Prof. dr. Jumoke Oduwole (Universiteit van Lagos - Nigeria)


Prof. dr. Jumoke Oduwole (Universiteit van Lagos - Nigeria)

Professor Jumoke Oduwole houdt op dinsdagmiddag 20 mei 2014 haar inaugurele rede als nieuwe leerstoelhouder van de Prince Claus Chair in Development and Equity. Hare Majesteit Koningin Máxima is bij deze plechtigheid in het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag aanwezig. Mevrouw Oduwole is op 1 september 2013 door het College van Bestuur van International Institute of Social Studies (EUR) benoemd, op voordracht van het curatorium van de Prins Claus Chair.

Jumoke Oduwole is een talentvolle onderzoeker aan de Universiteit van Lagos in Nigeria. Haar huidige werk concentreert zich op handelsrecht, internationaal recht en mensenrechten. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende initiatieven om de jeugd te stimuleren zichzelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun omgeving. Tijdens haar hoogleraarschap zal Oduwole zich toeleggen op onderzoek naar Het recht op ontwikkeling. Zij wil komen tot een nieuwe definitie hiervan in een Afrikaanse context, en in relatie tot handel en mensenrechten.

Jonge wetenschappers
Het curatorium van de Prins Claus Leerstoel staat onder voorzitterschap van Koningin Máxima. Voor de leerstoel komen uitmuntende, jonge wetenschappers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied of de Stille Oceaan in aanmerking.

De leerstoel wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. De benoeming geschiedt beurtelings aan de Universiteit Utrecht en het ISS, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beide instellingen willen met de leerstoel onderzoek en onderwijs in ontwikkelingsvraagstukken bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.