Rapport - Onderzoek Tenure Track Beleid van de Nederlandse Universiteiten


Rapport - Onderzoek Tenure Track Beleid van de Nederlandse Universiteiten

In de maanden februari tot en met juni 2013 is door de Technische Universiteit Eindhoven in opdracht van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren een onderzoek uitgevoerd met als doel het tenure track beleid op de Nederlandse universiteiten te evalueren. Dit is gedaan aan de hand van een documentenanalyse en een online vragenlijstonderzoek onder deelnemers aan een tenure track op 9 Nederlandse universiteiten.