Regioplan - Evaluatierapport Meerjarenplan 2007 - 2014


Regioplan - Evaluatierapport Meerjarenplan 2007 - 2014

Het LNVH ontvangt sinds 2007 subsidie van OCW en sinds 2010 van NWO. De subsidieperiodes lopen in 2014 ten einde en daarom is het LNVH de afgelopen periode onderhevig geweest aan een evaluatie. Hier treft u de uitkomsten van deze evaluatie.