Emancipatiemonitor 2014


Emancipatiemonitor 2014

Vrouwenemancipatie is een onderwerp dat van tijd tot tijd tot verhitte discussies leidt. Sommigen vinden dat vrouwen zelf moeten bepalen of en voor hoeveel uren zij een baan hebben. Anderen wijzen erop dat vrouwen er financieel slechter voorstaan dan mannen doordat veel vrouwen in deeltijd werken. De Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen wordt de positie van vrouwen en mannen besproken. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en geweld tegen vrouwen passeren de revue. Ook bevat deze Emancipatiemonitor hoofdstukken over gezondheid en een internationale vergelijking.
 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen samen de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ans Merens (SCP) werkt bij de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding. Haar onderzoeksinteresses zijn emancipatie in algemene zin, doorstroom van vrouwen naar hogere functies en beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen.
 
Marion van den Brakel (CBS) werkt bij de sector Leefsituatie, Inkomen en Samenhang. Ze doet onderzoek op de inkomensstatistieken van het CBS. Daarnaast behoort emancipatie, met in het bijzonder economische zelfstandigheid, tot haar aandachtsgebieden.

Download