prof. dr. Petra van Dam


prof. dr. Petra van Dam

Research and teaching mandate (leeropdracht) Waterstaatsgeschiedenis Het betreft de historische ontwikkelingen van mens en water in vele dimensies, waaronder management, techniek, waterkwaliteit, waterkwantiteit, landschapstransformaties. Het accent ligt op Noordwest Europa.
Email pjem.van.dam@let.vu.nl
Organisation Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

« Back to affiliates