Louise Gunning benoemd tot voorzitter College van Bestuur UvA en HvA


10 Feb 2012

Louise Gunning benoemd tot voorzitter College van Bestuur UvA en HvA

Prof. dr. Louise Gunning-Schepers is door de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA. De benoeming gaat in per 1 april 2012.
Gunning is nu werkzaam als voorzitter van de Gezondheidsraad en als universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvA. Zij is een ervaren bestuurder en kent de UvA goed. Eerder was ze voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de UvA.
Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de UvA en de HvA. Het gezamenlijk college, dat is gevormd via een personele unie, bestaat verder uit prof. dr. Dymph van den Boom (rector magnificus UvA), dr. Jet Bussemaker (rector HvA) en drs. Paul Doop (vice-voorzitter). Gunning volgt dr. Karel van der Toorn op, die op 4 juli 2011 zijn functie neerlegde. Paul Doop treedt sindsdien op als waarnemend bestuursvoorzitter.

Meer informatie: UvA nieuws