LNVH Rapport 'M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij universiteiten en UMC's' gepresenteerd


4 Jun 2014

LNVH Rapport 'M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij universiteiten en UMC's' gepresenteerd

Op 3 juni 2014 werd de Monitor Talent naar de Top 2013 gepresenteerd bij de SER in Den Haag. De Universiteit Twente won een zogenaamde diamant en werd uitgeroepen tot Aansprekend Voorbeeld voor 2013. Van harte gefeliciteerd! In een vrij algemene presentatie werd de conclusie van het rapport gemeld: tussen 2012 en 2013 is het aandeel in de top van de charterondertekenaars licht gestegen van 19,7% naar 20,1%. Dit betekent een afvlakking van de groei die in 2012 nog 1,2% bedroeg. Dit valt volgens de commissie te wijten aan de crisis. In een eerste poging de aandacht wat meer richting de universiteiten en UMC's te verplaatsen tijdens dit soort evenementen - waar het accent op het bedrijfsleven ligt en de kennissector een minder prominente rol speelt - heeft het LNVH de kans aangegrepen om ons meest recente rapport 'M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij universiteiten en UMC's' te lanceren tijdens dit evenement. Alle deelnemers en aanwezigen hebben het rapport overhandigd gekregen met de Monitor Talent naar de Top.

Met veel plezier presenteert het LNVH ook op deze wijze het rapport 'M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij de Nederlandse universiteiten en UMC's'. Het LNVH liet dit onderzoek uitvoeren door prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (TiasNimbas). Het geeft een overzicht van het aandeel vrouwen in Colleges van Bestuur en Raden van Bestuur van veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten, alsmede de Raden van Bestuur en Raden van Toezicht van acht academische ziekenhuizen. Tevens is er gekeken naar het aantal decanen. De studie volgt een soortgelijke methode als de Nederlandse Female Board Index waarin alle voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen het aandeel vrouwen in het bestuur wordt berekend.

Een kleine greep uit de cijfers:
Van alle 42 leden van het College van Bestuur bij de universiteiten zijn er negen vrouw, hetgeen neerkomt op gemiddeld 21%. In geen enkel CvB is de meerderheid vrouw. In de Raden van Toezicht geldt dat 24 van de 74 leden (32%) vrouw is. Dat is een redelijk percentage. Er zijn echter nauwelijks vrouwelijk voorzitters van de Raad van Toezicht: van de veertien leden is er slechts één vrouw (7%). Zes van de acht UMC's (75%) hebben geen enkele vrouw in de Raad van Bestuur. Twee UMC's hebben één vrouw in de Raad van Bestuur. Bij de Raad van Toezicht is het beeld iets positiever. Alle acht UMC's hebben minimaal één vrouw in de Raad van Toezicht. Bij zes Raden van Toezicht zijn er twee vrouwen lid. Echter voor alle Raden van Toezicht geldt dat de vrouwelijke leden in de minderheid zijn. Er is duidelijk nog een - grote - slag te slaan.

Voorin het rapport treft u zoals gebruikelijk een managementsamenvatting. Achterin het rapport doet het LNVH een aantal aanbevelingen, ook daarvoor graag uw speciale aandacht.

Het (laten) uitvoeren van onderzoeken behoort tot één van de recente speerpunten van het LNVH. Eerder verschenen rapporten zijn ook te vinden op deze website. Zijn er onderwerpen of thematieken die volgens u extra uitdieping in bijvoorbeeld landelijk of vergelijkend perspectief verdienen? Mail het voorstel dan vooral naar info@lnvh.nl. U kunt daar uiteraard ook terecht met vragen of opmerkingen over dit rapport.

Download