Duits quotum bij selectiecommissies en beslissingsgremia


6 Jun 2012

Duits quotum bij selectiecommissies en beslissingsgremia

De Duitse Wetenschapraad heeft een opmerkelijk voorstel ingediend om tot gelijke m/v verhoudingen binnen het HO te komen, lees hier het artikel in Science Guide.