MDL-ARTS VAN DE TOEKOMSTIS EEN VROUW. Aandacht voor 'gender' tijdens de opleiding.


MDL-ARTS VAN DE TOEKOMSTIS EEN VROUW. Aandacht voor 'gender' tijdens de opleiding.

Onder MDL-artsen neemt het aantal vrouwen gestaag toe. Tijdens een recenteopleidingsbijeenkomst werd de aanwezigen gevraagd of hun opleiding een aantrekkelijke plek is voor zowel mannen als vrouwen. “Natuurlijk”, zo reageerde het merendeel. Immers, vrouwen krijgen tegenwoordig alle kansen om te kiezen voor de studie die zij ambiëren. Tot zover geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Eenmaal aan het werk ontstaan die verschillen echter wel, wat het verzilveren van diezelfde kansen en de doorstroom van vrouwen, ook artsen, belemmert. Stereotype beelden en oude patronen spelen hierbij een rol. Zullen die in de loop van de jaren ‘vanzelf’ verdwijnen of vraagt dit om maatregelen? Lees hier het hele artikel

Download