Prof. dr. Elly de Bruijn


Prof. dr. Elly de Bruijn

Elly de Bruijn is aangesteld als bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening aan de Open Universiteit.

prof. dr. Elly de Bruijn