoogleraar Geestelijke verzorging in Humanistisch perspectief
>

Universitair Docent (Sociale en Culturele Antropologie)

Wat ga je doen? Het verzorgen van onderwijs binnen de Nederlandse én internationale Bacheloropleiding “Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies/ Cultural Anthropology and Development Sociology” en het internationale Masterprogramma Social and Cultural Anthropology. Ook het begeleiden van …

» Meer over Universitair Docent (Sociale en Culturele Antropologie)
>

Universitair Docent Internationaal Publiekrecht

De Leerstoelgroep Internationaal Recht zoekt een Universitair docent Internationaal Publiekrecht. De leerstoelgroep verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding Nederlands recht in de vakken Internationaal Publiekrecht, Fundamentele Rechten en de minor Internationaal Recht (alle in het Nederlands). …

» Meer over Universitair Docent Internationaal Publiekrecht
>

Assistant Professor in Information Systems (Tenure track, 1,0 fte)

The department of Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) engages in education and research in the area of operational business processes and transitions in societies in relation to technical changes. In the IE&IS department, scholars and students work together on critical …

» Meer over Assistant Professor in Information Systems (Tenure track, 1,0 fte)
>

Decaan Erasmus School of Philosophy

De faculteit wordt integraal en direct aangestuurd door een vierhoofdig faculteitsbestuur, onder eindverantwoordelijkheid van de decaan. Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid, het HRM-beleid, het onderwijsprogramma en het onderzoek (zowel de organisatie als de …

» Meer over Decaan Erasmus School of Philosophy
>

(Universitair) Docent Geestelijke Gezondheidszorg 16 uur p/w

Als docent ben je betrokken bij het onderwijs in de bachelor psychologie en in de mastertrack Positieve Psychologie & Technologie. Binnen deze mastertrack worden studenten opgeleid voor een loopbaan in de geestelijke gezondheidszorg. Voor het vak positieve gedragstherapie verzorg je colleges …

» Meer over (Universitair) Docent Geestelijke Gezondheidszorg 16 uur p/w
>

Hoogleraar Bestuursrecht

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft een vacature voor een Hoogleraar Bestuursrecht. Taken van de aan te trekken hoogleraar zijn: leiding geven aan bestuursrechtelijk onderwijs en onderzoek; ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van onderwijs; ontwikkelen, (doen) organiseren, uitvoeren en …

» Meer over Hoogleraar Bestuursrecht
>

Associate Lector ICT innovaties in de zorg

Ben jij gepromoveerd onderzoeker en expert op het thema Business en Implementatie van ICT-innovaties in de Zorg? Wil je graag verantwoordelijk zijn voor het uitwerken van een onderzoeksprogramma, het initiëren van onderzoeksprojecten en het als meewerkend voorman leidinggeven aan deze projecten? …

» Meer over Associate Lector ICT innovaties in de zorg
>

Docent Lerarenopleider Natuurkunde

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor de gecombineerde lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde (NASK) in het Cluster Exact en Beroepsonderwijs met ingang van 1 augustus of eerder op zoek naar een enthousiaste en betrokken Docent Lerarenopleider Natuurkunde (0,8-fte). De functie Als docent / …

» Meer over Docent Lerarenopleider Natuurkunde
>

Junior Docent Digital Collaborative Learning Environment

Als junior docent krijg je de kans om je te verdiepen, academische innovaties te plegen en een portfolio op te bouwen in de context van het onderwijs voor uitstroom in diverse vakgebieden (docent VO, docent HBO, beleid WO of docent in het bedrijfsleven). Het traject kent een focus op persoonlijke …

» Meer over Junior Docent Digital Collaborative Learning Environment
>

Assistant Professor/ Universitair Docent (1.0 fte)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) zoekt een enthousiaste en gemotiveerde collega die onze multidisciplinaire onderzoeksgroep (o.a. verplegingswetenschap, sociale gerontologie, ouderengeneeskunde, psychologie, gezondheidswetenschappen) komt versterken. Hij/zij gaat …

» Meer over Assistant Professor/ Universitair Docent (1.0 fte)
>

Junior Economics Teacher (0.8 - 1.0 FTE)

As of 1 September 2018, Utrecht University School of Economics (U.S.E.) has a vacancy for a Junior Teacher. The Junior Economics Teacher will become part of the teachers' group of the Undergraduate School and will be responsible for teaching tasks in the Bachelor Programme. S/he will mainly teach …

» Meer over Junior Economics Teacher (0.8 - 1.0 FTE)
>

Lector New Business & ICT

Het lectoraat New Business & ICT is in december 2008 gestart. Het lectoraat heeft tot doel innovaties en ontwikkelingen binnen het ICT-domein te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan nieuwe ondernemingen, aan de prestaties van bestaande ondernemingen en helpen …

» Meer over Lector New Business & ICT
>

Universitair Docent (Sociale en Culturele Antropologie)

Wat ga je doen? Het verzorgen van onderwijs binnen de Nederlandse én internationale Bacheloropleiding “Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies/ Cultural Anthropology and Development Sociology” en het internationale Masterprogramma Social and Cultural Anthropology. Ook het begeleiden van …

» Meer over Universitair Docent (Sociale en Culturele Antropologie)
>

Lector Huidzorg

Voor het onderzoeksplatform Quality of Life zijn wij op zoek naar een lector Huidzorg (0,6 fte). Wat ga je precies doen? De paramedische huidzorg beslaat een groot medisch gebied. Het lectoraat richt zich vooral op die huidzorg waarbinnen de komende jaren een sterk groeiende zorgvraag valt te …

» Meer over Lector Huidzorg
>

Docenten/Docentonderzoekers Finance & Control

De Faculteit Economie en Management (FEM) zoekt ten behoeve van het Instituut Financieel Management voor de campus in Arnhem en in Nijmegen met ingang van 1 augustus 2018 Docenten/Docentonderzoekers Finance & Control (0,8-1,5 fte) (aandachtsgebieden: Business Process Management, Compliance, …

» Meer over Docenten/Docentonderzoekers Finance & Control
>

Teaching Assistant Professor in Financial Management & Financial Accounting (0.8 - 1.0 FTE)

Utrecht University School of Economics (U.S.E.) has a vacancy for a Teacher (Assistant Professor) in Financial Management with particular focus on financial accounting. The candidate will perform teaching tasks within the domain of finance and accounting. In particular, you will prepare and teach …

» Meer over Teaching Assistant Professor in Financial Management & Financial Accounting (0.8 - 1.0 FTE)
>

PhD-Fellow Ondernemingsrecht

Als PhD fellow bestaan je werkzaamheden voor een groot deel van je aanstellingsperiode uit het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, wat moet uitmonden in een dissertatie op het gebied van het ondernemingsrecht. Het (nader te bepalen) dissertatieonderwerp valt binnen het onderzoeksprogramma …

» Meer over PhD-Fellow Ondernemingsrecht
>

Assistant Professor (Tenure Track) Smart Architectural Technologies

As Assistant Professor (Tenure Track) at the chair of Smart Architectural Technologies you will have a variety of organizational responsibilities:You will be in charge of the implementation and coordination of (new) research activities in our multidisciplinary field.You will take up a central …

» Meer over Assistant Professor (Tenure Track) Smart Architectural Technologies
>

Lecturer (WD) in Media and Communication (f/m, 0.5-0.8 fte)

The successful candidate is expected to perform teaching and supervising tasks for the International Bachelor’s programme in Communication and Media (IBCoM). In particular, he or she will contribute as a tutorial lecturer to the introductory Media and Communication courses in Year 1 of the IBCoM …

» Meer over Lecturer (WD) in Media and Communication (f/m, 0.5-0.8 fte)
>

Lecturer (WD) in Quantitative Research Methods in Media and Communication (f/m, 0.5-0.8 fte)

The successful candidate is expected to perform teaching and supervising tasks for the International Bachelor’s programme in Communication and Media (IBCoM). In particular, he or she will contribute as a tutorial lecturer to the introductory Media and Communication courses in Year 1 of the IBCoM …

» Meer over Lecturer (WD) in Quantitative Research Methods in Media and Communication (f/m, 0.5-0.8 fte)
>

Tenure Track Assistant Professor Membrane Materials and Processes

The chair Membrane Materials and Processes (MM/P) at the department of Chemical Engineering and Chemistry at Eindhoven University of Technology (TU/e) focuses on the design and development of polymer membranes to separate molecular mixtures in the area of water and energy with a strong emphasis on …

» Meer over Tenure Track Assistant Professor Membrane Materials and Processes
>

Assistant/associate/full Professors Autonomous Systems,Artificial Intelligence

GeneralAutonomous engineering systems are being developed at high pace worldwide with examples being autonomous vehicles, drones and robotics for manufacturing, care, cure, agricultural and domestic applications. Both industry and society foster high expectations on the future impact of autonomous …

» Meer over Assistant/associate/full Professors Autonomous Systems,Artificial Intelligence
>

Assistant Professor (tenure track) in Operations Management

Departmental settingThe Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences (IE &IS) engages in research and teaching in the areas of industrial engineering, management science, and innovation science. The mission of the department is closely tied to its pioneering work in developing …

» Meer over Assistant Professor (tenure track) in Operations Management
>

Junior Docent Natuur - en Sterrenkunde

In de bacheloropleidingen wordt natuurkunde vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken benaderd. Daarbinnen is veel aandacht voor de binding tussen studenten en hun opleiding. •Deze binding wordt voor een belangrijk deel geborgd door een team van (junior)docenten die als tutor en vaste …

» Meer over Junior Docent Natuur - en Sterrenkunde
>

Two assistant/associate professor tenure positions in Artificial Intelligence

TU/e is a highly ranked university in both research and teaching. The basic and the application-inspired research are equally valued here. TU/e is often ranked exceptionally high based on scientific co-publications with industry and the impact of its scientific research. TU/e has identified …

» Meer over Two assistant/associate professor tenure positions in Artificial Intelligence
>

Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Uw opdracht U krijgt de opdracht de School verder te ontwikkelen en te leiden. Als eindverantwoordelijke van de School dient u de School landelijk en internationaal succesvol te positioneren met het aansprekende portfolio van onderwijs en onderzoek van hoogstaande kwaliteit. Als decaan heeft u de …

» Meer over Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
>

Full Professor at the Eindhoven School of Education (ESoE) - 0.8-1.0 fte

The Eindhoven School of Education (ESoE) has a vacancy for a full professor 'Teacher Professionalization and Innovation in particular with regard to the STEM Domain'. ESoE is the expertise centre of Eindhoven University of Technology (TU/e) regarding the professional development of (future) …

» Meer over Full Professor at the Eindhoven School of Education (ESoE) - 0.8-1.0 fte
>

Assistant Professor in Political History (1.0 FTE)

Would you like to join the Department of History and Art History at Utrecht University? We seek to appoint an Assistant Professor in Political History. The Political History Group studies political developments from the early modern period until the present day, including such topics as democracy, …

» Meer over Assistant Professor in Political History (1.0 FTE)
>

Associate Professor Telemedicine

As Roessingh Research and Development (RRD) and the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science at the University of Twente (UT) we are looking for a highly motivated Associate Professor (f/m) in the area of Telemedicine. The position focuses on the design, development and …

» Meer over Associate Professor Telemedicine
>

Universitair Docent Strafrecht

De universitair docent verzorgt strafrechtelijk onderwijs in voornamelijk de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. De onderwijstaken van de universitair docent behelzen het coördineren, voorbereiden en verzorgen van onderwijs, het nakijken van tentamens en het begeleiden en beoordelen van …

» Meer over Universitair Docent Strafrecht
>

(Junior) Docent Strafrecht

De docent verzorgt strafrechtelijk onderwijs in de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. De taken van de docent zijn primair gericht op het verzorgen van werkgroeponderwijs. Verder zal de docent betrokken zijn bij het maken van opdrachten voor het …

» Meer over (Junior) Docent Strafrecht
>

Assistant Professor (tenure track) - Milieueconomie

Achtergrond De onderzoeksgroep is een internationale leider in de academische wereld op vlak van duurzaamheidsanalyses van clean technologieën en de waardering van ecosysteemdiensten, en een zichtbare bron van robuust wetenschappelijk onderbouwd advies in deze domeinen. De groep focust zich op het …

» Meer over Assistant Professor (tenure track) - Milieueconomie
>

Assistant Professor Physiological sensing and eHealth Biomedical Signals and Systems

Within the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, the Department of Biomedical Signals and Systems (BSS) we are looking for a highly motivated Assistant Professor (f/m) in the area of physiological sensing / signaling for e-health technology. The mission of the BSS …

» Meer over Assistant Professor Physiological sensing and eHealth Biomedical Signals and Systems
>

Assistant Professor Structural Health Monitoring

The unit Structural Design (SD) of the Department of the Built Environment is a leading research and educational group in the field of structural engineering in the built environment. The chair of Structural Design (Steel Structures) focuses on buildings, bridges and infrastructure and their …

» Meer over Assistant Professor Structural Health Monitoring