Symposium Gendered Innovations


24 Jul 2015

Symposium Gendered Innovations

Presentations

Presentaties van deze avond, evenals het EU-rapport Gendered Innovations en de ZonMW-kennisagenda Gender en Gezondheid, kunt u op onze website vinden.