ESF-subsidie voor prof.dr. Tanja van der Lippe en prof.dr. Agnetha Fischer


ESF-subsidie voor prof.dr. Tanja van der Lippe en prof.dr. Agnetha Fischer

Onlangs zijn er tien voorstellen in het Europese programma European Collaborative Research Projects in de Social Sciences van de European Science Foundation gehonoreerd. Aan vier van deze projecten doen onderzoekers van Nederlandse bodem mee, waaronder Van der Lippe en Fischer.

Nederlandse vrouwen succesvol in Europese onderzoekscompetitie.
Onlangs zijn er tien voorstellen in het Europese programma European Collaborative Research Projects in de Social Sciences van de European Science Foundation gehonoreerd. Aan vier van deze projecten doen onderzoekers van Nederlandse bodem mee. Drie van de vier succesvolle Nederlandse deelprojecten zijn ingediend door vrouwelijke onderzoekers. NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen financiert het onderzoek van de Nederlandse wetenschappers in de projecten.

De verschillende Europese onderzoeksorganisaties op het gebied van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen hebben een competitie ingesteld voor transnationale voorstellen. De voorstellen hebben deelnemers uit minimaal drie verschillende lidstaten. Deze voorstellen bestaan uit een overkoe-pelend onderzoeksprogramma waaronder een aantal deelprojecten hangt. Aan het programma European Collaborative Research Projects in de Social Sciences namen 15 landen deel. De Nederlandse aanvragen zijn samen goed voor ongeveer een miljoen euro. De gehonoreerde Nederlandse voorstellen zijn:

Emotionele besmetting – mw. prof. dr. A.H. Fischer, UvA Het belangrijkste doel is onderzoeken wat de rol van emotionele besmetting is bij het vormen van emoties binnen en tussen groepen.

Veranderende verhouding tussen werk en zorg – mw. prof. dr. ir. A.G. van der Lippe, UU Dit project is geconcentreerd rondom huishouden en arbeid. Hoe verdelen partners hun betaalde en onbetaalde zorgtaken, hoe verandert dit wanneer er kinderen in het huishouden komen en wat beïnvloedt de inkomensverdeling tussen mannen en vrouwen? Het project is onderdeel van het internationale project The changing relationship between work, welfare and gender equality in Europe, een samenwerking met de Universiteit van Stockholm, Zweden en de Universiteit van Warschau, Polen.

Bron: www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_69MHPB