prof.dr. M. van der Wende in ScienceGuide Top 10


prof.dr. M. van der Wende in ScienceGuide Top 10

ScienceGuide Top 10 2006

De kennissector is het in den brede eens: twee nieuwe gezichten hebben zich meer dan bewezen in hun rol. Frits van Oostrom, de nieuwe KNAW- president, wordt alom geroemd om zijn inspirerende en boven de partijen staande visie op onderzoek en wetenschap. HBO-raad praeses Doekle Terpstra geldt als een pittige belangenbehartiger die erin slaagt zonder ruzie te zoeken zijn punten te maken.
De Top 10 vormt wederom een weerslag van de namen en overwegingen die zijn genoemd door vele direct betrokkenen: ho-bestuurders en medewerkers, hoogleraren, docenten en bestuurlijk actieve studenten, politici, mensen van kennisbedrijven, - organisaties en denktanks. Uit hun suggesties ontstond ook de lijst van ‘mensen in opkomst’, de Tip 5. En waarom? Wat vinden de respondenten die van hun harten geen moordkuil maakten?

De kennissector is het in den brede eens: twee nieuwe gezichten hebben zich meer dan bewezen in hun rol. Frits van Oostrom, de nieuwe KNAW-voorzitter, wordt alom geroemd om zijn inspirerende en boven de partijen staande visie op onderzoek en wetenschap. HBO-raad praeses Doekle Terpstra geldt als een pittige belangenbehartiger die erin slaagt zonder ruzie te zoeken zijn punten te maken.

Opvallend dit jaar is ook de opmars van de Leidse rector- voorzitter, die door velen de primus inter pares van zijn vak wordt genoemd en die -met Marijk van der Wende (UT, VU en OESO)- dé stimulans gaf voor een serieuze, internationaal georiënteerde discussie over ranking en studiekeuze- informatie.

PvdA’er Tichelaar is – sterker weer dan vorig jaar – volgens de kenners de opinionleader in Haagse kringen. Zijn nieuwe collega in de Kamer, Mark Rutte, krijgt nog veel vermelding. Sommigen noemden dit een ‘postuum eerbetoon’ voor zijn onverschrokkenheid tegenover koepels en voor zijn opgeruimde aard.

De uitgebreide motivering luidt dit jaar zo:

Op nummer 8: Marijk van der Wende
“Is ’t internationaal, dan is ’t van haar,” stelt een chef informatie van een koepel. Discussies en visies over wat er over het schuttersputje heen speelt zijn zonder bijdragen van de UT/Cheps en VU/Windesheim hoogleraar inderdaad zeldzaam. ScienceGuide mag haar –van haar zelf- dan wel niet meer ‘OECD- topvrouw’ noemen, maar we komen morgen wel met al weer een baanbrekend initiatief van haar hand.

Bron: www.scienceguide.nl (20 september 2006)

Dit is al het vierde jaar dat prof.dr. Marijk van der Wende in deze lijst staat. Zij is hoogleraar hoger onderwijs bij de Universiteit Twente (bij bestuurskunde) en bij de Vrije Universiteit (bij onderwijskunde).