Prof. dr. Renske Keizer


Prof. dr. Renske Keizer

Research and teaching mandate (leeropdracht) De leerstoel ‘Familiesociologie’ richt zich nadrukkelijk op het vinden van een antwoord op de vraag: welke invloed heeft familie op het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheden? De ambitie is ten eerste om op theoretisch niveau een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke discussie omtrent de rol die familie speelt in het ontstaan, bestendigen, versterken of juist verminderen van sociale ongelijkheid. Daarnaast is er de ambitie op praktisch niveau om, op basis van onderzoek, een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkelingen en aan het maatschappelijk debat over de rol van familie in het al dan niet vergroten van sociale ongelijkheid en beleid ten aanzien van het terugdringen van sociale ongelijkheid. Tenslotte is er de ambitie om het onderzoek naar families en sociale ongelijkheid nadrukkelijk te verbinden met relevant onderwijs op bachelor- en masterniveau.
Expertise Family Sociology, Social inequality, Fatherhood, Parenting, Partnership dynamics
Email keizer@essb.eur.nl


Professorships

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

FacultyErasmus School of Social and Behavioral Sciences
DepartmentPublic Administration and Sociology
Type of professorFull professor
DisciplineDe leerstoel ‘Familiesociologie’ richt zich nadrukkelijk op het vinden van een antwoord op de vraag: welke invloed heeft familie op het ontstaan en voortbestaan van sociale ongelijkheden? De ambitie is ten eerste om op theoretisch niveau een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke discussie omtrent de rol die familie speelt in het ontstaan, bestendigen, versterken of juist verminderen van sociale ongelijkheid. Daarnaast is er de ambitie op praktisch niveau om, op basis van onderzoek, een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkelingen en aan het maatschappelijk debat over de rol van familie in het al dan niet vergroten van sociale ongelijkheid en beleid ten aanzien van het terugdringen van sociale ongelijkheid. Tenslotte is er de ambitie om het onderzoek naar families en sociale ongelijkheid nadrukkelijk te verbinden met relevant onderwijs op bachelor- en masterniveau.
FTE1.0
From2018-02-01
UntilPresent
  Rotterdam, Nederland
E-mailkeizer@essb.eur.nl

« Back to affiliates