NL For Women in Science beurs UNESCO-L'Oréal


14 Mar 2013

NL For Women in Science beurs UNESCO-L'Oréal

Vrouwelijke wetenschappers kunnen een Nederlandse For Women in Science beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven.
Er zijn jaarlijks twee Nederlandse beurzen van maximaal E 25.000 beschikbaar voor vrouwelijke wetenschappers die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode tot 10 jaar na promotie - met verlengingsclausule - en zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op de NIAS-campus in Wassenaar. Deadline: 8 mei 2013

De Nationale UNESCO Commissie en L'Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het NIAS en het LNVH.

Meer informatie en aanvragen en Persbericht