Activiteitenplan van het LNVH


Activiteitenplan van het LNVH

Sinds de oprichting in 2001 heeft het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zich behoorlijk op de kaart gezet. Vertegenwoordigers van het netwerk worden inmiddels actief betrokken bij initiatieven ter bevordering van de deelname van vrouwen in de universitaire gemeenschap. Maar het netwerk loopt nu tegen de grenzen van haar kunnen als vrijwilligersorganisatie aan. Daarom is een plan gemaakt dat ter financiering is voorgelegd bij het ministerie van OCW. Op 8 november 2006 heeft minister Maria van der Hoeven op een bijeenkomst van het netwerk meegedeeld dat zij subsidie heeft verleend om het plan in een periode van vier jaar uit te kunnen voeren.