Rapport - M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij de Nederlandse universiteiten en UMC's


Rapport - M/V-verdeling in bestuur en toezicht bij de Nederlandse universiteiten en UMC's

Het LNVH liet dit onderzoek uitvoeren door prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers (TiasNimbas). Het geeft een overzicht van het aandeel vrouwen in Colleges van Bestuur en Raden van Bestuur van veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten, alsmede de Raden van Bestuur en Raden van Toezicht van acht academische ziekenhuizen. Tevens is het aantal decanen onder de loep genomen. De studie volgt een soortgelijke methode als de Nederlandse Female Board Index waarin alle voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen het aandeel vrouwen in het bestuur wordt berekend.

Voorin het rapport vindt u zoals gebruikelijk een managementsamenvatting. Achterin het rapport doet het LNVH een aantal aanbevelingen, ook daarvoor graag uw speciale aandacht.

Download rapport