Judith Rietjens ontvangt 1e NL FWIS beurs


9 Oct 2012

Judith Rietjens ontvangt 1e NL FWIS beurs

Gezondheidswetenschapper Judith Rietjens (Erasmus Universiteit) ontving op 11 oktober 2012 de eerste Nederlandse L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science'-beurs, vanwege haar excellente interdisciplinaire onderzoek naar het gebruik van palliatieve sedatie (een manier om onbehandelbaar lijden aan het levenseinde te verlichten). Na een toespraak van Greetje van den Bergh, voorzitter van UNESCO Nederland, las Aafke Hulk, rector NIAS en bestuurslid van het LNVH, het juryrapport voor. Vervolgens ontving Judith Rietjens de beurs uit handen van Udo Springer, directeur L'Oréal BeNeLux.
Judith Rietjens werkt momenteel als universitair docent bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Rotterdam en aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Ghent University & Vrije Universiteit Brussel.

In maart 2012 is de Nederlandse 'For Women in Science'-beurs door L'Oréal Nederland en de Nationale UNESCO Commissie geintroduceerd, in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), om op deze manier op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

Jaarlijks worden een of meerdere Nederlandse beurzen van maximaal 25.000 euro toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die actief zijn in de life sciences in brede zin. Beurzen kunnen worden toegewezen in de periode tot tien jaar na de promotie (niveau Vidi). De genoemde termijn van 10 jaar kan worden verlengd (met 18 maanden per kind) als er sprake is van langdurig verlof in verband met zwangerschap of familie omstandigheden.
De beurzen zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf van 3 tot 5 maanden op de NIAS-campus in Wassenaar om aan het schrijven van wetenschappelijke artieklen te werken.

Behalve de Nederlandse For Women in Science beurs, kent het prestigieuze ‘For Women in Science’ programma per jaar 15 internationale fellowships à USD 40.000 (over 2 jaar) toe aan talentvolle vrouwelijke wetenschappers in de doctoraats- en post-doctoraatsfase, en 5 internationale awards à USD 100.000, aan vrouwen die leidend zijn op hun gebied en excellent wetenschappelijk onderzoek doen. Ook de internationale fellowships en de internationale awards zijn bestemd voor vrouwen in de life sciences in brede zin.

Op deze website is informatie over het programma te vinden.