Virtuele expositie Augmented Illustra herstelt ondervertegenwoordiging van vrouwen in portrettengalerij Rijksuniversiteit Groningen


20 Feb 2014

Virtuele expositie Augmented Illustra herstelt ondervertegenwoordiging van vrouwen in portrettengalerij Rijksuniversiteit Groningen

Groningen, 28 februari 2014 – Twee vrouwen tussen honderdnegenendertig mannen, dat is wat je ziet als je in de Senaatszaal van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) langs de ereportretten loopt. Op 28 februari 2014 wordt op die plek de virtuele expositie Augmented Illustra geopend. Hierin nemen zestig vrouwelijke hoogleraren de muren van het Groningse Academiegebouw tijdelijk  over. Daarnaast worden minstens tien portretten van vrouwelijke hoogleraren aan de portrettencollectie toegevoegd.

Verbeteren representatie van vrouwelijke hoogleraren aan RUGUniversitaire portrettentraditie krijgt eigentijdse knipoog met augmented reality

Augmented reality-pioniers Jantine Wijnja en Sander Veenhof geven met Augmented Illustra de universitaire portrettentraditie, die stamt uit 1618, een eigentijdse knipoog. Met augmented reality laten ze de vrouwen digitaal door het hele Academiegebouw verschijnen. Terwijl bezoekers langs de mooiste plekken van het indrukwekkende pand wandelen, richten ze hun smartphone om zich heen en zien ze de mannen veranderen in vrouwen. De professoren, van pedagogen en psychologen tot chemici en biologen, doen onderwijl een boekje open over hun passie voor de wetenschap. Deze manier van exposeren maakt in Nederland een opmars. Met Augmented Illustra heeft de RUG heeft een primeur: het is de eerste totaal virtuele expositie in ons land.

Tien geschilderde vrouwen aan erecollectie RUG toegevoegd
Naast de virtuele expositie trachten de initiatiefnemers een inhaalslag te slaan door de komende tijd minimaal tien geschilderde portretten van gewaardeerde hoogleraressen toe te voegen aan de erecollectie van de universiteit. Bij de opening op 28 februari aanstaande worden er al twee aangeboden; van professor Annie Zadoks-Josephus Jitta en van professor Elizabeth Visser, de enige vrouw die ooit als pro-rectrix lid was van het universiteitsbestuur. Vanaf 7 maart zal ook Aletta Jacobs, de eerste vrouw die aan de RUG een diploma behaalde, in het Academiegebouw te bewonderen zijn.

Nederland Europees gezien weinig vrouwelijke hoogleraren
Een keer in de drie jaar wordt in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren de positie van vrouwen in de Nederlandse academische wereld gepeild. Uit het laatste rapport (2012) bleek dat in Nederland 14,8 procent van de hoogleraren vrouw is. De RUG zit met een percentage van 19,2 boven het Nederlandse gemiddelde, maar Europees gezien bevindt Nederland zich al jaren in de achterlinie.

‘De academische beeldvorming loopt achter’, aldus historica Mineke Bosch, die samen met haar collega-hoogleraar Mineke van Essen de expositie initieerde. ‘We willen de groei van vrouwen in de wetenschap zichtbaar maken en jonge vrouwen laten zien dat het mogelijk is om een wetenschappelijke carrière te ambiëren’. Momenteel is zo’n twintig procent van de hoogleraren en meer dan de helft van de studenten aan de RUG vrouw.

Augmented Illustra is van 1 maart tot 1 september 2014 gratis te bezichtigen in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan het Broerplein te Groningen. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00u tot 18.00 uur.