"Vrouw in Beeld" - Actie VWI - WUR


6 Mar 2014

"Vrouw in Beeld" - Actie VWI - WUR

Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) heeft het afgelopen jaar binnen het thema "Grab your Chance" 3 bijeenkomsten georganiseerd over het bedroevende percentage vrouwen op hoogleraarsposities binnen Wageningen UR (9 % vrouwelijke hoogleraren, afnemend t.o.v. universitair gemiddelde sinds 2006). De bijeenkomst in juni was met vrouwen "in de hoofdrol" (o.a. Anke Niehof en Ellen Kampman behoorden tot de "leading ladies"); die in oktober met mannen "in de hoofdrol" (o.a. Job Cohen, vz Raad van Toezicht en Martin Scholten, trekker van een actieplan binnen Wageningen UR behoorden tot de "leading lords"). Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 17 januari jl. (getiteld: "Kings en Queens get ToGetHer") werd door lezingen van Martha Bakker ("Aspasia-onderzoeker") en Simone Buitendijk (vice-rector Universiteit van Leiden) -nogmaals- duidelijk dat er alleen door continue bewustwording bij mannen én vrouwen (of door quota) iets veranderbaars te  realiseren is. Ook Wageningen UR ziet wel dat actie nodig is: het actieplan is inmiddels goedgekeurd en werd op 17 januari namens rector Martin Kropff gepresenteerd door Martin Scholten. Zie voor meer info en de presentaties www.vwi-netwerk.nl, tabblad Grab your Chance.
 
VWI wil naast deze 3 bijeenkomsten nog wat verder haar steentje bijdragen aan het continu onder de aandacht brengen van dit punt. VWI wil Wageningen UR dit jaar (in 2014 bestaat VWI 25 jaar) een speciaal hiervoor ontworpen krachtig vrouwenbeeld aanbieden van (Wageningse kunstenares) Petra de Vree (zie www.petradevree.nl). Dit beeld komt op een centrale plek te staan zodat "iedereen" en vooral BAC-leden en besluitvormers er continu aan herinnerd worden dat er meer vrouwelijke hoogleraren moeten komen.

Om deze "Vrouw in Beeld" te realiseren heeft VWI geld nodig. Er is inmiddels een folder/flyer ontwikkeld. En de volgende personen binnen Wageningen UR hebben expliciet hun steun voor deze actie uitgesproken:
 
Anne Mie Emons, emeritus hoogleraar Wageningen UR, oud-bestuurslid van het LNVH en voorzitter van het fonds Catharine van Tussenbroek
Francine Govers, persoonlijk hoogleraar Fytopathologie Wageningen UR
Tiny van Boekel, Directeur van het Onderwijsinstituut/Decaan voor Onderwijs
Martin Scholten, algemeen directeur Wageningen UR Animal Sciences Group & IMARES
 
Mocht u dit initiatief willen steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL10 INGB 0002 8007 15 ten name van VWI, Wageningen o.v.v. Vrouw in Beeld. Op de website www.vwi-netwerk.nl kunt u zien waar de teller staat.

Download