Renée Römkens benoemd tot lid van het European Network of Experts on Gender Equality


4 Feb 2014

Renée Römkens benoemd tot lid van het European Network of Experts on Gender Equality

Renée Römkens (directeur Atria) is met instemming van de Europese Commissie, op grond van haar wetenschappelijke kennis en gender-expertise als oud-hoogleraar Interpersoonlijk Geweld en als directeur van Atria, benoemd tot expert-lid van het European Network of Experts on Gender Equality (ENEGE), in het bijzonder op het terrein van 'gender based violence' en 'gender equality'.

ENEGE is een expert-netwerk dat gelieerd is aan de internationaal georiënteerde onderzoeksinstelling Fondazione G. Brodolini in Rome. ENEGE adviseert en ondersteunt de Europese Commissie in de analyse van het beleid van gendergelijkheid, hervormingen en de gevolgen daarvan op Europees en nationaal niveau. Het netwerk omvat alle 28 EU-lidstaten, Turkije, Servië, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

ENEGE wordt gefinancierd door de Europese Commissie DG Justitie, eenheid D2 gendergelijkheid.