NWO zoekt vrouwelijke commissieleden


26 Jan 2012

NWO zoekt vrouwelijke commissieleden

NWO heeft vaak moeite om vrouwelijke wetenschappers te vinden die zitting willen nemen in beoordelingscommissies en besturen. Toch kan het u voordelen opleveren om zo'n rol op u te nemen: vergroting van uw netwerk, inzicht in beoordelingsprocedures (een kijkje achter de schermen...) en verbetering van uw bestuurlijk track record.
Vrouwelijke hoogleraren en UHD's die zitting willen nemen in een beoordelingscommissie of een bestuur kunnen zich melden via aspasia@nwo.nl. Vermeld a.u.b. uw specifieke discipline en uw adresgegevens.

Bron: NWO