Rapport - Juridische grenzen en mogelijkheden van tijdelijke voorkeursbehandeling ter vergroting van het percentage vrouwelijke hoogleraren


Rapport - Juridische grenzen en mogelijkheden van tijdelijke voorkeursbehandeling ter vergroting van het percentage vrouwelijke hoogleraren

Dit rapport laat zien dat de mogelijkheden voor tijdelijke bijzondere maatregelen, i.c. voorkeursbehandeling, om het percentage vrouwelijke hoogleraren te vergroten ruimer zijn dan doorgaans wordt aangenomen. Het grensverleggende oordeel van het College voor de Rechten van de Mens inzake de toelaatbaarheid van een fellowshipprogramma voor vrouwen van de TU Delft uit 2012 toont dat aan. Thans is ook absolute voorkeursbehandeling, waarbij uitsluitend vrouwen in aanmerking worden genomen, onder omstandigheden juridisch toelaatbaar. Een nieuwe interpretatie van het richtinggevende Europese gelijke behandelingsrecht en een andere beoordeling van de ernst van de achterstand van vrouwelijke wetenschappers ligt aan deze verruiming ten grondslag.