Gelijk werk voor gelijk loon - CBS 2014


Gelijk werk voor gelijk loon - CBS 2014

Dit rapport van het CBS (17 november 2014) schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en het bedrijfsleven in 2008, 2010 en 2012.

Download