Fusie Aletta en E-Quality


16 Feb 2012

Fusie Aletta en E-Quality

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, gaan fuseren tot één kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Dit nieuwe instituut wil een toonaangevend landelijk en internationaal opererend kennisinstituut worden op het gebied van vrouwengeschiedenis en emancipatie van vrouwen in al hun diversiteit. Het streeft ernaar om de kennis over deze onderwerpen te vergroten door zowel fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek gericht op beleid en praktijk. Het heeft tevens tot doel het erfgoed van vrouwenbewegingen, voor nationaal en internationaal gebruik, te beheren en te ontsluiten en toegankelijk te maken. Het nieuwe kennisinstituut wil bijdragen aan de emancipatie van vrouwen, door kennisoverdracht, beleidsadvisering en stimulering van het maatschappelijk debat.

Deze krachtenbundeling maakt het mogelijk de kostenbesparing te realiseren die nodig is om de korting van 25% op de subsidies van beide samenstellende organisaties op te vangen. De grootste besparing wordt gerealiseerd door de samenvoeging van beide organisaties, zowel fysiek (huisvestingskosten) als feitelijk (één organisatie, één stafafdeling, één directeur). Door samenvoeging van beide organisaties heeft het nieuwe instituut brede doelgroepen en levert een overeenkomstig breed scala aan producten en diensten:
Collecties: verzamelen, beheren en bewaren van informatie (in bibliotheek en archief) over de positie van vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving en het bewaren van het erfgoed van de Nederlandse vrouwenbeweging.
Kennisontwikkeling en advisering: uitvoeren van wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek, beleidsanalyses, vertaling naar beleidspraktijk.
Publieksdiensten: (op maat) aanbieden van relevante informatie en collecties beschikbaar stellen voor verschillende doelgroepen.

Het streven is de nieuwe organisatie per 1 april 2012 te realiseren. Vervolgens zullen uiteraard tijd en inspanningen nodig zijn om de nieuwe organisatie te verankeren bij medewerkers en externe doelgroepen. Het nieuwe instituut zal gevestigd zijn aan Vijzelstraat 20 te Amsterdam.

Meer informatie: Fusie Aletta en E-Quality