VWI 25 jaar op de bres voor vrouwelijk talent


21 Jan 2014

VWI 25 jaar op de bres voor vrouwelijk talent

Wageningen UR presenteert eindelijk actieplan

Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs is haar lustrumjaar goed begonnen. Het was volle bak met een inhoudelijk en inspirerend programma. Rector magnificus prof. Dr. Martin Kropff gaf bij monde van Directeur Animal Sciences & IMARES dr. Ir. Martin Scholten, aan zijn best te willen doen voor meer vrouwelijk talent met zijn Gender Actie Plan.

Met minder dan 10% procent vrouwelijke hoogleraren in een tijd waarin er meer dan 50% vrouwen in de collegebanken zitten, is er sprake van een ongelijke vertegenwoordiging. Het is van belang dat jonge vrouwen voldoende vrouwen tegenkomen die hen inspireren verder te gaan in de wetenschap. Ook voor de universiteit is dat belangrijk, zij kan het zich niet langer veroorloven dit talent te verspillen. Het is dus tijd voor actie, vindt nu ook Wageningen UR.

Meer informatie over het VWI
Meer informatie over het Gender Action Plan