Home


Home

Waarom dit netwerk?

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft ten doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap.

?page=2&sub=0

Meer nieuws

Nieuws over benoemingen, prijzen, congressen e.d. vindt u onder de verschillende kopjes in het menu Nieuws!

LNVH symposium 7 november een succes [nov 08]

Het LNVH symposium 'Hoe word ik een (effectieve) professor?' op 7 november in het Trippenhuis is een succes geweest. Ruim 100 vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten hebben de dag bijgewoond, en omschreven deze als inspirerend, afwisselend en interessant. Een verslag van deze dag vindt u
hier. Ook kunt u
hier klikken voor de presentatie van Sybilla Dekker. Klik op onderstaande link voor een kort fotoverslag van deze dag.

?page=1&sub=80

LNVH mijlpaal! [14 okt 08]

De 500ste vrouwelijke hoogleraar heeft zich ingeschreven bij het LNVH! Het is prof.dr. Toos Daemen. Zij is onlangs benoemd tot hoogleraar medische microbiologie in het UMCG. LNVH bestuur en bureau heten haar hartelijk welkom en hebben haar een mooi herfstboeket toegezonden.

Prof.dr. Els Goulmy lector in Amerika [14 okt 08]

LNVH voorzitter Els Goulmy is door de Amerikaanse Vereniging voor Bloed en Merg Transplantatie (ASBMT) uitgenodigd om het prestigieuze E. Donnall Thomas College te geven. Voor het geven van dit college selecteert de ASBMT ieder jaar een excellente wetenschapper die een belangrijke wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd aan de kennis over bloed en merg transplantatie. Het college zal 14 februari 2009 worden gegeven tijdens de BMT Tandem Meetings in Tampa, Florida.

Prof.dr. Anne Mie Emons benoemd in China [sept 08]

Voor LNVH penningmeester en hoogleraar Plantencelbiologie (WUR) Anne Mie Emons is 18 september 2008 een bijzondere dag. Zij werd toen in Beijing benoemd tot honorary professor aan het Institute of Botany van the Chinese Academy of Sciences.

?page=1&sub=78

Prof. dr. Marjo van der Knaap krijgt Spinozapremie 2008 [jun 08]

De NWO-Spinozapremie 2008 is toegekend aan Marjo van der Knaap, hoogleraar kinderneurologie aan het VU medisch centrum. Zij ontvangt de prijs voor haar onderzoek naar ernstige hersenafwijkingen bij kinderen. Van der Knaap diagnosticeerde verschillende nieuwe ziektebeelden met MRI en ontrafelde deze ziekten tot aan de verantwoordelijke genen. Meer informatie vindt u op de website van NWO.

Prof. dr. E. Van der Wall nieuwe vice-president KNAW [mei 08]

Prof. dr. Ernestine van der Wall is per 1 mei 2008 verkozen tot voorzitter van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Uit dien hoofde is zij tevens vice-president van de KNAW en lid van het Dagelijks Bestuur. De Afdeling Letterkunde heeft als aandachtsgebied de geesteswetenschappen, de rechtswetenschappen, de gedragswetenschappen en de maatschappijwetenschappen, en kent vijf secties.

Tien vrouwelijke hoogleraren ontvangen Vici-subsidie [jan.08]

Onlangs heeft de NWO aan 30 wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie 2007 toegekend. Deze subsidie is bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld.

?page=1&sub=76

De Jonge Akademie: vijf nieuwe vrouwelijke leden [nov.07]

De Jonge Akademie (DJA) krijgt er tien leden bij, onder wie vijf vrouwen. Een commissie selecteert jaarlijks nieuwe leden op basis van voordrachten uit het wetenschappelijke veld. Het LNVH behoort tot de organisaties die een voordracht mogen doen en was dit jaar succesvol!

?page=17&sub=11

Afscheid bestuurslid Bertien Collette [nov.07]

Met een speciaal programma werd op 14 november 2008 afscheid genomen van bestuurslid prof.dr. Bertien Collette. De voordrachten van prof. M. Halbertsma en prof. B. Meyboom werden muzikaal omlijst door een optreden van Benito en Mathilde. Zie Intranet: Home/Verslagen.

Resultaten LNVH onderzoek Best Practices [okt.07]

Het LNVH heeft onderzoek laten doen naar beleidsmaatregelen aan universiteiten die tot doel hebben de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies te bevorderen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport 'Op zoek naar best practices: een onderzoek naar de effectiviteit van emancipatiebeleid in de periode 2000-2007 aan 14 Nederlandse universiteiten’.

WISER-festival 4-5 oktober 2007 [okt.07]

Op 4 en 5 oktober 2007 vond in Maastricht een internationaal festival plaats over vrouwen in de wetenschap. Op het WISER-festival verzorgde het LNVH een forum onder de titel 'University NL 2020: Time to face the future'.

?page=3&sub=20

LNVH project Lokale Netwerken: tien geboden [okt.07]

Tijdens het WISER-festival in Maastricht (4-5 oktober 2007) presenteerde het LNVH de ’Tien geboden voor een succesvol (lokaal) netwerk van vrouwelijke wetenschappers’. De geboden komen voort uit het LNVH project Lokale Netwerken.

?page=3&sub=19