Aletta Jacobs Prijs 2012 voor Els Borst-Eilers


10 Feb 2012

Aletta Jacobs Prijs 2012 voor Els Borst-Eilers

De Aletta Jacobs Prijs 2012 van de Rijksuniversiteit Groningen wordt toegekend aan mw. dr. Els Borst. Els Borst ontvangt de prijs vanwege de genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zij daarmee heeft bereikt. Haar werk kan worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich in haar tijd voor inzette.

De Aletta Jacobs Prijs wordt op 8 maart 2012 aan Els Borst uitgereikt door de rector magnificus van de RUG, prof. dr. Elmer Sterken, in het Academiegebouw van de RUG. De prijs wordt uitgereikt binnen een programma dat in het kader staat van Healthy Ageing. Daarnaast worden leerlingen van het Aletta Jacobs College uit Hoogezand betrokken bij het programma.

Els Borst-Eilers (Amsterdam, 1932) studeerde geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (de huidige UvA), waarna ze zich vervolgens specialiseerde in kindergeneeskunde en immuno-hematologie. In 1972 promoveerde ze aan dezelfde universiteit.
Ze werkte o.a. als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Utrecht en als hoofd Bloedbank en medisch directeur aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht.Van 1986 tot 1994 was zij vice-voorzitter van de Gezondheidsraad en van 1992 tot 1994 daarnaast bijzonder hoogleraar evaluatieonderzoek van het klinisch handelen in het Amsterdams Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.
Van 1994 tot 2002 was Els Borst minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 1998 was ze lijsttrekker van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast bekleedde (en bekleedt) ze diverse bestuursfuncties in de gezondheidszorg, waaronder vele voorzitterschappen.

Meer informatie: RuG nieuws