Puur vrouwelijk corona bij promotie als statement


20 Jun 2012

Puur vrouwelijk corona bij promotie als statement

Puur vrouwelijk corona bij promotie aan Maastricht UMC als statement om aandacht te vragen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap

Een promotieplechtigheid aan de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) vandaag, woensdag 20 juni, wordt begeleid door een puur vrouwelijk corona:

  • de promotiecommissie bestaat uit zeven vrouwelijke hoogleraren of docenten;
  • de prorector is een vrouw;
  • de twee paranymfen zijn vrouwen;
  • de promotor en de co-promotor zijn vrouw;
  • de pedel is van het vrouwelijk geslacht.

Dit statement is nadrukkelijk bedoeld om aandacht te vragen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hoogste wetenschappelijke kringen. Minder dan 15 procent van de Nederlandse hoogleraren is van het vrouwelijke geslacht.

De zeven vrouwelijke opponenten die als promotiecommissie fungeren, komen van heinde en verre. Het heeft de initiatiefnemer van de actie, prof. dr. Cathrien Bruggeman, de nodige moeite gekost om überhaupt voldoende vrouwelijke corona-leden te vinden voor deze promotie, die gaat over een onderzoek op het gebied van de medische microbiologie. Bruggeman is zelf promotor bij de academische plechtigheid. Als medisch microbiologe heeft zij jarenlang (sinds 1991) leiding gegeven aan de gelijknamige afdeling van het Maastricht UMC+. Binnenkort gaat ze met emeritaat en bij deze gelegenheid wil ze de ondervertegenwoordiging van vrouwen in kringen van hoogleraren aan de orde stellen. Het is haar een doorn in het oog dat niet meer vrouwen doordringen tot de hoogste wetenschappelijke kringen, met name hoogleraarschappen.

Dat wringt des te meer, aangezien bijvoorbeeld de meerderheid van de geneeskundestudenten (ongeveer 70 procent) tegenwoordig uit vrouwen bestaat. Waarom niet meer vrouwen het tot hoogleraar schoppen, is niet helemaal duidelijk. Tal van factoren spelen daarbij een rol. Bruggeman is overigens geen voorstander van quota, het verplicht stellen van een minimale vertegenwoordiging van vrouwen. “In principe ben ik daar tegen. De besten in hun vak moeten hoogleraar worden”, aldus de scheidend hoogleraar. “Maar als het niet beter wordt, zul je deze quota misschien toch wel moeten instellen.” De Vlaamse Bruggeman verwijst daarbij naar wat er in haar vaderland gebeurd is. “In de Belgische politiek heeft dit wél gewerkt! Waarom dan niet voor hoogleraren, raden van bestuur enz.”

De Universiteit Maastricht telt momenteel 54 vrouwelijke hoogleraren, dat is 14 procent van het totale aantal Maastrichtse hoogleraren. Daarmee zit Maastricht op het landelijk gemiddelde. Het Maastricht UMC+ levert trouwens 23 van die 54 vrouwelijke hoogleraren.
De promotie waarbij de corona puur vrouwelijk is, betreft een onderzoek naar een nieuwe snelle moleculaire techniek om bacteriën in het bloed en urine aan te tonen. Promovendus is dr s. Wendy Hanssen. De promotie vindt plaats op woensdag 20 juni om 10.00 uur in de Aula aan de Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht.

Bron: voorlichting Maastricht UMC