Marjan Oudeman vz CvB Universiteit Utrecht


18 Feb 2013

Marjan Oudeman vz CvB Universiteit Utrecht

De Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht heeft mr. M.J. (Marjan) Oudeman per 1 juli 2013 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
Marjan Oudeman is op dit moment lid van het Executive Committee van AkzoNobel. Zij volgt Yvonne van Rooy op, die eind 2012 de overstap maakte naar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Prof.dr. Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht, is zeer verheugd over de komst van de ervaren Oudeman: “De Universiteit Utrecht staat er uitstekend voor en wil die positie handhaven. Dat vereist uitvoering van ons ambitieuze Strategisch Plan. De ervaring, het gezag, het internationale netwerk en de bestuurlijke kracht van Marjan Oudeman draagt daar aan bij. Zij zal in het bijzonder een rol kunnen spelen in de organisatieontwikkeling van de universiteit, nationaal en internationaal, inclusief de valorisatie van onderwijs en onderzoek”.

Oudeman is benoemd voor vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.
Het College van Bestuur bestaat naast Oudeman uit rector magnificus prof.dr. Bert van der Zwaan en prof.dr. Hans Amman.

 

mr. Marjan Oudeman