LNVH - Distinguished Women Scientists Fund - Laureaten bekend!


12 Dec 2014

LNVH - Distinguished Women Scientists Fund - Laureaten bekend!

Het is dit jaar voor de derde keer dat het LVNH de eigen Distinguished Women Scientists Fund reisbeurzen toekent. De beurzen van €1500 kunnen worden aangevraagd tot drie jaar na de promotie voor een tegemoetkoming in de kosten van het maken van een onderzoeksreis naar het buitenland. Per wetenschappelijke discipline (alfa, bèta, gamma en medisch) wordt er één beurs toegekend.

De laureaten van dit jaar zijn:

Hieke Huistra (UU) - Alfa
Annelies Veraart (NIOO-KNAW) - Bèta
Laura Mann (UL) - Gamma
Annelieke Roest (UMCG) - Medisch

Tijdens het Spring Symposium op 10 april 2015 zullen de laureaten hun onderzoek presenteren en krijgen zij hun beurs officieel uitgereikt. Het LNVH wenst niet alleen de laureaten maar ook alle andere indieners veel succes in hun verdere carrière.