The Awesomest 7-Year Postdoc or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Tenure-Track Faculty Life


The Awesomest 7-Year Postdoc or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Tenure-Track Faculty Life

Radhika Nagpal (Harvard, 2013)

Lees hier het artikel (Scientific American - juli 2013) van een vrouwelijke onderzoeker, Radhika Nagpal, aan Harvard waarin zij beschrijft hoe zij haar drukke leven als Tenure Tracker vormgeeft.