prof. dr. Geertje Lycklama à Nijeholt overleden


16 Dec 2014

prof. dr. Geertje Lycklama à Nijeholt overleden

Prof. dr. Lycklama à Nijeholt is op 18 november 2014 overleden en werd op 2 december 2014 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer herdacht. U kunt hier de toespraak nalezen die minister-president Rutte hield.

Prof. dr. Lycklama à Nijeholt:

Geertje Lycklama à Nijeholt was rector van het Institute for Social Studies (ISS) van 1990 tot 1995. Zij heeft in haar professionele carrière een belangrijke bijdrage geleverd aan gender en ontwikkkelingssamenwerking. Na haar studie westerse sociologie en promotie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, werkte zij als coördinator Internationale Vrouwenzaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en als hoogleraar vrouwenstudies aan de Landbouwhogeschool Wageningen. In 1983 werd ze hoogleraar Vrouwen en ontwikkelingsstudies bij het ISS. In 1992 ontving zij de prestigiouze Aletta Jacobs prijs.

Geertje Lycklama à Nijeholt was van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Van 17 maart 1998 tot 8 juni 1999 was zij tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer en van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003 was zij voorzitter van de PvdA-fractie.