Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren eert vier jonge vrouwelijke onderzoekers


6 Sep 2011

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren eert vier jonge vrouwelijke onderzoekers

Eveline Crone, Nynke Dekker, Beatrice de Graaf en Esther Lutgens ontvangen LNVH-jubileumprijs

Vier jonge excellente vrouwelijke wetenschappers uit de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen ontvangen de prijs van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum. Een jury van gerenommeerde wetenschappers selecteerde uit 175 inzendingen de vier absolute uitblinkers. De LNVH-jubileumprijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een oorkonde en zal worden uitgereikt tijdens de LNVH-jubileumviering op 6 oktober 2011 in het Centraal Museum in Utrecht.

Met de LNVH-jubileumprijs vraagt het LNVH extra aandacht voor de schat aan vrouwelijk wetenschapstalent in Nederland. LNVH-Voorzitter Els Goulmy: ‘het is toch de normaalste zaak dat ook vrouwelijk talent wordt gespot en optimaal wordt benut en ondersteund?’. De vier vrouwen die nu de LNVH-jubileumprijs ontvangen, hebben elk op jonge leeftijd een indrukwekkende staat van dienst.

Eveline Crone
Eveline Crone (1975) is hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam (UvA) en verzamelde een imposant aantal prijzen, waaronder een Veni en Vidi van NWO, een ERC Starting Grant en de Early Career Award 2011 van de Society for Psychophysiological Research. Crone zette in 2005 het Brain & Development laboratorium in Leiden op. Met haar groep onderzoekt ze de hersenontwikkeling bij kinderen en pubers. In 2010 werd ze benoemd tot lid van de Onderwijsraad van NWO, een functie van groot gewicht. Ze was in 2009-2010 voorzitter van De Jonge Akademie. In 2008 schreef ze haar bestseller Het puberende brein, dat herdruk na herdruk beleeft. Crone is getrouwd en heeft een dochter.

Nynke Dekker
De Delftse hoogleraar biofysica Nynke Dekker (1971) is een van Nederlands meest toonaangevende onderzoekers op het snijvlak van de fysica, biologie en nanoscience. Haar onderzoek naar de interactie tussen DNA- en RNA-eiwitten ligt aan de basis van toekomstige medische toepassingen. Recent ontwikkelde haar groep een magnetisch pincet waarmee een nieuwe generatie metingen aan de werking van eiwitmotoren mogelijk wordt. Zowel binnen de TU-Delft als daarbuiten speelt Nynke Dekker een voorbeeldrol als organisator en boegbeeld van de wetenschap. Vanaf 1 januari zal zij het eerste vrouwelijke lid zijn van het Uitvoerend Bestuur van de Stichting FOM. Zij ontving eerder al een Vidi en Vici van NWO.

Beatrice de Graaf
Beatrice de Graaf (1976) is universitair hoofddocent aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Faculteit Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Ze is een toonaangevend pionier op het gebied van nationale veiligheid en internationale betrekkingen. De Graaf zette met anderen het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme op. In haar onderzoek combineert ze historische inzichten met analyses van hedendaagse politieke ontwikkelingen. Haar nieuwste onderzoek is gericht op veiligheidsdenken in historisch en internationaal perspectief. De Graaf zit in verschillende commissies en besturen en maakt haar wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor een breder publiek, zoals in haar in 2010 verschenen analyse over contraterrorisme: Theater van de angst.

Esther Lutgens
Esther Lutgens (1975) werd op haar 35ste hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de Ludwig Maximilians Universität München, en zet nu haar carrière voort aan de Universiteit van Amsterdam. Zij toonde aan dat het remmen van specifieke ontstekingsreacties de complicaties van aderverkalking, zoals een hartinfarct, kan tegengaan. Daarmee initieerde zij een nieuwe lijn van onderzoek. Esther Lutgens is een gedreven onderzoeker en een rolmodel voor vrouwen én voor mannen. Zij combineert het leiden van haar twee onderzoeksgroepen met haar gezin. Ze weet daarnaast tijd te vinden om in adviescommissies te zitten en een indrukwekkende lijst van prijzen, erkenningen en subsidies binnen te halen.

Verborgen talent
De jury was zeer onder de indruk van het vrouwelijk potentieel: ‘Ik wil graag voorop stellen dat ik zeer geïmponeerd ben door het aantal en het niveau van de inzendingen. Als er ooit nog iemand klaagt over onvoldoende vrouwelijk talent in Nederland dan heb ik nu argumenten om dat te weerleggen’, aldus jurylid Piet Borst. Naast Piet Borst bestond de jury uit Marise Born, Frances Brazier, Els Goulmy, Aafke Hulk, Marita Mathijsen, Peter Nijkamp en Wim van Saarloos. Voorzitter van de jury was Ronald Plasterk.

LNVH jubileumprijzen
De LNVH-jubileumprijzen worden eenmalig toegekend en bestaan uit een geldbedrag van €5.000, -. De jubileumprijzen zijn bestemd voor vrouwelijke wetenschappers die maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd en die een hoofdaanstelling bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie hebben. De prijzen worden uitgereikt tijdens de LNVH jubileumviering op 6 oktober 2011. Het LNVH bestaat dan tien jaar.

Over het LNVH
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is in de jaren '90 informeel begonnen en op 9 augustus 2001 een stichting geworden. Het LNVH is een netwerk van ruim 600 (83% van de vrouwelijke hoogleraren) vrouwelijke hoogleraren. Zij zijn afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland. Sinds maart 2010 kunnen ook vrouwelijke UHD's zich aanmelden. Het LNVH streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. Het LNVH wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van OCW.