LNVH viert 10-jarig jubileum


28 Mar 2012

LNVH viert 10-jarig jubileum

Vier jonge vrouwelijke wetenschappers namen op donderdag 6 oktober 2011 de jubileumprijs van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren in ontvangst. De prijs werd eenmalig uitgereikt ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het LNVH. De jubileumviering vond plaats in het Centraal Museum te Utrecht.

Met de LNVH-jubileumprijs vraagt het LNVH extra aandacht voor het hoge potentieel aan vrouwelijk wetenschapstalent in Nederland. Een jury van gerenommeerde wetenschappers selecteerde uit 175 inzendingen de vier absolute uitblinkers, te weten:  

  • Eveline Crone, hoogleraar ontwikkelingspsychologie; 
  • Nynke Dekker, hoogleraar biofysica; 
  • Beatrice de Graaf UHD terrorisme en contraterrorisme (inmiddels benoemd tot hoogleraar conflict en veiligheid in historisch perspectief aan de Universiteit Leiden);
  • Esther Lutgens, hoogleraar pathologie,

De LNVH-jubileumprijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een oorkonde. De vier vrouwen die door de jury zijn aangewezen als de vier vrouwelijke wetenschapstoppers zijn

Aandacht voor vrouwen
‘Nederland heeft heel veel goede wetenschappers, en een groot deel daarvan is vrouw. Maar de verhouding man-vrouw is nog steeds onevenredig. Voor toekomstige vrouwelijke wetenschappers is het belangrijk om rolmodellen te hebben. Dat zijn de vier winnaars en daarom steunt het LNVH hen’, verklaart LNVH-voorzitter Els Goulmy over de prijs. Onder de meer dan 175 inzendingen voor de prijs waren veel kandidaten van zeer hoog niveau. Dat laat zien dat er veel vrouwelijk talent in Nederland aanwezig is en dat er potentieel genoeg is om het percentage vrouwelijke hoogleraren (13,4% eind 2010) snel te laten stijgen.

Jubileumboek
Tijdens de jubileumviering werd het LNVH jubileumboek ‘Ambitie in beeld’ aangeboden aan Hans van Duijn, voorzitter van het Rectorencollege. In de bundel staan achttien portretten van toonaangevende vrouwelijke hoogleraren verbonden aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Tussen de oudste en de jongste geportretteerde hoogleraar zit bijna een halve eeuw leeftijdsverschil. Het boek geeft een bijzondere inkijk in de wereld voor vrouwelijke wetenschappers. Uit de vooruitblik in cijfers in het jubileumboek blijkt dat als de groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren zich in de toekomst op dezelfde wijze voortzet als tussen 2000 en 2010, een evenredige man-vrouw verdeling pas in 2066 gerealiseerd zal zijn.

Over het LNVH
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is in de jaren '90 informeel begonnen en op 9 augustus 2001 een stichting geworden. Het LNVH is een netwerk van ruim 600 (83% van de vrouwelijke hoogleraren) vrouwelijke hoogleraren. Zij zijn afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland. Sinds maart 2010 kunnen ook vrouwelijke UHD's zich aanmelden. Het LNVH streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. Het LNVH wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van OCW.